Herediter Anjioödem (HAE), nadir görülen kalıtsal geçiş gösteren genetik bir hastalık olup, özellikle sağlık profesyonelleri ve toplum için büyük öneme sahiptir. Bu hastalık, ani şişmelerle karakterize olup, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yaklaşık olarak her 50.000 kişiden birinde görülür. Bu makalede, HAE'nin ne olduğu, kalıtsal geçişi, kısa tarihçesi, belirtileri ve güncel tedavi yöntemleri üzerine bir inceleme yapılacaktır.

Bu hastalığın tanı ve tedavisinde birçok uzman görev alsa da, temel olarak Alerji ve İmmünoloji Uzmanları, Dermatologlar ve Genetik Danışmanlar bu süreçte öne çıkar.

Herediter Anjioödem Nedir?

Herediter Anjioödem, C1 inhibitör proteininin eksikliği veya işlevsizliği sonucu ortaya çıkan vücutta ani şişmelerle karakterize olan genetik bir hastalıktır.

Bu durum, vücutta kontrolsüz bir enflamasyon reaksiyonuna neden olur, bu da cilt, bağırsaklar ve hava yollarında ödemlere (şişmelere) yol açabilir.

HAE Nasıl Oluşur?

C1 inhibitör proteini, bağışıklık sisteminin bir parçası olan tamamlayıcı sistemi kontrol eder. Tamamlayıcı sistem, enfeksiyonlara karşı savunma ve inflamasyon (iltihaplanma) süreçlerinde yer alır.

C1 İnhibitör Eksikliği veya İşlevsizliği

C1 inhibitörünün eksikliği veya işlevsizliği durumunda, complement (tamamlayıcı) sistem kontrolsüz bir şekilde aktive olur. Bu, aşırı inflamasyon ve vücutta belirli bölgelerde sıvının birikmesine neden olabilir.

HAE'nin Oluşumu

 1. Kontrolsüz Tamamlayıcı Sistem Aktivasyonu: C1 inhibitörünün eksikliği, C1 kompleksinin kontrolsüz aktivasyonuna neden olur.
 2. Bradykinin Artışı: Kontrolsüz aktivasyon, bradykinin adı verilen bir peptidin aşırı üretimine yol açar. Bradykinin, damarların genişlemesine ve sıvının dokulara sızmasına neden olur.
 3. Şişliklerin Oluşumu: Bradykininin etkisiyle, cilt, bağırsaklar ve hava yollarında sıvı birikir, bu da bu bölgelerde şişmelere neden olur.
 4. Potansiyel Hayati Tehlike: Hava yollarında şişlik oluşması, boğulmaya ve hayati tehlikeye neden olabilir.

Sonuç olarak C1 inhibitör proteininin eksikliği veya işlevsizliği, HAE'nin temel patofizyolojik mekanizmasıdır. Bu durum, tamamlayıcı sistemin kontrolsüz aktivasyonuna ve vücutta şişmelere neden olur. Tedavi, genellikle bu mekanizmayı hedef alır, örneğin C1 inhibitör konsantrelerinin kullanılması gibi, böylece hastalığın belirtilerini kontrol altına alır ve atakları önler.

Bu karmaşık mekanizma, HAE'nin tanı ve tedavisinde uzman bir yaklaşım gerektirir. Her hastanın durumu farklı olabileceğinden, bireysel ihtiyaçlara uygun bir tedavi planı oluşturmak önemlidir.

Belirtileri

HAE'nin belirtileri arasında:

 • Ciltte Şişlik: Eller, ayaklar, yüz ve genital bölgede ani şişlikler.
 • Bağırsaklarda Şişlik: Karın ağrısı, kusma ve ishal.
 • Hava Yollarında Şişlik: Nefes almada zorluk, boğazda şişlik.

herediter anjioödem hasta örneği infografi

Herediter Anjioödem'in Kalıtsal Geçişi

Herediter Anjioödem, genellikle otozomal dominant bir kalıtım paterni ile geçer. Bu, hastalığa neden olan genin sadece bir kopyasının (ebeveynlerden birinden gelen) hastalığı tetiklemek için yeterli olduğu anlamına gelir. İlgili gen, C1 inhibitör proteininin kodlandığı SERPING1 genidir.

