Birçok birey son haftalarda evden çalışarak sosyal izolasyon önlemlerini uyguluyor. Bu sınırlama, SARS-CoV-2 adlı yeni tip koronavirüsün ve bu virüsün yol açtığı COVID-19 hastalığının kontrol altına alınmasında ve olumsuz sonuçlarının azaltılmasında en önemli yol olsa da çalışanların sadece az bir kısmı uzaktan/evden çalışabilme imkanına sahip. Örneğin ABD'li çalışanların sadece %29’unun uygulayabileceği bir lüks evden çalışma; geri kalan %71’lik kesim için durum kesin değildir. Nüfusun önemli bir kısmı işten çıkarmalar ve zorunlu kilit uygulamaları nedeniyle işsiz kalmışlardır. Temel hizmetlerde çalışanlar ise çalışmaya devam etmişlerdir, fakat virüse yakalanma riskleri artmıştır. Bu durumu öğrenmek amacıyla O*NET’ten (Mesleki bilgi ağı) alınan veriler yardımıyla en çok hangi mesleklerin COVID-19’a maruz kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirlemek amacıyla bir infografiği (bilginin görsel olarak ifade edildiği bir sunum şekli) oluşturulmuştur.

Not: Yukarıdaki veriler ABD çalışma ortamı için geçerlidir. Riskler ve ücretler diğer ülkelere birebir genellenemez, fakat fikir vermesi açısından anlamlıdır.

Metodoloji ve sonuçlar

Elde edilen skorlar, mesleki veri tabanında kapsanan 3 fiziksel iş özniteliğin değerlendirilmesine dayanmaktadır:

  1. Diğer kişiler ile temas: Bir iş yapılırken işçinin işini yapabilmesi için başkalarıyla ne kadar temas halinde olması gerektirir.
  2. Fiziksel yakınlık: Bu iş, çalışanın diğerlerine yakın fiziksel görevleri yerine getirmesini ne kadar gerektirir.
  3. Hastalığa ve enfeksiyona maruz kalma: Bu iş ne sıklıkla tehlikeli koşullara maruz kalmayı gerektirir.

Grafikte her bir fiziksel özniteliğe eşit ağırlık verilir, değerlendirme sonunda işler 100 ile 0 arasında bir nihai COVID-19 risk puanı alır. Bu değerlendirmede 100, riski en çok olan işi, 0, riski en az olan işi belirtir. Risk skoru 0,5’in altında olan işler daha ileri analizler sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Grafik hazırlanırken meslek listesini daraltmak için 20.000 kişiden az çalışan sayısı olan meslekler kaldırıldı. Kalan mesleklerden iyi bilinen 100 meslek seçildi ve ortalama yıllık geliri, çalışan sayısı ve risk skorunu göre sıralandı.

Grafikteki hemşirelerin ve sağlık görevlilerin virüse maruz kalma şansının avukatlardan ve web geliştiricilerinden daha yüksek olması gibi bazı açık bulgular içerse de bu veri kümeleri her bir mesleğin risk düzeyinin anlaşılmasında daha nicel bir sayı verilmesine izin verir.

Koronavirüse karşı ön cephelerde olanların tanımlanması

Şüphesiz sağlık çalışanları, virüse karşı en ön cephede cesurca mücadele etmektedir. Bununla birlikte, çalışanların az bir kısmı evden işlerini yürütebilmekte ve ön cephede çalışan birçok meslek dalı da sağlık çalışanları gibi bu mücadelede tanınmayı hakketmektedir. Bu mesleklerden ikisi otobüs şoförleri ve kasiyerlerdir. Bu mesleklerin her ikisi de işçilerin başkalarıyla fiziksel yakınlıkta olmasını gerektirir. Bu bireylerin sağlamaya yardımcı oldukları hizmetler önemlidir ve risklere rağmen birçoğu tüm pandemi boyunca çalışmaktadır. Market çalışanları, ulusların sivil huzursuzluğa girmesini engelleyen işçilerdir. Çünkü mağazalarda çalışan kimse olmasa idi büyük sıkıntıya girerdik.

Grafik için elde edilen veriler ayrıca daha çok kazananların evde çalışabilme yüzdesinin daha çok olduğunu göstermiştir. Birçok kişinin faturalarını ödemekten endişe duyduğu bir zamanda, bu eşitsizliğin etkileri özellikle az kazanan kişiler üzerinde sert olabilir. Evden çalışmazlarsa, bu bireyler mevcut finansal zorluklarının üstünde artan sağlık riskleriyle karşı karşıya kalacaktır.

gelire göre evden çalışabilme yüzdesi

Sonuç

COVID-19 salgını, mesleki riskler açısından herkesi farklı şekilde etkiledi. Ön hatlardaki bireyler ister hasta bakımı ister bakkal rafları isterse toplumlarımızın sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam edebilmeleri için kendilerini riske atıyorlar. Bu arada, evden çalışacak kadar şanslı olanlar, hafta sonlarında bile güvenli sosyal mesafeyi uygulamaya devam ederek salgının yayılma hızının azaltılmasına yardımcı olabilirler.