Cep telefonu kullanımının beyin tümörü riskini genel olarak, alt tipe veya tümörün konumuna göre artırmadığı, Journal of the National Cancer Institute adlı dergide yayımlanan ileriye dönük bir araştırma ile gösterildi. 

Araştırmacılar, 14 yıllık takip süresiyle Birleşik Krallık'ta geniş bir kadın kohortunu (grubunu) inceledi. Bulgular, cep telefonu kullanıcılarında herhangi bir beyin tümörü veya ana kanserli alt tipler (glioma ve glioblastoma) riskinde artış olmadığını gösterdi.

1,3 Milyon Katılımcıyı Kapsayan Bir Çalışma

1996 ve 2001 yılları arasında, araştırmacılar 1935 ile 1950 yılları arasında doğan 1,3 milyon kadını çalışmaya aldı. Katılımcılara ilk olarak 2001 ortanca yılında ve yine 2011 yılında cep telefonu kullanımıyla ilgili sorular soruldu.

2001 anketini tamamlayan 776 bin kadın vardı. O tarihte 286 bin katılımcı hiç cep telefonu kullanmamış, 489.769 kişi cep telefonu kullanmış ve 66.362 katılımcı günlük olarak cep telefonu kullanmıştır.

2011 anketinde, 2001 yılında hiç kullanıcı olmayan katılımcıların %45,8'i haftada en az 1 dakika cep telefonuyla konuştuğunu bildirmiştir. Bu katılımcılar ortalama 4,3 yıldır cep telefonu kullandıklarını söylediler.

Sonuçlar

14 yıllık takip sırasında 3268 beyin tümörü tespit edildi. Cep telefonu kullananlara karşı hiç kullanmayan katılımcılar için tüm beyin tümörlerinin ayarlanmış rölatif riski 0,97 (%95 GA, 0,90 ila 1,04) idi. 

Sağ taraftaki tümörler için nispi risk 1,15 (%95 GA, 0,94 ila 1,40) ve sol taraftaki tümörler için nispi risk 1,05 (%95 GA, 0,85 ila 1,29) idi.

Tümör tipine göre sürekli kullananlar ve hiç kullanmayanlar için nispi riskler şunlardı:

  • Glioma 0,89 (%95 GA, 0,80 ila 0,99)
  • Glioblastoma 0,93 (%95 GA, 0,82 ila 1,06)
  • Meningiom 1,01 (%95 GA, 0,87 - 1,17)
  • Hipofiz tümörleri 0,94 (%95 GA, 0,73 ila 1,21)
  • Akustik nöroma 1,19 (%95 GA, 0,89 ila 1,59)

Araştırmacılar, "en az 10 yıllık cep telefonu kullanıcılarında veya beynin en fazla maruz kalan kısımları olan temporal ve parietal lob tümörlerinde beyin tümörü veya herhangi bir beyin tümörü alt tipi riskinde artış olmadığını" yazdı.

Sonuç olarak bu bulgu, normal koşullar altında cep telefonu kullanımının beyin tümörü riskini artırmadığına dair şimdiye kadar biriken kanıtları güçlü bir şekilde destekliyor. Gelecekteki araştırmalar, sürekli gelişen teknolojinin yeni özelliklerine dikkat ederek, özellikle çok yoğun cep telefonu kullanıcılarını hedeflemelidir; bu nedenle, cep telefonu kullanıcılarına gereksiz maruziyetleri nasıl azaltacakları konusunda tavsiyede bulunmak iyi bir ihtiyati yaklaşım olmaya devam ediyor.