Otozomal Dominant Kalıtım

 • Taşıyacı Ebeveyn: Ebeveynlerden biri HAE'nin taşıyıcısı ise, bu durumda çocuklarının yüzde 50 şansı hastalığı taşıması olacaktır.
 • Her İki Ebeveyn Taşıyıcı ise: Eğer her iki ebeveyn de hastalığı taşıyorsa, çocuklarının hastalığı taşıma olasılığı daha karmaşık bir hesaplama gerektirebilir.
 • Sporadik Mutasyonlar: Nadiren, HAE yaşam içinde oluşan yeni bir gen mutasyonu sonucu da ortaya çıkabilir. Bu durumda, ailede daha önce hastalık öyküsü olmayabilir.

Cinsiyete Bağlı Olmayan Geçiş

HAE, cinsiyete bağlı olmayan bir hastalıktır, yani hem erkeklerde hem de kadınlarda eşit oranda görülebilir. Otozomal dominant kalıtım, X veya Y kromozomları ile ilişkili olmadığından, cinsiyet bu hastalığın geçişinde bir rol oynamaz.

Taşıyıcı Olan Herkes Aynı Zamanda Hasta mıdır?

Herediter Anjioödem (HAE) hastalığında, taşıyıcı olan bireyler genellikle hastalığı taşıyan ve belirtileri gösteren bireylerdir. Ancak, bu durum her zaman böyle olmayabilir. İşte bu konuda bilmeniz gereken bazı önemli noktalar:

 • Genetik Değişkenlik: HAE'nin belirtileri, taşıyıcı olan bireyler arasında değişebilir. Bazı bireylerde belirtiler daha hafif olabilirken, bazılarında daha şiddetli olabilir.
 • Penetrans: Otozomal dominant hastalıklarda, genin "penetransı" olarak bilinen bir kavram vardır. Penetrans, belirli bir genin belirtileri ne ölçüde gösterdiğini ifade eder. HAE için penetrans genellikle yüksektir, yani geni taşıyan bireylerin çoğu belirtileri gösterir. Ancak, bazı durumlarda, geni taşıyan bir birey belirtileri göstermeyebilir veya çok hafif belirtiler gösterebilir.
 • Yeni Mutasyonlar ve Diğer Faktörler: HAE'nin belirtileri, genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörler ve yaşam tarzı gibi diğer faktörlerden de etkilenebilir. Bu, belirtilerin şiddetinde ve görülme sıklığında değişkenliklere neden olabilir.
 • Tanı ve Değerlendirme: HAE'nin erken tanısı ve doğru değerlendirilmesi, belirtilerin yönetilmesi ve tedavi planlaması açısından kritik öneme sahiptir. Genetik danışmanlık, aile üyelerinin risklerinin ve potansiyel belirtilerinin anlaşılmasına yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, HAE geni taşıyan herkes hastalığın belirtilerini gösterebilir, ancak belirtilerin şiddeti ve görülme sıklığı bireyden bireye değişebilir. Bu nedenle, genetik danışmanlık ve uzman bir sağlık ekibinin değerlendirmesi, her bireyin durumunun tam olarak anlaşılmasına yardımcı olabilir.

Tarihçesi

 1. İlk Tanım: HAE'nin ilk tanımı, 1888 yılında Alman fizyolog ve dermatolog Heinrich Quincke tarafından yapıldı. Quincke, hastalığı "akut sirkumskript ödem" olarak adlandırdı ve cilt altı dokuda sıvı birikimi sonucu oluşan şişliklerle karakterize olduğunu belirtti.
 2. Adlandırma: 1917 yılında Sir William Osler, hastalığın ailesel bir özellik taşıdığını fark etti ve "herediter" terimini ekleyerek hastalığın adını "Herediter Anjioödem" olarak değiştirdi.
 3. C1 İnhibitör Eksikliği: 1963 yılında, Virginia Donaldson, HAE'nin C1 inhibitör proteininin eksikliği veya işlevsizliği ile ilişkili olduğunu keşfetti. Bu, hastalığın patofizyolojisinin anlaşılmasında önemli bir adım oldu.
 4. Genetik Yapı: 1980'lerin sonlarına doğru, HAE'nin genetik yapısı daha iyi anlaşılmaya başlandı. SERPING1 genindeki mutasyonlar, C1 inhibitör proteininin eksikliğine veya işlevsizliğine neden olur.
 5. Tanı Yöntemleri: 20. yüzyılın ikinci yarısında, tanı yöntemleri geliştirildi ve HAE'nin daha doğru bir şekilde teşhis edilmesi sağlandı.
 6. Tedavi Yöntemleri: 2000'lerin başında, HAE için özgül tedavi yöntemleri geliştirilmeye başlandı. Bu, hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırdı.

