Size ya da bir yakınınıza 4. evre akciğer kanseri tanısı konulduysa, akla ilk gelen sorulardan biri "Evre 4 akciğer kanseri yaşam süresi beklentisi nedir?" olacaktır. 4. evre olan kanserlerin olumsuz olduğuna dair birçokları çeşitli fikirlere sahiptir, fakat bunun gerçekte ne anlama geldiği az bilinir.

Aniden 4. evre akciğer kanserine sahip olduklarını öğrenenler yalnız değildir. Çünkü dünya genelinde her yıl yaklaşık 2.1 milyon akciğer kanseri tanısı konmaktadır ve bunların % 40 kadarı 4. evrede tanı almaktadır. Bir kanserin 4. evre olması, kanser hücrelerinin komşu ya da uzak dokulara metastaz yaptığı (yayıldığı) anlamına gelir. Örneğin, akciğer kanseri kemiklere, karaciğere, beyne ve karşı akciğere metastaz yapma eğilimindedir.

Evre-4 akciğer kanserinde sağkalım oranları

Bütün gerçekleri ve rakamları tartışmadan önce birkaç şeyi belirtmek önemlidir. Birincisi, herkes farklıdır - akciğer kanseri sağkalımını etkileyebilecek birçok değişken vardır. Ve ikincisi, akciğer kanseri sağkalımına ilişkin aşağıda yer alan istatistikler, birkaç yıl öncenin verilerini içermektedir. Yeni kullanıma giren tedavilere dair verilerin sonuçlarının olgunlaşması için 5-10 civarı bir süre gereklidir.

akciğer kanseri evre 4 yaşam süresini etkileyen faktörler

4. evre akciğer kanseri yaşam beklentisi, aynı tipte akciğer kanserine sahip olunsa bile, farklı insanlar arasında önemli ölçüde değişebilir. Bu değişkenleri daha derinlemesine inceleyelim.

Akciğer kanserinin alt türü ve yeri

Akciğer kanserinin, biyolojik özellikleri birbirinden farklı olan çok sayıda alt türü vardır. Ayrıca 4. evre akciğer kanseri de hastalığın yayılımı açısından da oligometastatik (sadece bir bölgeye yayılan) ya da yaygın metastatik olmak üzere kabaca ikiye ayrılabilir.

Sağkalım, aynı zamanda, tümörün genetik özelliklerinden etkilenebilir. Örneğin ALK-pozitif akciğer kanseri, ROS1 mutasyonları ve EGFR mutasyonları gibi hedeflenebilir mutasyonlara sahip olan 4. evre akciğer kanserli hastaların daha fazla tedavi seçeneği vardır. Ayrıca testlerde yüksek tümör mutasyonuna sahip hastalar, immünoterapi ilaçlarına daha iyi yanıt verme eğilimindedir.

Yaş: Genel olarak genç akciğer kanserli hastaların yaşam beklentisi daha uzundur. Aslında genç yetişkinlerde akciğer kanseri birçok yönden farklıdır.

Cinsiyet: Akciğer kanserli bir kadının yaşam beklentisi, akciğer kanserinin her aşamasında daha yüksektir. Bununla birlikte tarihte ilk kez olarak belli yaş grubunda akciğer kanseri sıklığı, ABD'de kadınlarda erkekleri geçmiştir.

İlgili konu: Kadınlarda akciğer kanseri - özellikleri, farklılıkları ve tedavisi

Genel sağlık düzeyi: Teşhis sırasında genel olarak sağlıklı olmak, uzun bir yaşam beklentisi ve sağkalımı uzatabilecek tedavilere daha fazla dayanma yeteneği ile ilişkilidir.

Tedaviye yanıt: Kemoterapi, akciğer kanseri ameliyatı, hedefe yönelik tedaviler, immünoterapi ve radyoterapi gibi tedavilerin hem etkinlikleri hem yan etkileri farklı insanlar arasında farklılık gösterir ve bireysel farklılıklar, tedaviyi tolere etme yeteneğinizi sınırlayabilir. Ayrıca 4. evre kansere sahip hastalarda tümör hücreleri, hem radyoterapiye hem kemoterapilere hem akıllı ilaçlara hem de immünoterapilere zamanla direnç geliştirme eğilimindedir. Kişilerin tedavilere direnç geliştirme süreleri de farklılık gösterebilir.

Diğer sağlık koşulları Amfizem gibi sağlık koşulları, evre 4 akciğer kanseri yaşam beklentisini azaltabilir.

Komplikasyonlar (kansere bağlı gelişebilecek sorunlar) Tromboz (kan pıhtıları) gibi komplikasyonlar, evre 4 akciğer kanseri yaşam beklentisini azaltabilir.

Akciğer kanseri hangi organlara metastaz yapar?

