Tıbbi Onkolog Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Memorial Antalya Hastaneler Grubu Onkoloji Merkezi Başkanı "Kanser alanındaki en büyük eksiklik, halka yönelik sade ve anlaşılabilir bilgiye ulaşılamamasıdır. Web sitemiz ile bu eksikliği giderdiğimizi düşünüyorum."

Anasayfa - Kanser Haberleri - Beyin kanseri - Kanserde yenilikçi tedaviler - Yeni tanı beyin tümörü glioblastom (GBM) tedavisinde iniparib
Yeni tanı beyin tümörü glioblastom (GBM) tedavisinde iniparib

Yeni tanı beyin tümörü glioblastom (GBM) tedavisinde iniparib

Yazı Boyutu:
Küçült
Sıfırla
Büyült
03.09.2018

Beyin tümörü glioblastom ( GBM ), araştırmaların en yoğun olduğu kanser türlerinden biridir. Birçok yeni ilaç beyin tümörlerinde denenmektedir. Bunlardan biri de iniparib adlı bir ön ilaçtır. Iniparib, radikal nitrojen iyonlarının hücre içi dönüşümü üzerinden hücre ölümüne neden olduğu iddia edilen bir ön ilaçtır. Yapılan bir faz-2 klinik araştırmada, yeni tanı almış glioblastomlu (GBM) olan hastalarda standart radyasyon tedavisi (RT) ve temozolomid (TMZ) tedavisine iniparib eklenmesinin etkinliğini ve güvenilirliğini değerlendirildi.

- İlgili konu: İyi huylu ve kötü huylu beyin tümörleri nelerdir? Beyin tümörünün derecesi ne demektir? Çeşitleri nelerdir?

Çalışmanın detayları

Çalışmanın ulaşmak istediği birincil amaç, medyan (ortanca) genel sağkalımı ölçmek idi. Kıyaslama, aynı özelliklere sahip ve standart tedavi almış GBM'li hastaların sağkalım oranları ile yapıldı (tarihsel kontrol kolu).

Faz-1 (güvenlik) çalışmasında 5, faz-2 (etkinlik) çalışmasında 76 GBM'li hastaya radyoterapi ve ağızdan hap şeklinde alınan temozolamid kemoterapisinin yanında iniparip, yaklaşık 8 mg/kg dozunda damardan uygulandı.

Değerlendirilebilir 81 katılımcının medyan (ortanca) yaşı 58 idi. Bu 81 hastanın ortanca sağkalım oranı 22 ay idi ve standart tedaviye iniparib eklenmesi, yaşam kaybı riskini % 56 azalttı. 2 ve 3 yıllık sağkalım oranları sırasıyla % 38 ve % 25 idi.

Tedaviye bağlı ciddi (3. derece) yan etkiler hastaların % 27'sinde meydana geldi; dokuz hastada, ilacın kesilmesini gerektiren yan etkiler gerçekleşti. İnaparib uygulaması ile ilişkili infüzyon (damardan uygulama) yan etkileri, döküntü, gastrit (mide şikayeti), artan karaciğer enzimleri ve trombositopeni (kan pulcuğu azalması) idi.

Sonuç

İniparib yeni tanı almış GBM'li hastalarda, radyoterapi ve temozolamid yanında haftada 17.2 mg/kg dozuna kadar iyi tolere edildi. İniparibin, tarihsel kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, hastaların ortanca genel sağkalım süresini uzattığı görüldü. Daha ileri çalışmalara geçilmeden önce doz optimizasyonu gerekmekle birlikte, tedavi seçeneklerinin oldukça kısıtlı olduğu GBM'li hastalarda iniparibin bu sonuçları oldukça umut vericidir.

Sağlıklı ve mutlu kalın...
Daha fazla veya daha az alkışlayarak, bize hangi yazılarımızın daha fazla ilgi çektiğini gösterebilirsiniz.
Kaynak:

Blakeley JO, Grossman SA, Chi AS ve ark.
Phase II Study of Iniparib with Concurrent Chemoradiation in Patients with Newly Diagnosed Glioblastoma.
Clin Cancer Res. 21 Aug 2018.
Sayfada yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
İlgili Kanser Haberleri
Over (yumurtalık), kolon kanseri, lenfoma, beyin tümörü GBM ve diğer kanserlerde immünoterapi
Over (yumurtalık), kolon kanseri, lenfoma, beyin tümörü GBM ve diğer kanserlerde immünoterapi
Beyin tümörü glioblastom tedavisinde yeni umut: pp65 kanser aşısı
Beyin tümörü glioblastom tedavisinde yeni umut: pp65 kanser aşısı
İmmünoterapi ve onkolitik virüs aşısı kombinasyonu ile yeni kanser tedavileri
İmmünoterapi ve onkolitik virüs aşısı kombinasyonu ile yeni kanser tedavileri
Yeni teşhis edilmiş glioblastomda bevasizumab tek başına etkili olur mu?
Yeni teşhis edilmiş glioblastomda bevasizumab tek başına etkili olur mu?