Herediter Anjioödem'in keşfi ve anlaşılması, tıbbi bilimin karmaşık ve ilginç bir alanını temsil eder. Hastalığın anlaşılmasındaki bu gelişmeler, genetik hastalıkların daha geniş anlayışına katkı sağlamış ve modern tıbbi tedavi ve teşhis yöntemlerinin gelişimine yardımcı olmuştur.

Tanısı

Herediter Anjioödem (HAE) hastalığının tanısı, genellikle bir dizi adımı içerir ve bazen karmaşık olabilir, çünkü belirtiler diğer alerjik reaksiyonlarla benzerlik gösterebilir. İşte tanı süreci:

1. Klinik Değerlendirme

 • Hasta Anamnezi: Hasta ve aile öyküsü, önceki ataklar, belirtilerin süresi ve şiddeti gibi bilgiler toplanır.
 • Fiziksel Muayene: Doktor, şişlik ve diğer belirtileri değerlendirmek için fiziksel bir muayene yapabilir.

2. Laboratuvar Testleri

 • C1 İnhibitör Seviyesi ve Fonksiyonu: C1 inhibitör proteininin seviyesi ve fonksiyonu, kan testleri ile ölçülür. HAE hastalarında bu protein ya eksik ya da işlevsiz olabilir.
 • C4 Kompleman Seviyesi: C4 seviyeleri genellikle düşük olur, bu da tanıyı destekleyebilir.
 • C1q Seviyesi: C1q seviyesi normal olmalıdır; düşük seviyeler başka bir tamamlayıcı bozukluğuna işaret edebilir.

3. Genetik Testler

 • SERPING1 Geni Testi: HAE'nin en yaygın formu, SERPING1 genindeki bir mutasyonla ilişkilidir. Genetik testler, bu mutasyonun varlığını doğrulayabilir.

4. Ayırıcı Tanı

 • Diğer Hastalıkların Dışlanması: HAE belirtileri, alerjik anjiyoödem veya diğer tıbbi durumlarla karışabilir. Bu durumlar dışlanmalıdır.

5. Aile Üyelerinin Değerlendirilmesi

 • Aile Testleri: HAE genetik bir hastalık olduğundan, aile üyelerinin de değerlendirilmesi önemli olabilir.

Sonuç olarak HAE'nin tanısı, klinik değerlendirme, laboratuvar testleri ve gerektiğinde genetik testlerin bir kombinasyonunu içerir. Tanı, uzman bir sağlık ekibi tarafından yapılmalıdır, çünkü bu hastalığın erken ve doğru tanısı, etkili tedavi ve yönetim için kritik öneme sahiptir.

Bu süreç, hastanın belirtileri, aile öyküsü ve diğer bireysel faktörlere bağlı olarak değişebilir, bu nedenle her hastanın durumu benzersiz olabilir.

Tedavisi

HAE'nin tedavisi, hastalığın şiddetine, tipine, hastanın yaşına ve diğer bireysel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Herediter Anjioödem (HAE), alerjik bir hastalık gibi görünse de, antihistaminler, kortikosteroidler ve adrenalin gibi alerji tedavileri bu durumda etkili değildir ve tedavisinde kullanılmaz.

HAE'nin tedavisinde en önemli aşama, hasta ve hasta yakınlarına korunma önlemlerinin detaylı bir şekilde anlatılmasıdır. Bu, atakları tetikleyen faktörlerin, nefes borusu ödeminin potansiyel tehlikelerinin ve diş çekimi gibi yutak bölgesi girişimlerinin risklerinin açıkça ifade edilmesini içerir. Özellikle doğum kontrol hapları, östrojen içeren hormon preparatları ve hipertansiyon ilacı olan ACE inhibitörleri gibi atakları tetikleyebilecek ilaçlardan uzak durulması gerektiği vurgulanmalıdır.