Akciğer kanseri vücudun hemen her bölgesine yayılabilir, ancak çoğu zaman beyin, kemikler, karaciğer ve böbreküstü bezlerine yayılır. Akciğer kanseri sadece bir iki noktaya, kemik veya böbreküstü bezi gibi, metastaz yaparsa (oligometastaz), yaşam beklentisi daha uzun olabilir.

evre kanser nedir metastaz ne demektir kanser neden metastaz yapar

Akciğer kanseri istatistiklerine bir bakış

Kanser sayılarına dair istatistiklerin nasıl oluştuğunu anlamak önemlidir. Örneğin, 2018 yılına ait akciğer kanseri yaşam süresi istatistikleri, 2014'e kadar tanı konan hastalara aittir. O zamandan beri, ileri evre akciğer kanseri olan kişiler için yeni tedaviler onaylanmıştır ve daha fazla tedavi seçeneği de klinik araştırmalarda denenmektedir.

4. evre küçük hücreli olmayan akciğer kanseri için medyan (ortanca) yaşam beklentisi - hastaların yüzde 50'sinin hayatta kaldığı ve yüzde 50'sinin yaşamı kaybettiği zaman - sadece yaklaşık sekiz aydır. Beş yıllık sağkalım oranı - yani, evre 4 akciğer kanseri tanısından beş yıl sonra hayatta olması beklenen insanların yüzdesi - sadece yüzde 4'dür (ABD istatistikleri).

Sayılar oldukça düşük gelebilir, fakat günümüzde 4. evre akciğer kanseri olup uzun süre hayatta kalan çok sayıda insan vardır. Unutmayın, yaşam bir istatistik değildir. Umut vardır ve gerçekci olmak kaydı ile bu yanlış bir umut değildir.

Akciğer kanseri metastaz yaptığında

Bu konuda akılda tutulması gereken en önemli şey şudur: 4. evre akciğer kanseri genellikle tam şifaya ulaştırılabilecek bir hastalık değildir, ama tedavi edilebilir. Bu tedaviler sadece yaşam süresini uzatmakla ve yaşam kalitesini artırmakla kalmayıp aynı zamanda akciğer kanserine bağlı şikayetleri azaltmaya da yardımcı olabilir.

2015 yılından sonra çeşitli immünoterapi ilaçlarının FDA onayları, bazı hastaları için ileri evre akciğer kanserinin uzun süreli kontrolünün mümkün olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca hedeflenen mutasyonlar için, tümörler dirençli hale geldiğinde yeni geliştirilen ilaçlara geçilmesi, yani akıllı ilaç seçeneklerinin de artması, ileri evre akciğer kanserinin bir gün diyabet gibi kronik bir hastalık olarak tedavi edilebileceğini düşündürmektedir.

4. evre akciğer kanseri için bir başka gelişme de oligometastatik hastalığın tedavisidir. Mesela, beyinde veya karaciğerinde bir tek veya birkaç tane metastaz varsa, bu metastazları ortadan kaldırmak için stereotaktik vücut radyoterapisi (SBRT) gibi teknikler kullanılabilir. Bu radyoterapi tekniği, beyin metastazlı akciğer kanserli bazı hastalar için uzun süreli sağkalım sağlamıştır.

Akciger kanseri uzayan yasam sureleri

Yaşam süresini / sağkalımı iyileştirme

Uzun yıllara dayanan gelişmeler sayesinde, akciğer kanserinin tedavi edilmesi ve kişiselleştirilmesi için seçenekler katlanarak artmıştır. Tabii ki, kanser alanında uzmanlaşmış bir doktor değilseniz, ki öyle bile olsanız günümüzde bilimdeki gelişmelerin hızına ayak uydurmak çok zorlaşmıştır, dünyanın her yerinde yapılan her yeni bilimsel çalışma veya klinik araştırmanın farkında olmak oldukça zordur.

5 yıllık sağkalım oranları yaşam süresi 4 evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri

Çalışmalar, farkındalıkları yüksek olan, kanser hakkında çok şey öğrenen ve kendi kanser tedavi süreçlerine aktif katılan hastaların daha iyi sonuçlara sahip olabileceğini düşündürmektedir. Sadece destek almakla kalmayıp tedavide son gelişmeleri öğrenmek için iyi bir yol, güvenilir web sitelerini takip etmek veya akciğer kanseri destek gruplarına katılmaktır.

Ek olarak, yeni kanser tedavilerine ulaşmanın en ideal yolu kanser klinik araştırmalarına katılmaktır. Ülkemizde de klinik araştırmaların önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmakta ve bu çalışmalar yaygınlaşmaktadır. Son olarak, akciğer kanserinin en önemli sebebinin tartışmasız sigara olduğunu unutmayın; sigara içiyorsanız bırakmak için destek alın ve akciğer kanseri erken tanı tarama testi için uygunluğunuzu bu alanda deneyimli kliniklere sorun.

İlginizi Çekebilecek Konular:

Metastaz Nedir? Kanser Neden Metastaz Yapar? (Detaylı Anlatım)

Akciğer Kanseri Belirtileri, Tanı ve Tedavisi (Detaylı Anlatım)

Kanser ve Tedavisinde Yan Etkiler

Radyoterapi ve Işın Tedavisi