Prostat kanseri, genellikle ileri yaştaki erkek hastalarda görülen hormona duyarlı bir kanser türüdür. Uzun süreli testosteron düzeyini baskılayıcı tedavi (androjen deprivasyon tedavisi) ile kontrol altına alınabilen prostat kanseri, bu tedaviye cevap vermeyi kestiğinde hormona dirençli hale gelir. Metastatik hormon dirençli prostat kanseri, kemikler başta olmak üzere vücudun uzak bölgelerine yayılmıştır ve standart hormon tedavisine cevap vermez.

Bu tür kanserlerde, kemik metastazlarında ağrı kontrolü ile sınırlı olan stronsium ve samarium gibi radyofarmasötikler kullanılmaktadır. Ancak, bu tedavilerin etkinliği, hastalığın geriletilmesinde ve yaşamın uzamasında yetersizdir.

Amerika İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan Xofigo® (radyum 223 diklorür), kemiğe yayılan metastatik hormon dirençli prostat kanseri erkek hastalarda kullanılabilecek yeni bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi yöntemi, radyofarmasötik bir ajandır ve damardan uygulanır. Ajan kemik metastazlarına ulaşarak metastazlı bölgede minerallerle birleşerek radyasyon yayar. Böylece kemik metastazları olan hastalarda ağrıyı azaltırken aynı zamanda hastalıkta gerilemeye de neden olur. Normal dokulara zararı minimal düzeydedir.

Kemiğe yayılmış hormon dirençli prostat kanseri belirtisi gösteren 809 erkek hasta üzerinde yapılan araştırmada, katılımcılar Xofigo veya plasebo (ilaçmış gibi verilen fonksiyonsuz madde) ve standart tedavi verilen iki gruba ayrılmıştır. Sonuçlar, Xofigo (radyum 223 diklorür) verilen hastalarda yaşam süresinin 3 ay daha uzadığını göstermiştir. Ayrıca, klasik kemoterapi ilaçlarında görülen yönetilebilir yan etkilerden olan bulantı, kusma, kan değerlerinde düşme dışında önemli bir yan etkinin görülmediği saptanmıştır.

Xofigo, ilerlemiş prostat kanseri tedavisinde büyük ilerleme kaydedilmesini sağlayabilecek bir ilaç olarak düşünülmüştür.

Xofigo, Türkiye'de şu durumdaki hastaların tedavisi için onaylanmış durumdadır: "Semptomatik kemik metastazları bulunan ve bilinen organ metastazı bulunmayan yetişkin kastrasyona dirençli prostat kanseri hastalarının tedavisinde endikedir."