26 Temmuz 2022'de The BMJ'de adlı dergide online yayımlanan bir araştırmaya göre, COVID-19'lu hastaların bir kısmı, kalıcı koku ve tat bozukluğu yaşıyor.

Singapur Ulusal Üniversitesi'ndeki Yong Loo Lin Fakültesi'nden Benjamin Kye Jyn Tan ve meslektaşları, koku ve tat almada kalıcı işlev bozukluğu olan COVID-19 hastalarının oranını incelemek için 3699 hastayı kapsayan 18 çalışmanın verileri ile sistematik bir inceleme ve meta-analiz gerçekleştirdi.

İlgili konu: Covid-19 sonrası 7 aya kadar uzayan belirtileri nelerdir?

Araştırmacılar, hastaların tahminen % 4,4 – 5,6'sında, kalıcı koku ve tat işlev bozukluğunun gelişebileceğini buldular. Bu oranlar, hastalar tarafından bildirilen raporlara dayanmaktadır. Bununla birlikte bu oranlar, duyarlılık analizlerine dayalı olarak aslında meydana gelenden daha eksik tahminler olabilir.

Genel olarak hastaların;

  • %74,1'i 30. günde,
  • %85,8'i 60. günde
  • %90'ı 90. günde ve
  • %95,7'si 120 günde koku alma duyularına kavuştu.

Hastaların;

  • %78,8'i 30. günde,
  • %87,7'i 60. günde,
  • %90.3'ü 90. günde ve
  • %98'i 120. günde tat alma duyularına kavuşmuştur.

Erkeklerle karşılaştırıldığında, kadınların koku alma duyularını geri kazanma olasılıkları yarı yarıya daha azdı. Yani kadınlar bu sorunlardan daha fazla muzdarip gözüküyor. Aynı şekilde kadınlar neredeyse iki kat daha fazla Covid-19'a bağlı koku-tat işlev bozukluğu veya burun tıkanıklığı bildirdi.

Sonuç olarak çoğu hastanın ilk üç ay içinde koku veya tat alma duyularını iyileştirmesi beklenirken, hastaların dikkate değer bir alt grubunda uzun süreli koku-tat işlev bozukluğu gelişiyor. Bu durumun günümüz için net bir tedavisi bulunmamakta. Bu hastalar, zamanında tanımlama, kişiselleştirilmiş tedavi ve ilişkili sekel için uzun süreli takip gerektirir.

*

covid 19 belirtileri sikligina gore