Biblioterapi, hikaye anlatımı ya da metinlerin okunmasını içeren şifa vermek amacıyla kullanılan yaratıcı sanat terapi yöntemleri arasındadır. Biblioterapi genellikle yazı terapisi ile birleştirilir. Kendi kendine yardım olarak da tanımlanan biblioterapi; çeşitli zihinsel sağlık sorunlarına değinmek için okuma yönteminin kullanılmasını içerir. Bazen bir yazar zihni bir problemden uzaklaştırarak, kişiyi bambaşka bir dünyaya sokarak, farklı bakış açılarıyla yardımcı olur. Özellikle kurgu türündeki kitaplar hayal gücüne katkı sağlarken; içinde bulunulan durumun aslında başkalarının da benzer şeyler yaşadığını hatırlatmak için önemli bir yeri vardır. Bir okuma kürü diyebileceğimiz Biblioterapinin çıkış noktası budur.

Ruhsal ve fiziksel rahatsızlıkların tedavisinde yaratıcı yazı, şiir gibi yazılı kaynakların sistemli bir şekilde kullanımı 18.yy’ın sonlarında Avrupa’da başlamıştır.

Yunanca sözcük "biblio" kelimesi kitap anlamına gelmektedir ve "terapi" kelimesi ile birleştirmiş. Sağaltımda kullanılan okuma süreci ise biblioterapi olarak adlandırılmıştır. Psikiyatri alanında kullanımı önerilmiş, özellikle okuma, psikoterapinin bir parçası olarak kabul edilmiştir.

  • Biblioterapide temel aşamalar genel olarak: bilgi vermek, içgörü sağlamak, sorunlar hakkında tartışmayı teşvik etmek, yeni değerler ve tutumlar tespit etmek, diğer insanların da benzer problemleri olduğu konusunda farkındalık yaratmak ve sorunlara gerçekçi çözümler sunmak şeklinde ilerler.
  • Süreç 4 temel aşamadan geçer: tanımlama, seçme, sunum ve takip. İlk iki aşamada bireylerin ihtiyaçları tanımlanarak ve kendi sorunlarına uygun kitaplar seçilmelidir. Kitapların yanlış bir umut duygusu uyandırmamakla birlikte bir sorun hakkında doğru bilgi vermesi gerektiğinden, seçim önemlidir. Yaşamın zorluklarıyla mücadelede destek için doğru kitapları okumak önemli bir yere sahip. Okuma, analitik düşünmeyi geliştirerek, düşünce kalıplarını daha iyi ayırt etmeyi sağlar. Kitapların duygusal bozuklukların çaresi olduğu kavramı, sanıldığı kadar yeni değildir. Eski Yunanlılar, kütüphanelerin kapıları üzerinde tabelalar koyarak okurlara ruh için şifa veren bir yer olduğunu bildirmişlerdir.

Bilbioterapinin şaşırtıcı faydalarını ortaya koyan araştırmalar

2014’te Uygulamalı Sosyal Psikoloji Dergisi'nde yayımlanan bir araştırma İngiltere ve İtalya'daki hikaye okuma yoluyla insanların negatif tutumlarını geliştirmek için güçlü bir strateji olduğunu göstermektedir. Bu araştırmada Harry Potter okuyarak uzun süreli temasın, damgalanmış gruplara (göçmenler, eşcinseller, mülteciler) yönelik tutumlarını geliştirip geliştirmediğini test etmek için üç araştırma yapılmıştır. İlkokul, lise ve üniversite öğrencilerinin (İtalya ve Birleşik Krallık'taki) iki kesit araştırmasından elde edilen sonuçlar ana hipotezi desteklemiş, empati becerilerini artırmış ve önyargıları kırmıştır.

Ohio State Üniversitesi'nde 2012’de yapılan bir araştırmada ise araştırmacılar, kurgusal bir hikaye okurken, karakterlerden birinin duygularını, düşüncelerini, inançlarını ve iç tepkilerini kendileriymiş gibi hissetmelerini sağlayan insanlarda ne gibi etkiler olduğunu incelemiştir. Doğru durumlarda, deneyim kazanmanın, okuyucunun hayatında gerçek değişikliklere yol açabileceğini ortaya koymuşlardır. Katılımcılar oy kullanmadaki engelleri aşan kurgusal bir karakterle güçlü bir şekilde özdeşleşerek, gerçek bir seçimde oy kullanma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu kanıtladılar. Yani bu süreçte bir okuyucu davranışının değiştirebileceği keşfedildi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çoğu kütüphanede, bu amaçla onaylanan listeden bir dizi kitap bulunur, bu genellikle web sitelerinde bir kitap listesi sağlar. Pittsburg Carnegie Kütüphanesi böyle bir kütüphanedir. Çeşitli konuları içeren kitaplar da listeleniyor. Yaratıcı biblioterapi psikolojik iyi oluşu geliştirmek için yaratıcı edebiyattan (romanlar, kısa öyküler, şiirler, oyunlar ve biyografiler) faydalanır. Dikkatlice seçilmiş edebi eserlerin dahil edilmesiyle, terapistler çoğu zaman tedavi gören kişilere kendini keşfetme yolculuğuna rehberlik edebilir.

Bu yöntem, insanlar bir karakterle özdeşleşebildiklerinde, bu özdeşleşmenin sonucu olarak duygusal bir katarsis (sanat yoluyla duygusal rahatlama) yaşadıklarında ve sonra kendi yaşam deneyimleri hakkında fikir edindiklerinde çok faydalıdır. Bu yöntem tipik olarak daha geleneksel bir terapi şekli yerine tavsiye edilmese de terapi alan kişiler ve tedavi almak isteyenler tarafından sıklıkla kullanılır. Profesyonel ruh sağlığı tedavisi almak isteyen bireylerin altı aya kadar bekleyebilecekleri ABD’de, bibioterapinin acil yardıma ihtiyacı olmayanlar için tedavide ilk adım olduğu düşünülmektedir. Okumak, her yaştaki bireylere öz-farkındalığı artırarak, öz saygıyı geliştirerek ve gelişimsel krizlerle başa çıkmada yardım ederek yarar sağlayabilir. Araştırmalar, depresyon, hafif alkol kötüye kullanımı, kaygı, yeme bozuklukları ve iletişim sorunlarının tedavisinde yararlı olabilecek bir terapi şekli olarak okumayı göstermektedir.

Okumak, dinlenmenin en iyi yolu olabilir mi?

Son olarak, Sussex Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada; okumak dinlenmenin en iyi yolu. Herhangi bir kitabı okumaya başlayan katılımcıların sadece altı dakika sonra streslerinin % 68'e kadar düştüğü görüldü. Yani altı dakikalık okuma bile pek çok başka aktiviteye göre daha etkili bir rahatlatıcı olarak belirtildi. Doğru kitapla geçirilen zaman çok kalitelidir. Kırgın, yorgun, üzgün, çaresiz, hayatında kaybolmuş veya kariyerinizde sıkışmış hissederseniz kendinize bir reçete yazın; okuyun.

İlgili Konu:

- Tüm sanatsal tedavi yazılarımız