Elektronik sigaraların, klasik sigaralara göre daha az zarar verdiği söyleminin, e-sigara pazarının patlatıcısı olarak sık sık kullanıldığını geçtiğimiz yıllarda birçok yazıda vurguladık. Daha büyük bir tehlike ise, gençlerde e-sigara kullanımının yaygınlaşması ve genç beyinlerin nikotinle erken tanışmasıdır.

Nikotinin, özellikle gençliğimizin gelişen beyinleri için, zararsız bir madde olmadığını biliyoruz. Hiç sigara içmeyenler tarafından (çoğunlukla genç ve genç yetişkinler) nikotinle erken tanışmak ve buna bağımlılık, halk sağlığı endişelerini arttırmaktadır.

Ancak, yetişkinler için bile e-sigaraların risksiz olmadığı konusu artık netleşti. E-sigaraların da bazı sağlık riskleri oluşturduğuna dair artık çok sayıda bilimsel veri var. E-sigaralarda bulunan bazı kimyasallar, geleneksel sigaralardan daha yüksek seviyelerde salınmaktadır. Başka sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirten veriler de gördük.

Son zamanlarda yürütülmekte olan çalışmalar, e-sigara kaynaklı zararların akciğerlere doğrudan etki etme potansiyelinin yanı sıra bu ürünlerin diğer sağlık faktörlerini de olumsuz etkileyebildiğini düşündürmekte. Özellikle, e-sigaraların hava yolları üzerindeki doğrudan etkileri konusunda endişeler var. Bu, bu tür ürünlerin kullanımının, kansere öncü olabilecek hava yollarında değişikliklere neden olma potansiyelini içerir. Şu anda bu riskleri tanımlayan sinyalleri daha da değerlendirmek için devam eden hayvan toksikoloji çalışmaları var.

Fakat yakın zamanda e-sigaraların çok daha enteresan bir sonucu ile karşılaştık: ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), 3 Nisan 2019'da, elektronik sigara kullanan bazı kişilerin, özellikle de genç ve genç yetişkinlerin, kullanımlarını takiben epileptik nöbet geçirdiğini bildiren bir raporlar yayımladı. Nöbetler veya kasılmalar, nikotin zehirlenmesinin potansiyel yan etkilerinden biridir ve nikotin içeren e-sıvıların kasıtlı veya kazayla yutulması ile ilgili olarak bilimsel literatürde bildirilmiştir. ABD'de 2010 ve 2019 arasında e-sigara kullanımından sonra bildirilen toplam 35 nöbet vakası bildirildi. Bununla birlikte FDA, tüm vakaların rapor edilmeyebileceğine de dikkat çekmiştir.

Raporda, e-sigara kullanımı ile epilepsi nöbeti riski arasında doğrudan bir ilişki olup olmadığının henüz bilinmediği de belirtilmiştir. Her ne kadar mevcut verilerle e-sigaraların bu krizlere neden olduğu kesin olarak söylenemese de, FDA, bu bilgileri kamuoyu ile paylaşma gereksinimi duymuştur.

Bugüne kadar alınan raporların çoğu, belirli bir e-sigara markasını veya alt markasını tanımlamak için yeterli bilgi içermemektedir. Hem ilk kez e-sigara kullananlar hem de deneyimli kullanıcılar arasında nöbetler bildirilmiştir. Birkaç vakada, e-sigara kullanıcılarının daha önce epilepsi öyküsü vardı. Ayrıca birkaç vaka, nöbetlerin esrar veya amfetaminler gibi diğer maddelerin kullanımı ile bağlantılı olarak gerçekleştiğini göstermiştir.

Nöbetlerin birkaç nefesten veya kullanımdan bir gün sonra meydana geldiği bildirildi. Nöbetlere yol açabilecek birçok faktör var. Örneğin, e-sıvılar çeşitli seviyelerde nikotin konsantrasyonlarına sahiptir ve bazı e-sigara tasarım özellikleri, kullanıcının hızlı bir şekilde yüksek seviyelerde nikotin elde etmesine izin verebilir (normal sigaranın 20 katına kadar nikotin). E-sigara kullanım davranışları da değişkenlik gösterir ve kullanıcılar kasıtlı olarak veya istemeden meydana gelenden daha fazla nikotin soluyabilir. Ek olarak, bildirilen olayların bazıları doğrudan e-sigara kullanımıyla ilgili olmayabilir - nöbetler, temel bir tıbbi durum, diğer maddelerin kullanımı veya diğer faktörlerin kullanımı ile tetiklenmiş olabilir.

Aynı zamanda, bu vaka bildirimlerinin gönüllü niteliği nedeniyle, e-sigara kullananlarda rapor edilenden daha fazla nöbet olabileceğinin de farkında olmalıyız.

FDA raporun son kısmında, bu konudaki bilimsel araştırmasına devam ederken, e-sigara kullanımıyla ilişkili diğer potansiyel riskleri daha iyi anlamak için çalışmalarına devam edeceğini vurgulamıştır.