Hastalara, hastalığın tanımını ve acil durumlarda kullanılması gereken tedavileri içeren tanımlayıcı bir kart verilmelidir.

İşte HAE'nin güncel tedavi yönetimi hakkında kapsamlı bir bakış:

1. Korunma ve Hasta Eğitimi

 • Tetikleyicilerden Kaçınma: Atakları tetikleyen faktörler, özellikle doğum kontrol hapları, östrojen içeren hormon preparatları ve ACE inhibitörleri gibi tansiyon ilaçlarından uzak durulması gerektiği vurgulanmalıdır.
 • Hasta ve Yakınlarına Eğitim: Hastalığın tanımı, atakları tanıma, acil durumda ne yapılması gerektiği ve korunma önlemleri açık bir şekilde anlatılmalıdır. Tanımlayıcı bir kart da verilebilir.

2. Akut / Acil Tedavi

HAE atakları, özellikle hava yollarında şişlik oluştuğunda hayati tehlike oluşturabilir. Acil tedavi şunları içerebilir:

 • C1 İnhibitörleri Konsantreleri: Eksik veya işlevsiz olan C1 inhibitör proteinini yerine koyar (Cetor®, Berinert®, Cinryze®, Ruconest®).
 • Kallikrein İnhibitörleri: Şişmeyi tetikleyen enzimleri inhibe eder.
 • Bradykinin Reseptör Antagonistleri: Şişmeyi tetikleyen molekülleri hedef alır (Firazyr®).
 • Taze Donmuş Plazma: İlaçların temin edilemediği durumlarda kullanılabilir.

3. Önleyici Tedavi

Önleyici tedavi, HAE ataklarının sıklığını ve şiddetini azaltmayı amaçlar:

 • Düzenli C1 İnhibitör Tedavisi: Bazı hastalar, düzenli aralıklarla C1 inhibitör konsantreleri alabilir.
 • Androjen Tedavisi: Atak sıklığını azaltabilir, ancak yan etkileri olabilir (Danazol, Stanazolol).
 • Anti-fibrinolitik İlaçlar: Bazı hastalarda etkili olabilir, genellikle diğer tedavilere göre daha az tercih edilir.

4. Yaşam Tarzı Değişiklikleri ve Eğitim

 • Tetikleyicilerden Kaçınma: Atakları tetikleyebilecek faktörlerden (örneğin, stres, travma) kaçınarak atakları önleyebilir.

5. Yeni Tedavi Yöntemleri ve Cerrahi Önlemler

 • Araştırmalar ve Yeni Tedaviler: HAE tedavisinde sürekli araştırmalar yapılıyor ve yeni tedavi yöntemleri geliştiriliyor.
 • Cerrahi Önlemler: Diş çekimi, cerrahi operasyon öncesi ve/veya sırasında veya ciddi travmadan hemen sonra koruyucu tedavi almaları gereklidir.

HAE'nin tedavisi, karmaşık ve çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. Hem akut atakların hızlı tedavisi hem de uzun dönem koruyucu tedavi, hastaların yaşam kalitesini artırmada kritik öneme sahiptir. Bu tedavi yönergeleri, hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanmalı ve uzman bir sağlık ekibi tarafından yönetilmelidir. Antihistaminler, kortikosteroidler ve adrenalin gibi bazı yaygın alerji tedavilerinin HAE tedavisinde yeri olmadığı da unutulmamalıdır.

Sonuç

Herediter Anjioödem, ciddi ve potansiyel olarak hayatı tehdit eden bir hastalık olabilir. Erken tanı ve etkin tedavi, hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir.

HAE'nin güncel tedavi yönetimi, bireysel ihtiyaçlara ve hastalığın şiddetine göre özelleştirilmelidir. Tedavi, uzman bir sağlık ekibi tarafından düzenlenmeli ve hastanın yaşam tarzı, atak sıklığı ve şiddeti gibi faktörler dikkate alınmalıdır.

Bu genel bakış, HAE'nin güncel tedavi yönetiminin temel yönlerini içermektedir. Daha spesifik bir durum veya detaylı bilgi isterseniz, lütfen bana bildirin!