Kanser tedavisi için geliştirilen sabizabulin etken maddeli hap şeklinde alınan bir ilaç adayının, hastanede yatan COVID-19 hastalarında ölüm riskini %55'ten fazla azalttığı bulundu.

Çalışma araştırmacısı ve Veru Pharmaceuticals CEO'su Dr. Mitchell Steiner, faz-3 plasebo kontrollü çalışmalarının ara analizini, bir haber bülteninde sundu. Çalışmanın bilimsel metni, 6 Temmuz'da NEJM Evidence adlı dergide yayımlandı.

Veru şirketi, COVID-19'u tedavi etmek için sabizabulin kullanmak için FDA'ya (ABD Gıda ve İlaç İdaresi) acil kullanım izni talebi gönderdi.

Prostat Kanserini Hedefleyip COVID-19'u Vurmak

4. evre hormon baskılamaya dirençli prostat kanserini tedavi etmek için geliştirilen sabizabulin, antiviral ve anti-inflamatuar aktiviteye sahip oral bir mikrotübül bozucu ilaçtır. Prostat kanseri tedavisi için henüz FDA onayı almamıştır.

Mikrotübüller protein yapıda moleküller olup hücre iskeletini oluştururlar ve görevlerinden biri hücre bölünmesi sırasında, her bir yeni hücreye ait genetik bilgiyi yeni oluşan hücrelere aktarmaktır. Sabizabulin, mikrotübüllerin çalışmasını bozarak hücrelerin bölünmesini engeller.

İlacın mekanizması göz önüne alındığında, Veru'daki araştırmacılar sabizabulinin COVID-19 hastalarında da akciğer iltihabının tedavisine yardımcı olabileceğini düşündüler (ilacın etki mekanizmasını, yazının sonunda daha detaylı anlattık).

NEJM Evidence'da yayımlanan çalışmanın bulguları, akut solunum sıkıntısı sendromu (SARS) ve ölüm açısından yüksek risk taşıyan orta ila şiddetli COVID-19 ile hastaneye kaldırılan 150 yetişkine dayanmaktadır. Hastalar 21 güne kadar günde bir kez 9 mg oral sabizabulin (98 hasta) veya plasebo (52 hasta) almak üzere rastgele ayrıldı.

Genel olarak, COVID-19 sebebi ile hastanede yatan hastalarda ölüm oranı sabizabulin grubunda %20,2'ye karşılık plasebo grubunda %45,1 idi. Plasebo ile karşılaştırıldığında, sabizabulin ile tedavi yüzde ölümde %55,2 nispi bir azalmaya yol açtı.

Sabizabulin, plaseboya kıyasla yoğun bakım günlerinde %43'lük önemli bir göreceli azalmaya, mekanik ventilasyon günlerinde %49'luk göreceli bir azalmaya ve hastanede geçirilen günlerde %26'lık bir göreceli azalmaya yol açtı.

İstenmeyen ve ciddi yan etkiler de sabizabulin grubunda (%61,5) plasebo grubuna (%78,3) göre daha düşüktü.

Sonuç olarak bu veriler, gerçekten etkili çok az tedavi imkanlarına sahip olduğumuz ciddi COVID-19 hastaları için oldukça etkileyicidir. Fakat bu bir ara analizdir ve açıkçası onay kuruluşları daha fazla veri görmek isteyecektir, ancak kanser için geliştirilen bir ilacın etkili olması kesinlikle yeni ve oldukça ilginç bir şey.

*

Sabizabulin için İleri Okuma

Sabizabulin, potansiyel antineoplastik, antiviral ve anti-inflamatuar aktivitelere sahip, oral olarak biyoyararlı, küçük moleküllü bir tübülin inhibitörüdür. Oral uygulama üzerine sabizabulin, mikrotübüllerin alfa ve beta-tübülin alt birimlerinin kolşisin bağlama bölgesine bağlanır ve mikrotübülleri çapraz bağlar, böylece tümör kan damarı endotel hücrelerinde ve tümör hücrelerinde mikrotübül polimerizasyonunu inhibe eder. Bu, mitotik iğ oluşumunu engeller ve G2/M fazında hücre döngüsü durmasına yol açar. Sonuç olarak, bu ajan tümör damar sistemini bozar, tümör kan akışını bozar, tümör hücrelerini besinlerden yoksun bırakır ve apoptozu indükler. Ek olarak, mikrotübüller hücre içi taşımada önemli bir rol oynadığından, polimerizasyonunun inhibisyonu, androjen reseptörünün (AR) hücre çekirdeğine taşınmasını bozabilir. Ayrcaınbu yolla hücre dışına vir,üs taşınmasını da bozar. Bu, viral çoğalmayı azaltabilir. Tubulin polimerizasyonunun inhibisyonu, pro-inflamatuar sitokinlerin salınımını da inhibe edebilir ve inflamatuar hücre aktivitelerini bozabilir. Sabizabulin, aşırı ifade edildiğinde taksan ajanlarına direnç kazandırabilen bir akış pompası olan P-glikoproteinin (Pgp) bir substratı değildir ve taksan direncine karşı etkili olabilir.