"Akıllı telefon uygulamaları kompleks kanser tedavilerini hastalara öğretmek için kullanılabilir mi" düşüncesiyle çeşitli yazılımlar dünya genelinde birçok merkezde hekim ve yazılımcı işbirliğiyle geliştirilmeye başlanmıştır. Hatta bizim ekibimizin de geliştiricisi olduğu bu tür bir çalışma mevcuttur. Bugünkü yazımızın konusu ise hedefe yönelik moleküler tedavi alan meme kanserli hastalara akıllı telefon uygulamalarının öğrenmeye olan katkısının gösterildiği yeni bir çalışmadır.

Hastalara hedefe yönelik, diğer bir deyişle akıllı kemoterapileri anlatmak çoğu zaman biz sağlık profosyonellerini zorlamaktadır. Bu özellikli tedavilerin hangi hastalar için uygun olduğu, uygulama şemaları, faydaları, yan etkileri ve etki mekanizmalarını ayrı ayrı anlatılmalıdır. Bu eğitimin hastanın karşılaştığı hangi sağlık çalışanı tarafından ve nasıl verilmesi gerektiğine dair standartlar henüz oluşmuş değildir. Zaman içerisinde broşürlerle verilen görsel eğitimlerin çok daha etkili olduğu görülmüş ve bu da görsel içerikli akılı telefon uygulamalarının hedefe yönelik tedavileri anlatmada iyi bir yöntem olacağı fikrini doğurmuştur.

Araştırıcılar meme kanseri tedavisinde kullanılan 3 ilaç için 3 uygulama geliştirmişler: tamoksifen, aromataz inhibitörleri, ve trastuzumab (Herceptin) için. Uygulamalar her bir ilacın etki mekanizmasını anlatan yazılı animasyonlar içermektedir. Bir sağlık çalışanı animasyonları katılımcılara göstermiş ve sözel olarak da verilen bilgileri anlatmış. Sonunda, konunun ne kadar anlaşıldığını ölçmek için her bir katılımcı hastaya 2 "soru" verilmiş. Sonuçlara göre 64 hastanın tamamı soruları doğru cevaplamış.

Sonuç olarak hastaların, kendilerine en uygun şekilde izah edildiği zaman karmaşık ilaç mekanizmalarını dahi zorlanmadan anladıkları gözlenmiştir. Hızlı, kullanımı kolay, her an elimizin altında ve birçok cihazla uyumlu bu uygulamalarla hastalara eğitim ve danışmanlık vermek etkilidir ve hastalar tarafından benimsenen bir yöntemdir.