Yüzyılın en önemli keşiflerinden biri olarak kabul edilen CRISPR/CAS9 genetik mühendisliği teknolojisi özellikle kanser tedavileri açısından büyük umut vaad etmektedir. Özellikle bağışıklık sistemi hücrelerinin crispr ile modifiye edilerek kanser hücresine daha etkili saldırması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, CRISPR Therapeutics şirketi, dünyanın en iyi tıp fakültelerinden biri olan Harvard Üniversitesi Massachusetts Hastanesi ile 2 yıl boyunca crispr ve kanser tedavilerinde ortak çalışma kararı aldı.

Crispr Kanserin de Dahil Olduğu Genetik Hastalıkların Sonu Olabilir Mi?

Yapılan son araştırmalarda kanser hücresindeki gen hasarlarının ortadan kaldırılabileceği görülmüştür. Tüm bunların yanında crisprın kanser tedavilerinde en etkili kullanılacağı alanın T hücre tedavileri yani kanser immünoterapisi olacağı düşünülmektedir.

T hücre tedavilerinde, bağışıklık sistemi hücrelerimiz olan T hücreleri CRISPR ile kanser hücrelerine saldıracak şekilde “programlanır” ve hastaya uygulanır

Çinde bu tedaviyle ilgili 2 klinik çalışma başlamış ve halen sürmektedir.

Peki Bu Gelişme Kanser Açısından Ne İfade Ediyor?

  • Temel bilimlerdeki gelişmelerde karşılaşılan ana problem, geliştirilen tedavinin kliniğe oldukça geç yansımasıdır. CRISPR oldukça kompleks ve yeni bir genetik mühendisliği teknolojisidir. Klinikte hekimlerle birlikte çalışılması, T hücre tedavilerinin kliniğe geçis sürecini hızlandıracaktır.
  • Bunun yanında daha fazla hastada ve çeşitli tümor tiplerinde CRISPR ve T hücre tedavileri denenecektir. Böylelikle tedavinin etkinliği daha net bir şekilde görülebilecektir.