1840'larda hastalık mikrobu teorisiyle mikroorganizmaların birçok hastalığa neden olduğunu öne sürüldü. Bu durum vücut savunmasının nasıl çalıştığı konusunda merakları arttırdı.

Bugün, vücut savunması ve bu savunmada görev alan bağışıklık sistemi hakkında daha çok şey biliyoruz.  

Antikorlar (aynı zamanda immünoglobulinler olarak da adlandırılır), bakteri, virüs, parazit, nakledilmiş yabancı dokular veya zehir gibi antijen adı verilen yabancı maddeleri tanımlayarak etkisiz hale getiren koruyucu proteinlerdir. 

  • Antikorlar, plazma B hücreleri (bir tür beyaz kan hücresi) tarafından üretilir. 
  • Her antikor, amino asitlerden yapılmış iki ağır zincir ve iki hafif zincirden oluşur. Bu dört zincir, Y harfine benzeyen bir molekül oluşturmak için bir araya bağlanır. 
  • Y'nin iki üst ucundaki değişken bölgeler, antijenlere bağlanarak onları diğer bağışıklık sistemlerinin imhası için işaretler. 
  • Antikorlar, patojenlerin hücrelere girmesini, hasar vermesini önleyebilir. 
  • Antikorlar ayrıca antijenleri doğrudan bağlayarak nötralize edebilirler.

Sıvısal bağışıklık veya humoral bağışıklık, vücut savunmasının 3. hattının bir bölümüdür. Kan dolaşımındaki antikorlar, humoral bağışıklık sistemine katkıda bulunur.

Antikorlar bir saldırgana bağlanarak saldırganın fagosittler tarafından yutulması için işaretleme yapar. Fagosittler, daha küçük parçacıkları yutarak yok eden tek hücreli canlılar gibi görev yaparlar.

Belirli antikorların varlığı bazı hastalıkların teşhisinde kullanılır. 

Otoimmün bozukluklar, antikorların vücudun kendi sağlıklı hücrelerine saldırmasıdır. 

Antiserumlar, bir hayvana antijen enjekte edilip serumdaki antikorların insanlar için izole edilmesiyle üretilir.

Paul Ehrlich, 1891 yılında Antikörper (Almanca'da Antikor) kelimesini türetti ve hücrelerdeki reseptörlerin toksinlere sıkı bir kilit-anahtar uyumuyla bağlandığı bir mekanizma önerdi. İngiliz Biyokimyager Rodney Porter ve Amerikalı Biyolog Gerald Edelman, 1959 yılında başlayan bağımsız araştırmalarıyla, antikorun Y şeklini ve ağır/hafif zincirleri tanımlayarak 1972 Nobel Ödülü'nü kazandı.

Yazı Görselinin Açıklaması: Antikorun yapısı

Yazıda Geçen Tarihi Kişiler: Paul Ehrlich (1854–1915), Rodney Robert Porter (1917–1985), Gerald Maurice Edelman (d. 1929)