Genellikle hemşirelerin sağlık hizmetinin kalbi olduğu söylenir. Özellikle onkoloji hemşireliği hemşireliğin en zorlu ve ödüllendirici alanlarından biridir. Kansere yakalananlar için onkoloji hemşireleri, hayatlarındaki en zor ve özel anlarda, bakım veren, eğiten, teşvik eden kişilerdir. Onkoloji hemşireleri, çok disiplinli bir ekipte, birçok alanda (poliklinik, servis, kemoterapi ünitesi, kök hücre ve kemik iliği nakli birimi) çalışmaktadır. Ayrıca sahnelerin arkasında dururlar, doktorlarla iletişime yardımcı olurlar, bakımı koordine ederler ve hastaları güvende tutarlar.

Hemşireler bir onkoloji ortamında çalışmayı seçtiğinde, zorluklar yaşayacaklarını bilirler, ama yine de birçok onkoloji hemşiresi görevini coşkuyla sürdürür. Hastaları için her gün çok sayıda fedakarlık yaparlar. En çok yardıma ihtiyaç duyduğunuz anda, hemşireniz yanınıza gelecektir.

Onkoloji hemşiresinin başlıca görevleri nelerdir?

Bir onkoloji hemşiresi, kanserli kişilerin bakımına uzmanlaşmış bir hemşiredir. Onkoloji hemşireleri sıklıkla ilk iletişim hattı olarak hizmet verir ve kanser tedavisi boyunca bakımınızın birçok yönünü koordine eder. Sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri de kapsayan birtakım görevlerde bulunabilirler:

  • Sağlık geçmişinizi gözden geçirir
  • Fiziksel ve duygusal durumunuzu değerlendirir ve izler 
  • Laboratuvar, patoloji ve görüntüleme çalışmalarınızı takip eder
  • İlaçları, serumları ve kanser tedavilerini (ör. kemoterapi) güvenle uygular
  • Tedavi planınız hakkında doktorlarınızla iş birliği içindedir
  • Hastalığı, tedavi planınızı ve olası yan etkileri anlamanıza yardımcı olur
  • Karmaşık tıbbi terminolojiyi tercüme etmeye ve sorulara cevap vermeye yardımcı olur
  • Sizin adınıza doktorlarınızla iletişim kurar

Her bir hastanın ve ailesinin sahip olduğu anlayış düzeyleri tespit edilmeli ve buna göre eğitilmelidir. Onkoloji hemşiresinin, herkesin bilgiyi tamamen ifşa etmesini istemediğini anlayarak hastanın ihtiyaçlarına duyarlı olması gerekir.

Onkoloji hemşirelerinin öne çıkan görevlerinden biri olan kemoterapi / immünoterapi ilaçlarının uygulanması büyük önem arz etmektedir. Doğru hastaya, doğru ilacı, doğru dozda ve doğru yol ile uygulanması sağlarlar. Kanser ilaçlarının güvenle hazırlanması, akut (ani başlangıçlı) yan etkiler ve alerjik reaksiyonların yönetimi konusunda eğitimlidirler. Bulantı, kusma, halsizlik, ishal ve kabızlık konularında derin bir anlayışa sahip olmaları gerekir; ki bunlar, kanser tedavilerinin, özellikle kemoterapinin en yaygın yan etkileridir. Ayrıca çoğunlukla hastalığın kendisine bağlı ortaya çıkabilen ağrıyı değerlendirme ve ağrı yönetimi konusunda eğitim almalıdırlar.

Sonuç olarak onkoloji hemşireleri, kanser yolculuğu boyunca hastanın desteklenmesinde hayati bir rol almaktadır. Şefkatli ve güçlü iletişim becerilerine sahip onkoloji hemşirelerinin bir rolü de hastanın duygusal endişelerini hissetmek ve gerektiğinde onlara uygun bir şekilde yönlendirmektir.