• Kudret narının bilimsel ismi: Momordica charantia

Diğer Yaygın Adları:

 • Acı kavun (en yaygın kullanılan alternatif isim)
 • Acı kabak
 • Acı salatalık
 • Balsam elması
 • Balsam armudu
 • Cüzzam kabak
 • Afrika hıyarı

Kudret Narı Nedir?

Kudret narı, Asya, Güney Amerika, Doğu Afrika ve Karayipler'de bulunan çok yıllık bir bitkidir. Yenilebilir meyvesi hem gıda hem de tıpta çeşitli hastalıklara (diyabet, kanser, viral enfeksiyonlar ve bağışıklık bozuklukları) iyi geldiği iddiası ile kullanılmaktadır.

Kudret Narının Tıbbi Etkileri 

Kudret narındaki bazı aktif maddeler, insüline benzer bir şekilde etki edebilir, yani kan şekerini düşürebilir. Ancak, güvenlik ve etkinliğini belirlemek için yüksek kaliteli çalışmalara ihtiyaç vardır ve bu nedenle insülin veya hipoglisemik (kan şekeri düşürücü) ilaçlar için bir alternatif tedavi olarak önerilemez.

Kanser üzerine insan çalışmaları da yetersizdir. Bir çalışma, servikal (rahim ağzı) kanser hastalarının bağışıklık sistemi üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını göstermiştir.

Kudret narının acı tadı, alkaloidler, momordikozitler ve momordisinlerin varlığına bağlanır. İn-vitro (laboratuvar) ve hayvan çalışmaları, kansere karşı, antiviral, antidiyabetik ve lipid düşürücü etkilerini öne sürmektedir.

İnsanlarda elde edilen veriler sınırlıdır. İnsülin direnci gelişmiş (diyabete meyilli) ve diyabetik hastalarda kan şekeri seviyelerini düşürebileceğine dair belirtiler olsa da, meta-analizler kanıtların düşük kaliteli olduğu ve güvenlik verilerinin seyrek olduğu sonucuna varmıştır ve daha sağlam çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir. Diğer ön veriler, takviyenin diz osteoartriti (romatizma) hastalarında belirtileri iyileştirebileceğini öne sürmektedir. Rahim ağzı kanseri hastaları üzerinde yapılan bir çalışmada, kudret narının doğal öldürücü hücre (NK-cell) aktivitesi üzerinde bir etkisi olmadığı gözlemlenmiştir.

Kudret narı gıda olarak tüketilmekle birlikte, tohumların, özütlerin ve büyük miktarlarda suyunun tüketilmesi yan etkilere neden olabilir.

Etki Mekanizması ve Laboratuvar Çalışmaları

Kudret narı özütünün bir hayvan çalışmasında kan şekerini düzenleyici etkileri gözlemlendi. Karaciğer enzimlerini etkileyerek kan şekerini düşürdü ve vücudun insüline olan tepkisini iyileştirdi. Ayrıca, insülin direncini azaltmaya yardımcı olan bazı genlerin aktivitesini değiştirerek, insülin sinyallerini güçlendirdi. Bu süreç, hücre içi bazı inflamasyon ve stres yollarını düzenleyerek insülin direncine karşı koruma sağlayabilir.

Kudret narı tüketen hayvanlar, vücutta yağ üretimini azaltan enzimlerin düşük seviyelerini gösterdi. Ayrıca, tiroid hormonlarını ve yağ hücrelerinden salınan bazı hormonları artırarak, yağ ve karbonhidratların vücutta nasıl kullanıldığını etkileyebilir. Diğer bir çalışmada, kudret narının yağlı karaciğer hastalığının ilerlemesini önleyebileceği, hücre ölümünü engelleyebileceği ve yağ birikimini azaltabileceği bulundu.

Kudret narı ve onun bileşenleri, laboratuvar ortamında kanser hücrelerine zarar verebilecek özellikler gösterdi. Örneğin, prostat kanseri hücrelerinde hücre ölümüne yol açan ve meme kanseri hücrelerinde benzer etkileri tetikleyen bileşenler bulundu. Ayrıca kudret narı suyunun, pankreas kanseri hücrelerinde hücre ölümünü harekete geçirebileceği ve dirençli kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabileceği belirlendi. Diğer çalışmalar, kudret narının akciğer kanseri hücrelerinin yayılmasını engelleyebileceğini ve bu etkilerin özütlerle de gözlemlendiğini ortaya koydu.

