17 Nisan 2018'de, Amerika Gıda ve İlaç Kurumu FDA, kronik immün trombositopeni (ITP) olan yetişkin hastalarda trombositopeninin tedavisi için fostamatinib disodyum heksahidrat tabletlerini (piyasa adı Tavalisse) onayladı.

İmmün trombositopeni (ITP), kemik iliği normal olmasına rağmen, trombosit sayısının düşük olması (trombositopeni) olarak tanımlanan trombositopenik bir purpura (döküntü) türüdür. Trombositopeniye neden olacak diğer faktörler de yoktur. Karakteristik bir purpurik döküntüye ve kanama eğiliminde artışa neden olur. İki ayrı klinik sendrom, çocuklarda akut durum ve yetişkinlerde kronik bir durum olarak kendini gösterir. Akut form genellikle bir enfeksiyonu takip eder ve iki ay içinde kendiliğinden sonlanır. Kronik immün trombositopeni, yani yetişkinlerde görülen formu, altı aydan uzun süren ve belli bir nedeni bilinmeyen trombositopenidir.

Onay, önceki tedavilere (kortikosteroidler, immünoglobulinler, splenektomi ve/veya trombopoietin reseptörü agonisti) yetersiz yanıt veren dirençli veya kronik ITP'si olan toplam 150 hastayı içeren iki benzer, çift kör, plasebo kontrollü FIT-1 (NCT02076399) ve FIT-2 (NCT02076412) adlı klinik çalışmalara dayandırılmıştır. Hastalar 24 hafta boyunca fostamatinib (günde iki kez 100 mg) veya plasebo alacak şekilde randomize (2:1) edildi (çalışmada doz bir ay sonra günde iki kez oral yoldan 150 mg'a kadar yükseltilebilmiştir).

Fostamatinibin etkinliği, stabil trombosit yanıtına dayandırılmıştır (14 ila 24 hafta arasındaki 6 muayeneden en az 4'ünde en az 50 x109/L). FIT-1'de, plasebo alan hastaların hiçbirinde stabil hastalık görülmezken [%0'ında (n=0)], fostamatinib alan hastaların %18'inde (n = 9) stabil trombosit yanıtı görülmüştür (p=0.03). FIT-2'de ise, fostamatinib alan hastaların %16'sında (n=8) ve plasebo alan hastaların %4'ünde (n=1) stabil trombosit yanıtı görülmüştür (p=0.26). Uzatılmış FIT-3 (NCT 02077192) çalışmasında, fostamatinibe yeni başlayan hastaların %23'ünde (n= 10) stabil yanıt gözlenmiştir. FIT-1, FIT-2 çalışmaları ve uzatılmış FIT-3 çalışmalarının hepsinde uzun süreli trombosit yanıtları görülmüştür.

Fostamatinib ile tedavi edilen hastaların en az %5'inde en sık görülen yan etkiler ishal, yüksek tansiyon, bulantı, baş dönmesi, bozulmuş karaciğer fonksiyon testleri (ALT/AST artışı), solunum yolu enfeksiyonu, döküntü, karın ağrısı, yorgunluk, göğüs ağrısı ve beyaz kan hücre düşüklüğüdür. ITP çift kör çalışmalarında fosfinmatinib alan hastalarda gözlenen (%1) ciddi yan etkiler ateşli nötropeni, ishal, solunum yolu enfeksiyonu ve hipertansif krizdir.

Önerilen fostamatinib başlangıç dozu günde iki kez oral olarak 100 mg’dır. Bir ay sonra, trombosit sayısı en az 50x109/L'ye yükselmediyse, doz günde iki kez 150 mg'a çıkarılabilir.