Prof. Dr. Mustafa ÖZDOĞAN
Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Kimdir ?

İmmünoterapi - Sayfa 2

İki metastatik akciğer kanseri hastası, TIL tedavisinden tam yanıt aldı

İki metastatik akciğer kanseri hastası, TIL tedavisinden tam yanıt aldı

Canlı İlaç Çağı Başlıyor Kanserde immünoterapiler, direkt kanser hücresine etki etmeyen, ama kanser hücresine etki etmesi için bağışıklık sistemini modifiye ve/veya motive eden te...

25.08.2021
Mesane kanseri ameliyat sonrası koruyucu tedavi olarak nivolumab FDA onayı aldı

Mesane kanseri ameliyat sonrası koruyucu tedavi olarak nivolumab FDA onayı aldı

19 Ağustos 2021'de FDA, önceki neoadjuvan kemoterapi, lenf nodu tutulumu veya PD-L1 durumundan bağımsız olarak, radikal ameliyat sonrası nüks (tekrar) riski yüksek olan ürotelyal (...

23.08.2021
Böbrek kanseri tedavisinde yeni bir çağın şafağı

Böbrek kanseri tedavisinde yeni bir çağın şafağı

Onkolojide onlarca yıl süren bir araştırma, sonunda doğru yönde büyük bir adım atmış gibi görünüyor: ameliyat sonrası yüksek tekrarlama riski taşıyan böbrek kanserli hastalar için ...

21.08.2021
dMMR pozitif kanserler için dostarlimab FDA onayı aldı

dMMR pozitif kanserler için dostarlimab FDA onayı aldı

17 Ağustos 2021'de FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi), bir genetik bozukluk olan "DNA uyumsuzluk onarımı eksikliği" (dMMR) taşıyan, daha önceki tedaviler sonrası ilerleme gösteren ve t...

19.08.2021
Böbrek kanseri birinci basamak tedavide pembrolizumab artı lenvatinib FDA onayı aldı

Böbrek kanseri birinci basamak tedavide pembrolizumab artı lenvatinib FDA onayı aldı

10 Ağustos 2021'de FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi), ileri evre böbrek hücreli karsinomalı (renal cell carcinoma= RCC) yetişkin hastaların birinci basamak tedavisi için lenvatinib (L...

17.08.2021
Erken evre üçlü negatif meme kanseri için pembrolizumab immünoterapisi FDA onayı aldı

Erken evre üçlü negatif meme kanseri için pembrolizumab immünoterapisi FDA onayı aldı

26 Temmuz 2021'de FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi), neoadjuvan (ameliyat öncesi küçültücü) tedavi olarak kemoterapi ile birlikte ve ardından ameliyat sonrası adjuvan tek bir ajan ola...

28.07.2021
Sigara içme geçmişi ile akciğer kanserinde immünoterapiye yanıt tahmin edilebilir mi?

Sigara içme geçmişi ile akciğer kanserinde immünoterapiye yanıt tahmin edilebilir mi?

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü Dergisi'nde (Journal of the National Cancer Institute) yayımlanan araştırmaya göre, sigara öyküsü, metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK)...

12.07.2021
Kasa yayılmış mesane kanserinde, mesanenin tamamını almadan tedavi

Kasa yayılmış mesane kanserinde, mesanenin tamamını almadan tedavi

Yeni bir çalışma, kas tabakasına yayılmış mesane kanserli hastaların büyük bir bölümünün mesanenin tamamen alındığı sistektomi ameliyatından kaçınabileceğini ve işlevsel bir mesane...

09.06.2021
İmmünoterapi yan etkileri ile sağkalım hakkında tahminde bulunmak

İmmünoterapi yan etkileri ile sağkalım hakkında tahminde bulunmak

3 farklı faz-III klinik araştırmanın bir ortak analizine göre, kontrol noktası inhibitörü sınıfından immünoterapilerle tedavi sırasında bağışıklık sistemi ile ilgili bir immünotera...

08.06.2021