İmmunoterapilerin hastaların belirli bir kısmında etkili olmaması, kanser araştırmalarında yoğunlaşılan konulardan biridir. Bu nedenle immunoterapi etkinliğini önceden tahmin edebilecek biyobelirteçlere ihtiyaç duyulmaktadır. Ocak 2018’de Natureda yayımlanan çalışmaya göre keşfedilen yeni biyobelirteçle immunoterapi tedavisinin hangi hastalara fayda sağlayacağı önceden belirlenebilir.

İmmunoterapiler, özellikle deri kanseri malign melanom, böbrek, mesane ve akciğer kanserlerinde oldukça etkili bir tedavi imkanı sunmaktadır. Kontrol noktası inhibitörleri adı verilen bu yeni nesil immünoterapilerle, kanser hücresinin bağışıklık sistemine görünmez olması engellenir. Buna bağlı olarak bağışıklık sisteminin savaşçı hücreleri aktif hale gelip kanser hücrelerine saldırır.

Klinik çalışmalarda immunoterapiler, hastaların yüzde 50’sine yakın kısmında kanseri kontrol altına almayı başarmıştır. Ancak immunoterapi her hastada etkili olmamaktadır. İmmunoterapi etkinliğini öncede tespit edecek biyobelirteçlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu amaçla, İsviçre'de bulunan Zürih Üniversitesi’nden araştırmacılar geliştirdikleri yeni bir yöntemle immunoterapilerin hangi hastalarda etkili olacağını tahmin etmeyi başardılar

Araştırmada, 20 melanom hastasından immunoterapi öncesi ve immunoterapiden 12 hafta sora kan örnekleri alınarak gelişmiş tekniklerle tek hücre analizleri yapıldı. Bir başka deyişle, aynı anda tek bir hücredeki 50 farklı protein incelendi. Böylelikle hastaların her bir bağışıklık sistemi hücresi detaylı bir şekilde incelendi.

Araştırma sonuçlarına göre;

• Immunoterapi etkinliğini önceden tespit etmeyi sağlayacak moleküler özellikler tanımlandı

• CD14+CD16−HLA-DRhi özelliklere sahip monosit tipi bağışıklık sistemi hücreleri bulunan hastalarda immunoterapi etkinliği oldukça düşük bulunmuştur.

Peki bu çalışma bize neyi ifade ediyor?

• İmmunoterapinin etkinliğini önceden tespit edebilecek önemli bir biyobelirtec keşfedildi.

• Bu çalışma ile onkolojide hassas tıp uygulamarında önemli bir aşama kaydedilmiş oldu.

• Gelecekteki kanser tedavilerinin temelini genetik ve ımmunoloji tabanlı ilaçlar oluşturacaktır. Bu tip prediktörlerin (öngörücü) keşfedilmesi etkili ve doğru kanser tedavi planlamalarına katkı sağlayacaktır.

• Biyobelirteçlerin geçerliliği geniş katılımlı çalışmalarla doğrulanarak klinikte kullanımı sağlanabilir.

- Biyomarker, Tümör Markerı, Biyobelirteç Nedir? Kanserde Ne Gibi Rolü Vardır?