Obezite ve D vitamini eksikliğinin bazı kanser türleriyle ilişkisi olduğu bilinmektedir. Bu ilişkiden iltihabi olaylar ve yağ dokudan salınan birtakım aracı proteinlerle ilişkili mekanizmalar sorumlu tutulmaktadır. Fazla kilolu bireylerde, kandaki D vitamini seviyesinin daha düşük olduğu gösterilmiştir. Çünkü yağ doku, D vitaminini yağ depolarında tutarak, kandaki miktarını ve vücuttaki yararlanımı azaltmaktadır. Bu yüzden kilo kaybı sağlandığında, D vitamini seviyeleri de olumlu etkilenmektedir.

Kilo kaybının vücutta iltihabi olayları azalttığı bilindiğinden, bu etkinin D vitamini seviyesiyle ilişkisi olabileceği düşünülmektedir. Bu yüzden geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir çalışmada, D vitaminin iltihap belirteçlerine etkisi araştırılmıştır.

Çalışmaya; fazla kilolu (vücut kitle indeksi > 25 kg/m2) ve düşük D vitamini seviyesine sahip ( 10 - 32 ng/mL) 218 menopoz sonrası kadın katılmıştır. Katılımcılar 2 gruba ayrılarak, 12 ay boyunca bir gruba kilo verme programı ile birlikte D vitamini takviyesi verilirken, diğer gruba yalnızca kilo verme programı uygulanmıştır. 12 ayın sonunda katılımcılar; kilo veremeyenler/kilo alanlar, ağırlığının %5’inden az kilo verenler, %5-10 arası kilo verenler ve %10’dan fazla kilo verenler olarak alt gruplara ayrılmıştır. Gruplar incelendiğinde iltihap belirteçleri seviyesinin, her iki grupta da azaldığı görülmüştür. Ancak ağırlığının %5-10’u arası ve %10’un üzeri kilo verenler içinde, D vitamini takviyesi alanlarda almayanlara göre IL-6 seviyesinin (bir iltihap belirteci) belirgin oranda daha fazla azaldığı belirlenmiştir. Yani D vitamini, kilo kaybının iltihap belirteçlerini düşürücü etkisini artırmıştır.

Sonuç olarak; bu çalışmada, kilo verme programlarıyla ağırlığının %5 ve daha fazlasını kaybedenlerde D vitamini takviyesi, önemli bir iltihap belirtecinde düşme sağlamıştır. Bu bulgular; “D vitamini, kanser ve kronik hastalıklarla ilişkili sistemik iltihabı azaltıyor olabilir” şeklinde yorumlansa da net bir şey söylemek için henüz erkendir. Ancak bu çalışma, yapılacak yeni çalışmalar adına araştırmacıları yüreklendirecek bir gelişmedir.

Daha önceki yazılarımızdan birinde de “D vitamini ve kanserden korunma” hakkında kapsamlı ve kanıta dayalı bilgileri sizlerle paylaşmıştık. O yazımıza ulaşmak için tıklayabilirsiniz.