Journal of Clinical Oncology'de 16 Temmuz 2020'de yayımlanan bugüne kadarki en büyük çalışmanın sonuçları, germline BRCA mutasyonları olan kadınlarda meme kanserinden sonra hamileliğin güvenli olduğunu ortaya koyuyor.

Çalışma bulguları, germline (kalıtsal) BRCA mutasyonları olan erken evre meme kanserli kadınlarda tedaviden sonra gebeliğin, anne sağlığını kötüleştirmeden güvenli olduğuna ve olumlu fetal (bebekle ilgili) sonuçlar ile ilişkili olduğuna dair güven verici kanıtlar sunmaktadır. Bulgular, BRCA mutasyonuna sahip meme kanseri olan genç kadınları takip eden tıbbi onkolog ve kadın doğum uzmanları için büyük önem taşımaktadır.

Günümüzde, doğurganlığı geciktirme yönündeki mevcut eğilim nedeniyle ilk doğum yapma yaşı artmakta ve bu nedenle de artan sayıda genç kadına henüz doğum yapmadan meme kanseri teşhisi konulmaktadır. Meme kanseri öyküsü olan kadınlarda gebelik güvenlidir ve hormon reseptörü pozitif hastalığı olan hastalarda bile nüks (kanser tekrarı) riskini artırmaz. Bununla birlikte, bu konuda, yani germline BRCA mutasyonları olan kadınlara danışmanlık yapmak için çok sınırlı bilgi mevcuttur.

40 yaşın altındaki kadınlarda ortaya çıkan meme kanserlerinin yaklaşık %12'si BRCA1 ve/veya BRCA2 genlerinde germline zararlı mutasyonlar taşımaktadır.

- İlgili konuKimler kalıtsal meme kanseri için genetik test yaptırmalı?

Çalışmanın detayları ve sonuçları

 • Yazarlar, germline BRCA mutasyonları olan kadınlarda gebeliğin meme kanseri sonuçları üzerindeki etkisini araştırmak için uluslararası, çok merkezli, hastane tabanlı, retrospektif bir kohort (grup) çalışması yürüttüler.
 • Çalışmaya, zararlı germline BRCA mutasyonlarını barındıran ve Ocak 2000 ile Aralık 2012 arasında erken evre meme kanseri teşhisi konan 40 yaşından küçük 1252 kadın alındı.
 • Birincil sonlanım noktaları, gebelik oranı ve meme kanserinden sonra gebeliği olan ve olmayan kadınlar arasındaki hastalıksız sağkalım idi. Gebelik sonuçları ve genel sağkalım ikincil sonlanım noktalarıdır.
 • BRCA mutasyon dağışımları şu şekilde idi:
  • BRCA1 mutasyonlu 811,
  • BRCA2 mutasyonlu 430 ve
  • hem BRCA1 hem BRCA2 mutasyonlu 11 hasta ile germline BRCA mutasyonu olan toplam 1252 kadın
 • Bu kadınların 195'i, meme kanserinden sonra en az 1 hamilelik geçirdi; 10 yılda gebelik oranı %19'du.
 • Sırasıyla 16 kadında (%8.2) isteyerek düşük ve 20 kadında (%10.3) spontan düşük meydana geldi.
 • Toplam 150 kadın 170 bebeğin doğumunu gerçekleştirdi.
 • Kadınların 13'ünde (% 11,6) gebelik komplikasyonları, 2'sinde (% 1,8) konjenital anomali meydana geldi.
 • Meme kanseri tanısından itibaren ortanca takip 8.3 yıldı.
 • Hastalıksız sağkalım veya genel sağkalım için gebe olanlar ve gebe olmayanlar arasıdna fark gözlenmedi (Hastalıksız sağkalım için HR 0.87; 95% CI, 0.61 to 1.23; p = 0.41. Genel sağkalım için HR 0.88; 95% CI, 0.50 to 1.56; p = 0.66).

Sonuç olarak bu bulgular, BRCA mutasyonu olan kadınlarda erken evre meme kanseri sonrası gebeliğin hastalıksız sağkalım veya genel sağkalım açısından anneyi riske atmadığına dair güven verici kanıtlar sağlamaktadır.