Erken tanı için kanser tarama önerilerini etkileyebilecek yeni bir araştırmaya göre, erken (50 yaş öncesi) başlangıçlı kolorektal kanserli kişilerin üçüncü derece akrabaları bile hastalık için yüksek risk altındadır.

Erken başlangıçlı kolorektal kansere sahip hastaların birinci derece akrabalarında, genel topluma kıyasla, 50 yaşından önce kanser gelişme riskinin 6 kat arttığı bulundu. Bu risk artışı, ikinci ve üçüncü derece akrabalarda 1,5 kat daha fazlaydı.

Aile öyküsü, kolon ve rektum kanserleri için bilinen bir risk faktörüdür

Kolorektal kanserler hem dünya genelinde hem de ülkemizde en sık görülen 3. kanser türüdür ve Dünya Kanser İstatistikleri'ne göre 2020 yılıda 1,93 milyon kişiye kolorektal kanser tanısı konmuştur.  Her 10 kolorektal kanserden birisi 50 yaşından önce görülmektedir ve bu da yıllık yaklaşık 200 bin kişiye karşılık gelmektedir.

Bu çalışmadan önce, erken başlangıçlı kolorektal kanserli akrabalara sahip olmanın ailevi kanser sendromlarının ötesinde riske ne ölçüde katkıda bulunduğu ve riskin birinci derece akrabaların ötesine geçip geçmediği açık değildi.

Araştırmacılar, yeni bulgular "genişletişmiş aile öyküsü almanın, kanser tarama kararları verirken tartışmanın bir parçası olması gerektiğini" öne sürüyorlar. Çalışmaları, Cancer Epidemiology'nin Ağustos sayısında yayımlandı.

Yazarlar, Utah Kanser Kayıt Bürosuna üçten fazla neslin bağlı olduğu soy kütüklerini incelemek için Utah Nüfus Veri Tabanını kullandılar. Analiz, bağlantılı secere verilerinin bulunduğu tüm kolorektal kanser vakalarını içeriyordu.

Ekibin belirlediği 1510 erken başlangıçlı kolorektal kanser vakasından, kolorektal kanser riski, birinci, ikinci ve üçüncü derece akrabalar için hastalık oranları temelinde beklenenden sırasıyla 6, 3.1 ve 1.6 kat daha yüksekti. Tüm sonuçlar istatistiksel olarak anlamlıydı.

Şu anda, Lynch sendromu veya başka bir genetik durum tanımlanmadıkça, erken başlangıçlı kolorektal kanserli kişilerin ikinci veya üçüncü derece akrabaları için herhangi bir tarama kılavuzu bulunmamakta.

Yazarlar, bulgularının erken kolonoskopi taramasının yalnızca birinci derece akrabalar için değil, aynı zamanda erken başlangıçlı kolorektal kanseri olan kişilerin ikinci ve muhtemelen üçüncü derece akrabaları için de düşünülebileceğini ve bulguların "gelecekteki kolorektal kanser tarama stratejisini etkileyebileceğini" öne sürdüler.

Akrabalar, altta yatan kalıtsal koşulları değerlendirmek için genetik danışmanlıktan yararlanabilir. Ancak, daha erken nüfusa dayalı kolorektal kanser taramasını gerçekleştirmek için bu çalışma önemli bir kaynak oluşturmakta.