Kanserin 10 temel özelliğinden biri de bağışıklık sistemine görünmez olmayı öğrenmesidir. İmmunoterapiler, bağışıklık sisteminin kanserli hücreyi tanımasını sağlayarak etkili bir tedavi olanağı sunmaktadır. Mayıs 2018'de PNAS'ta yayımlanan çalışmaya göre, tasarlanan antikor yapıda bir ilaç, hem kanser hücresine hem de bağışıklık sisteminin T hücresine bağlanarak kanser hücresinin yok olmasını sağlıyor.

Bu Antikorun İki Özelliği;

  • Antikorun bir kısmı kanser hücrelerinde oldukça aktif olan ROR1 reseptörüne bağlanmaktadır. ROR1, kanser hücrelerinin yüzeyinde bulunan bir tirozin kinaz reseptörüdür. ROR1, embryonik dönemde normal hücrelerde aktiftir. Yetişkinlikte ise aktivitesi kaybolur. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda ROR1 reseptörü meme, akciğer, yumurtalık ve kan kanserlerinde aktif halde tespit edilmiştir. Her2 negatif meme kanserine sahip hastalarda ROR1 reseptor aktivitesi yüksektir.
  • Antikorun ikinci kısmı ise T hücrelerine bağlanarak onları aktive etmektedir. T hücreleri, kanser hücrelerini yok eden en önemli beyaz kan hücreleridir.
ror1 reseptörü bisipesifik antikor tedavisi ile kanser immünoterapisi

Peki bu Çalışma Bize Neyi İfade Ediyor?

  • Aynı anda hem kanser hücresine bağlanan hemde T hücresine aktif hale getiren yeni bir antikor tasarlandı.
  • Klasik antikor tedavileri, kanser hücrelerine bağlanır ancak T hücrelerini aktifleştiremez. Tasarlanan iki fonksiyonlu bu antikorlar ile kanser hücreleri etkili bir şekilde yok edilebilir.
  • Özellikle Her2 negatif meme kanserine karşı bu tip antikorlar kullanılabilir.

Bu iki fonksiyonlu antikorlar genetik mühendisliği teknolojilerini kullanarak üretilmiştir ve onkolojide bisipesifik antikorlar olarak adlandırılmaktadır. İmmünoterapilerin bir çeşidi olan bispesifik antikor tedavileri kapsamında, şimdiye kadar FDA onayı almış tek ilaç vardır: blinatumomab [bispesifik T-cell engagers (BiTEs)], bir yandan T hücresi üzerideki CD3’e, diğer yandan tümör hücresi üzerindeki CD19 adlı moleküllere bağlanır ve akut lenfoblastik lösemi tedavisinde kullanılmaktadır.