Bu bulgular, kudret narının hem diyabet hem de kanser tedavisinde potansiyel bir doğal yardımcı olarak nasıl kullanılabileceğini gösteren önemli ipuçları sunmaktadır. Bununla birlikte kudret narının içerdiği bileşenlerin bu sağlık sorunları üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Çünkü şimdiye kadar yapılan insan çalışmaları, laboratuvar veya hayvan çalışmalarındaki ön sonuçları, insanlarda doğrulayamamıştır.

Kullanılmaması Gereken Durumlar

 • Hamileyseniz kudret narından kaçınmalısınız, çünkü hayvan çalışmaları gelişimsel anormalliklere neden olabileceğini öne sürmektedir.
 • Mide-bağırsak sorunlarına yol açabilir.

Zararlarına Dair Vaka Raporları

 • Atriyal fibrilasyon: 22 yaşında bir erkek, kalp ritmini düzenlemek için antiaritmik ilaçlar alması gerektiğinde, acı kavun suyu içtikten ve mide rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye başvurduktan birkaç gün sonra atriyal fibrilasyon (kalbin düzensiz atışı) geliştirdi.

 • Akut mide ülseri: 40 yaşındaki bir erkek, ev yapımı kudret narı özütünden yarım litre içtikten sonra ciddi bir mide ülseri geliştirdi. Durumu, damar yoluyla sıvı tedavisi, rabeprazol (mide asidini azaltan bir ilaç) ve kan transfüzyonu gerektirecek kadar ciddiydi.

 • Akut interstisyel nefrit: Diyabet ve yüksek tansiyonu olan 60 yaşındaki bir erkek, Ayurvedik bir formül içinde kudret narı tükettikten sonra ve ayrıca 60 yaşındaki bir kadın, kudret narı özütü içtikten sonra böbreklerde iltihabi bir durum olan akut interstisyel nefrit geliştirdi.

 • Toksisite: Kudret narı tohumlarından yapılan visin adlı bir özüt tüketmek, baş ağrısı, ateş, karın ağrısı ve hatta koma gibi ciddi yan etkilere yol açabilecek favizm hastalığına neden olabilir. Bu durum, belirli bir enzim eksikliği olan kişilerde tohumların zararlı maddelerini işlemede sorun yaratır.

Bitki-İlaç Etkileşimleri

 • P-gp substratları: Kudret narı, P-glikoprotein adı verilen bir maddeyi baskılayabilir. Bu madde, hücrelerin bazı ilaçları dışarı atmasına yardımcı olur. Kudret narı bu mekanizmayı engellediğinde, vinblastin ve paklitaksel gibi ilaçların hücre içinde birikmesine ve toksisite (zehirlilik) seviyelerinin artmasına neden olabilir. Ancak, bunun hasta sağlığı üzerindeki etkisi henüz net olarak anlaşılmamıştır.
 • CYP450 substratları: Kudret narı ekstraktı, CYP2C9 adı verilen ve ilaçların vücutta nasıl işlendiğini kontrol eden bir enzimi inhibe edebilir. Bu durum ilaçların metabolizmasını yani vücutta nasıl parçalandığını ve işlendiğini değiştirebilir. Ancak bu etkileşimin klinik sonuçları yani hasta sağlığı üzerindeki etkileri henüz bilinmiyor.
 • İnsülin: Kudret narı, insülin ile birlikte kullanıldığında kan şekerini düşürücü etkisini artırabilir. Bu durum, şeker hastalığı tedavisinde dikkate alınması gereken bir etkileşimdir.
 • Hipoglisemikler: Kudret narı, kan şekerini düşüren diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında, bu ilaçların etkisini artırabilir. Bu da şeker hastalığı tedavisinde önemli bir etkileşim olabilir.
 • Kemoterapi ilaçları: Laboratuvar çalışmalarına göre, acı kavun ekstraktları, kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçların vücutta emilimini ve etkisini artırabilir. Fakat bu etkileşimin kanser tedavisi üzerindeki klinik etkisi henüz kesin olarak belirlenmemiştir. Bu bilgiler, kudret narının ilaç etkileşimleri konusunda dikkatli olunması gerektiğini ve daha fazla araştırma yapılması ihtiyacını göstermektedir.