Doktor Sherwin B. Nuland, cerrahi tedavilerin mevcut olmadığı 1930'lardaki Johns Hopkins Hastanesi'nde Mavi Bebek Sendromunun umutsuz doğasından bahsederken şöyle yazıyor:

“Pediatrik Kardiyoloji Kliniği'nde geçirilen bir öğleden sonra en sabırlı doktorların bile sabrının test edildiği bir yerdi. Klinik nefes darlığından dolayı en küçük hareketinde bayılan, gelişmemiş çocuklarla doluydu. Burun, kulaklar, uzuvlar ve bazen tüm vücutları siyanozla (vücudun parmak uçları, dudak, tırnak altı gibi belli bölgelerinde meydana gelen mavimsi-mor renk değişikliği) kaplıydı. Hava açlıklarını kötüleştirmemek için yerde çömelirler veya muayene masalarında hareketsiz yatardılar.”

Fallot tetralojisi, Mavi Bebek Sendromunun yaygın nedenlerinden birine işaret eder. Bu kalp kusuruna sahip bebeklerin kanındaki oksijen seviyesi düşüktür çünkü kalbin sol ventrikülünde oksijenli ve oksijensiz kanın karışmasına neden olan, normalde sol ve sağ ventrikülleri ayıran duvarda bir delik bulunmaktadır. Ayrıca, pulmoner kapak yakınında bir daralma, kanın kalpten akciğerlere kan taşıyan pulmoner arterlere akışını azaltır.

Amerikalı kardiyolog Helen Taussig, Mavi Bebek Sendromlu bebeklerde kanı akciğerlerde oksijenlendirerek ek kan alınmasının mümkün olup olmadığı konusunda Amerikalı Cerrah Alfred Blalock ve asistanı Vivien Thomas ile çalıştı.

1944 yılında operasyon, 15 aylık bir kız çocuğunda gerçekleştirildi ve bu tarihten itibaren binlerce hayatı kurtarıldı. Cerrah Blalock, subklavian arteri pulmoner artere bağladı (günümüzde prosedür yapay tüp kullanabilir). Asistan Thomas, küçük kızda ilk denemeyi yapmadan önce operasyonu 200'den fazla köpekte gerçekleştirmişti.

Blalock-Taussig şantı, modern kardiyak cerrahi döneminin başlangıcını işaret ediyor. Açık kalp cerrahisi dönemi başlamı ile cerrahlar artık doğrudan kalbi açabilir ve kusurlarını onarabilirler. İç kalp duvarındaki deliği bir Gore-Tex yamasıyla kapatmak buna bir örnektir. Bu nedenle Blalock-Taussig şantının uygulanma sıklığı azalmıştır.

Yazı Görselinin Açıklaması: Ventriküler Septal Defekt (sarı nokta ile işaretlenmiş kalbin sağ ve sol tarafları arasındaki delik) gösteren bir diyagram.

Yazıda Geçen Tarihi Kişiler: Helen Brooke Taussig (1898 – 1986), Alfred Blalock (1899 – 1964), Vivien Theodore Thomas (1910 – 1985)