28 Nisan 2017'de FDA, FLT3 mutasyon pozitifliği (FLT3 +) olan ve bu mutasyonu FDA onaylı test ile tespit edilen, erişkin yeni tanı konmuş akut miyeloid lösemi (AML) hastaların tedavisinde midostaurin (piyasa adı Rydapt) kullanımını onayladı.

Onay, daha önce herhangi bir tedavi almamış, FLT3 +, AML'li 717 hastanın dahil edildiği kapsamlı bir çalışmaya dayandırılmıştır. Bu çalışmada hastalar, sitarabin artı daunorubisin ile standart indüksiyon ve sitarabin ile konsolidasyon kemoterapi döngüsünün 8-21. günlerinde ve ardından 12 küre kadar, her gün ağızdan, günde iki kez plasebo veya 50 mg midostaurin kullanılmak üzere 2 kola ayrılmıştır. Çalışmada, midostaurin alan hastaların genel sağkalımları, plasebo (aktif madde içermeyen uygulama) içeren kolla karşılaştırıldığında, daha uzun bulunmuştur (midostaurin kullanan hastaların genel sağkalımları, standart tedavi alanlara göre %23 daha uzun).

Midostaurin etki mekanizması

Midostaurin, çoklu-kinaz baskılayıcı bir ilaçtır eve akut miyeloid lösemi tedavisinde onay alan ilk hedefe yönelik tedavi ajanıdır. Kinazlar, hücre zarının sitoplazma tarafında bulunan proteinlerdir ve hücre çoğalmasını destekleyen sinyallere aracılık ederler.

Olası yan etkiler

Hastaların en az % 20'sinde görülen yaygın yan etkiler, ateşli beyaz kan hücresi düşüklüğü (nötropeni), bulantı, ağız yaraları (mukozit), kusma, baş ağrısı, cilt döküntüsü (peteşi), kas-iskelet sistemi ağrısı, burun kanaması, kullanılan cihazla ilişkili enfeksiyon, kan şekeri yükseliği (hiperglisemi) ve üst solunum yolu enfeksiyondur. En sık görülen ciddi yan etki ise ise hem plasebo hem de midostaurin alan hastaların % 16'sında görülen ateşli beyaz kan düşüklüğüdür.

Amerika Gıda ve İlaç Dairesi FDA ayrıca, agresif sistemik mastositoz (ASM), hematolojik neoplazmı ile ilişkili sistemik mastositoz (SM-AHN ) veya mast hücre lösemisi bulunan erişkinlerin tedavisinde midostaurini onayladı.

Kullanım şekli ve dozu

AML'de tavsiye edilen midostaurin dozu gıdalarla birlikte günde iki kez 50 mg, indüksiyon ve konsolidasyon kemoterapi döngüsünün 8-21. günlerinde, ardından hergün 12 aya kadar tek bir ajan olarak verilmektedir. Agresif sistemik mastositoz, hematolojik neoplazmı ilişkili SM veya mast hücre lösemi bulunan erişkinlerin tedavisinde önerilen doz, gıdalarla birlikte günde iki kez 100 mg'dır.

FDA ayrıca, FLT3 mutasyonu için AML'si olan hastalarda midostaurin ile birlikte kullanılmak üzere LeukoStrat CDx FLT3 Mutasyon Testi'ni de onayladımıştır.