16 Haziran 2020'de ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), cerrahi olarak çıkarılamayan veya metastatik, tümör mutasyon yükü yüksek (TMB-H) [megabaz başına TMB ≥10] tüm solid/katı tümörlü yetişkin ve pediatrik hastaların tedavisi için pembrolizumab (Keytruda) adlı immünoterapi ilacına hızlandırılmış onay verdi. Bu amaçla pembrolizumab kullanılması için tümör mutasyon yükü (TMB), FDA onaylı bir testle belirlenmeli, hastanın kanseri daha önceki tedaviden sonra ilerlemiş olmalı ve tatmin edici alternatif tedavi seçenekleri olmamalı.

Eşzamanlı olarak FDA, pembrolizumab için eşlik eden bir TMB testi olarak FoundationOneCDx testini de onayladı.

TMB-yüksek tümörlerde pembrolizumaba FDA onayı getiren klinik çalışma

Pembrolizumabın etkinliği, çok merkezli, randomize olmayan, açık etiketli bir klinik çalışma olan KEYNOTE-158'e kayıtlı, daha önceden tedavi almış, cerrahi olarak çıkarılamayan veya metastatik TMB-H solid/katı tümörleri olan 10 hasta grubunun prospektif olarak planlanmış bir retrospektif analizinde araştırıldı. Hastalar kabul edilemez yan etki veya belgelenmiş hastalık ilerlemesine kadar her 3 haftada bir 200 mg pembrolizumab aldı.

Ana etkililik sonuç ölçümleri, körleştirilmiş bağımsız merkezi gözden geçirme ile değerlendirilen en az bir doz pembrolizumab almış hastalarda genel yanıt oranı ve yanıt süresi idi.

Çalışmanın sonuçları

  • Toplam 102 hastada (%13) TMB-H olarak tanımlanan ve TMB ≥10 mut / Mb olarak tanımlanan tümörler vardı.
  • Bu hastalar için genel yanıt oranı %29 olup, %4 tam yanıt oranı ve %25 kısmi yanıt oranı vardı.
  • Bu 102 hastanın %34.3'ü küçük hücreli akciğer kanseri, %16.2'si serviks kanseri, %15.2'si endometrial kanser ve %14.1'i anal kanserdi; kalan %20'si diğer kanserler.
  • TMB yüksek olmayan grubun %12.7'si mezotelyoma, %12.3'ü nöroendokrin, %12'si tükürük bezi ve %10.3'ü endometrial kanserdi.
  • TMB-H olan hastalarda pembrolizumab için analiz yapıldığı sırada ortanca yanıt süresi değerine ulaşılmadı.
  • ≥12 ay yanıt süresine hastaların % 57'sinde ve ≥24 ay yanıt süresine %50'sinde ulaşıldı.
keynote 158 tmb h solid tumorlerde pembrolizumab

KEYNOTE-158'e kayıtlı TMB‑H kanserli hastalarda ortaya çıkan yan etkiler, tek bir ajan olarak pembrolizumab alan diğer katı tümörleri olan hastalarda ortaya çıkanlara benzerdi. Pembrolizumaba karşı en yaygın yan etkiler yorgunluk, kas-iskelet ağrısı, iştah azalması, kaşıntı, ishal, bulantı, döküntü, pireksi/ateş, öksürük, nefes darlığı, kabızlık, ağrı ve karın ağrısıdır. Pembrolizumab, pnömonit, kolit, hepatit, endokrinopatiler, nefrit ve cilt alerjileri gibi immün aracılı yan etkilerle ilişkilidir.

TMB-H katı tümörleri için önerilen pembrolizumab dozu, 3 haftada bir 200 mg veya yetişkinler için 6 haftada bir 400 mg; Pediyatrik hastalar için her 3 haftada 2 mg / kg (maksimum 200 mg'a kadar).