Xofigo®(radyum 223 diklorür) ilerlemiş prostat kanserinde fark yarattı. Bu ilaç, özellikle kemikte yayılma tespit edilen ilerlemiş prostat kanseri hastalara umut vadediyor.

İlerlemiş kanser teşhisi konduğunda, hasta korkmuş ve endişelidir. Onu neler bekliyordur? Nasıl tedavi olacaktır? Bu tedavi onu iyileştirecek midir? gibi onlarca soru kafasından geçerken doktoru tedavi alternatifleri hakkında bilgi vermeye başlar. İşte tamda bu noktada, verilecek her bilgi hastaya umut ışığı olacaktır. Bende bu haberde, ilerlemiş prostat kanseri tedavisinde kullanılabilecek yeni bir tedavi yöntemini sizlerle paylaşacağım.

Bildiğiniz gibi tedavi yöntemleri; kanserin türüne, bireyin koşullarına, yaşına, genetik ve çevresel faktörlerine bakılarak değerlendirilmekte, böylece çok daha başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Prostat kanseri ise, genellikle ileri yaştaki erkek hastalarda görülen ve zaman zaman diğer sağlık problemleri sebebiyle agresif tedavilerin tercih edilmediği, hormona duyarlı bir kanser türüdür. Uzun süreli testosteron düzeyini baskılayıcı tedavi (androjen deprivasyon tedavisi) ile kontrol altına alınabilen prostat kanseri, bu tedaviye cevap vermeyi kestiğinde hormona dirençli prostat kanseri olarak adlandırılır. Metastatik hormon dirençli prostat kanseri, tedaviye karşı koyan bir yapıdadır, çünkü kanser başta kemikler olmak üzere vücudun uzak bölgelerine yayılmıştır ve standart hormon tedavisine cevap vermez.

Prostat kanseri tedavisinde bu güne değin, stronsium ve samarium gibi radyofarmasötikler kullanılmıştır. Samarium tedavisi, son zamanların popüler uygulamalarından biridir. Ancak, etkisi kemik metastazlarında ağrı kontrolü ile sınırlıdır. Ayrıca, hastalığın geriletilmesinde ve yaşamın uzamasında etkinliği zayıftır. Buna rağmen, kanserli hastaların yaşam kalitesinin artırılmasında ağrı kontrolü son derece önemlidir ve bu sebeple samarium, çok sayıda ağrılı prostat kanseri hastalarımıza yarar sağlamaktadır.

Araştırmalar sonucu Amerika İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan stronsium ve samariumdan sonra geliştirilen yeni bir farmasötik olan Xofigo®(radyum 223 diklorür), kemiğe yayılan metastatik hormon dirençli prostat kanseri erkek hastalarda kullanılabilecek yeni bir tedavi yöntemidir.

Bu tedavi yönteminde kullanılan radyofarmasötik bir ajandır. Damardan uygulanan bu radyofarmasötik ajan direk olarak kemik metastazlarına ulaşarak metastazlı bölgede minerallerle birleşerek radyasyon yayar. Böylece kemik metastazları olan hastalarda kemik metastazına bağlı ağrıyı azaltırken aynı zamanda hastalıkta gerilemeye de neden olur. Normal dokulara zararı ise minimal düzeydedir.

Kemiğe yayılmış hormon dirençli prostat kanser belirtisi gösteren 809 erkek hasta üzerinde yapılan araştırmada, katılımcılar iki gruba ayrılarak bir gruba Xofigo, diğer gruba ise plasebo(ilaçmış gibi verilen fonksiyonsuz madde) ve standart tedavi birlikte verilmiştir. Elde edilen sonuçta Xofigo (radyum 223 diklorür) verilen hastalarda yaşam süresinin 3 ay daha uzadığı gözlenmiştir.

Aynı araştırmada klasik kemoterapi ilaçlarında görülen yönetilebilir yan etkilerden olan bulantı, kusma, kan değerlerinde düşme dışında önemli bir yan etkinin gözlenmediği saptanmıştır.

Xofigo, ilerlemiş prostat kanseri tedavisinde büyük ilerleme kaydedilmesini sağlayabilecek bir ilaç olduğu düşünülerek, altı aylık hızlandırılmış program dahilinde denenmiş ve sonuçlar yanıltmamış, ilaç Amerika’da onaylanmıştır. Ülkemizde de yakın zamanda onay alacağı ve hastalarımıza iyi bir alternatif tedavi yöntemi olacağı kanaatindeyim.

Sevgili okurlarım, haberin başında da bahsettiğim gibi ilerlemiş prostat kanserine yakalanan hastaların genellikle ileri yaşı ve başka sağlık problemleri, uygulanabilecek tedavi yöntemlerinde alternatifleri kısıtlamaktadır. Bu sebeple, kullanılabilecek her yeni ilaç bizler için önemlidir. Seçenekler, uygulayacağımız tedavi yöntemlerini arttırır, hastalarımıza umut olma şansı verir. Unutmayın! Bir çok seçenek, bir çok çıkış yolu demektir.