İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, hamilelikte sigara içen annelerin çocukları doğduktan sonra fazla kilolu veya obez olma eğilimi göstermekte.

Bu çalışma için veriler Aberdeen Üniversitesi’nin doğumhanesinin yeni doğan veri bankasından 1950’li yılların ortalarından itibaren toplanmıştır. 6581 anne-çocuk ve 700’den fazla kardeşin boy, kilo ve yaşlarının verileri toplanıp kayıtlar değerlendirilerek karşılaştırılmıştır. Pediatri ve Perinatal Epidemiyoloji adlı dergide yayımlanan çalışmaya göre; gebelik süresinde sigaraya maruz kalan bebeklerin, kalmayanlara göre beden kitle indeksinde artış olduğu bulundu.

Annenin hamileyken içtiği sigaranın sebep olduğu durum şöyle açıklanıyor; rahimde dumana maruz kalan çocuğun beden kitle indeksinin, rahimdeyken sigara dumanına maruz kalmayan kardeşlerine göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Hamile iken sigara içen anneler ile çocukluk çağındaki obezite problemi daha önceden yapılan çalışmalarda belirtilmişti. Ancak bu bağlantının belirlenmesinde diyet alışkanlıkları, fiziksel aktivitelerin düzeyi gibi anneye ait birçok faktör bulunmaktaydı. Ayrıca, bu çalışma sigara içen annenin kardeşler üzerindeki etkisini karşılaştırma bakımından önemlidir.

İlginizi Çekebilir:

Araştırmacılara göre bu çalışmada, annenin sigara içimi ile çocukluk çağında obezite ilişkisi incelenmektedir. Bu çalışmanın sonuçları bu konudaki önceki çalışmalarla tutarlı bir şekilde sigara içen annelerin çocuklarında daha sık obezite olduğunu doğrulamıştır. Bu ilişki şöyle örneklendirilebilir; sosyoekonomik durumu daha düşük olan insanların, yüksek olanlara göre daha fazla sigara kullandığı bilinmekte. Ayrıca bu çevredeki çocukların obeziteye daha yatkın olduğu görülmektedir. Belki de bu sonuçlar, sigara ile obezite arasındaki ilişkinin sosyoekonomik durumdan nasıl etkilendiğinin açıklamalarından biri olabilir.

Kardeşler arasındaki obeziteye yatkınlık ve beden kitle indeksi farkları, annenin sigara kullanımı arasındaki ilişki ile açıklanırken, sosyoekonomik durumun da etkisinin büyük olduğu düşünülüyor.

Hamilelik süresinde sigara içmenin hem anneye hem de bebeğe çok fazla zararları var olduğu bilinirken, bu çalışma sadece gebelikle sınırlı kalmayıp çocuğun hayatının devamında da onu nasıl olumsuz etkilediğine dair güçlü kanıtlar sunuyor.