Prof. Dr. Mustafa ÖZDOĞAN
Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Kimdir ?

İmmünoterapi

Erken evre üçlü negatif meme kanseri için pembrolizumab immünoterapisi FDA onayı aldı

Erken evre üçlü negatif meme kanseri için pembrolizumab immünoterapisi FDA onayı aldı

26 Temmuz 2021'de FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi), neoadjuvan (ameliyat öncesi küçültücü) tedavi olarak kemoterapi ile birlikte ve ardından ameliyat sonrası adjuvan tek bir ajan ola...

28.07.2021
Sigara içme geçmişi ile akciğer kanserinde immünoterapiye yanıt tahmin edilebilir mi?

Sigara içme geçmişi ile akciğer kanserinde immünoterapiye yanıt tahmin edilebilir mi?

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü Dergisi'nde (Journal of the National Cancer Institute) yayımlanan araştırmaya göre, sigara öyküsü, metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK)...

12.07.2021
Kasa yayılmış mesane kanserinde, mesanenin tamamını almadan tedavi

Kasa yayılmış mesane kanserinde, mesanenin tamamını almadan tedavi

Yeni bir çalışma, kas tabakasına yayılmış mesane kanserli hastaların büyük bir bölümünün mesanenin tamamen alındığı sistektomi ameliyatından kaçınabileceğini ve işlevsel bir mesane...

09.06.2021
İmmünoterapi yan etkileri ile sağkalım hakkında tahminde bulunmak

İmmünoterapi yan etkileri ile sağkalım hakkında tahminde bulunmak

3 farklı faz-III klinik araştırmanın bir ortak analizine göre, kontrol noktası inhibitörü sınıfından immünoterapilerle tedavi sırasında bağışıklık sistemi ile ilgili bir immünotera...

08.06.2021
HER2 pozitif mide kanseri tedavisinde immünoterapi FDA onayı aldı

HER2 pozitif mide kanseri tedavisinde immünoterapi FDA onayı aldı

5 Mayıs 2021'de, FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi), bölgesel olarak ilerlediği için ameliyat edilemeyen veya metastaz yapmış HER2 pozitif mide veya gastroözofageal bağlantı (GEJ) aden...

07.05.2021
Kanser tedavisinde son nanoteknolojik gelişmeler

Kanser tedavisinde son nanoteknolojik gelişmeler

Dünya çapında yaşam kayıplarının ve düşük yaşam kalitesinin önde gelen sebeplerinden kanser, vücudun diğer bölgelerine de yayılan kontrolsüz hücre çoğalması ile karakterize olan bi...

24.04.2021
Rahim kanserinde özel bir tümör belirtecine göre immünoterapi FDA onayı aldı

Rahim kanserinde özel bir tümör belirtecine göre immünoterapi FDA onayı aldı

Onay, bir genetik bozukluk olan "DNA uyumsuzluk onarımı eksikliği" (dMMR) taşıyan, tekrarlayan veya ileri evre endometriyal (rahim) kanseri içindir. 22 Nisan 2021'de FDA (ABD Gıda...

23.04.2021
Mide kanseri başlangıç tedavisinde ilk kez bir immünoterapi FDA onayı aldı

Mide kanseri başlangıç tedavisinde ilk kez bir immünoterapi FDA onayı aldı

İlerlemiş veya metastatik mide, gastroözofageal bileşke ve özofagus adenokarsinomu için floropirimidin ve platin içeren kemoterapi ile kombinasyon halinde nivolumab (Opdivo) adlı i...

18.04.2021
Farklı tümör tiplerinde etkili gözüken kişiselleştirilmiş genomik kanser aşısı

Farklı tümör tiplerinde etkili gözüken kişiselleştirilmiş genomik kanser aşısı

Kanserin bağışıklık sistemi ile kompleks ilişkisini her geçen gün daha iyi kavrıyoruz ve bu kavrayış yeni tedavilerin kapılarını aralıyor. Bunlardan biri de neoantijenlere ve tümör...

15.04.2021