Son yıllarda başarılı sonuçlar alınan immünoterapi tedavileri malign melanom, akciğer, böbrek, mesane ve baş-boyun kanserleri ve Hodgkin lenfoma tedavisinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Bağışıklık sistemini kansere karşı harekete geçirmek üzere tasarlanmış immünoterapiler, uygulanan her hastada aynı etkiyi göstermemektedir. Araştırmacılar kanser hastalarında görülen kilo kaybının immünoterapilerin etkinliğini azaltabileceğini tespit etmişlerdir.

Kanser hastalarında kilo kaybı ve iştah azlığı, kanser kaşeksi olarak da bilinen bir durumdur. Kanser kaşeksi pankreas kanseri gibi belirli kanser türlerinde daha erken görülür. Son yıllarda yapılan araştırmalar kanser kaşeksinin tedaviye verilen yanıtı nasıl etkilediği yönündeydi.

2016 Kasım ayında saygın bilim dergisi Cell Metabolism’de yayımlanan çalışmaya göre, metabolizmada görülen değişikliklerin immünoterapinin etkinliğini azaltabileceği görülmüştür. Araştırmada kanser kaşeksiye uğramamış, erken evre kansere sahip fareler kullanılmıştır. Kaşeksi öncesi ve sonrası immünoterapi etkinlikleri karşılaştırılmıştır.

Araştırma Sonuçlarına Göre;

  • Kanser hücreleri salgıladıkları interleukin 6 (IL-6) adlı molekül ile karaciğerin fonksiyonlarını etkilemiştir. Bilindiği üzere karaciğer vücudun enerji üretmek için gereksinim duyduğu besin maddelerinin depolandığı yerdir. IL-6 karaciğerin besin alımı az olduğunda enerji üretmesini sağlayan mekanizmalarını durdurmaktadır. Enerji üretimindeki yetersizlik hormonal bir tepkiye neden olarak bağışıklık sisteminin kansere karşı tepki göstermesini engellemektedir.

Peki Bu Çalışma Klinik Açıdan Ne İfade Ediyor?

  • İnsanlarda da yapılacak benzer deneylerle metabolizmadaki değişiklikleri düzeltmek için etkili tedavi stratejileri geliştirilebilir,
  • İmmünoterapinin hangi hastada etkili olacağına dair testler bu sayede geliştirilebilir,
  • Kanser kaşeksiyi de hedef alan etkili immunoterapi ilaçlarının geliştirilmesine yol  gösterici nitelikte  bir çalışmadır.