16 Ekim 2018'de ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), germline (kalıtsal) BRCA mutasyonu (gBRCAm) pozitif, HER2 negatif, lokal ileri veya metastatik meme kanseri tedavisi için, bir poli (ADP-riboz) polimeraz (PARP) inhibitörü olan talazoparib (Talzenna) adlı akıllı hapı onayladı.

Onay, EMBRACA adlı faz-3 klinik araştırmaya dayanmaktadır. Bu çalışmaya gBRCAm pozitif, lokal (bölgesel) ileri veya metastatik evre meme kanserine sahip 431 hasta alındı. Hastalar 2:1 oranında rastgele iki gruba ayrılarak, deney koluna talazoparib günde 1 mg verilirken, kontrol koluna onkoloğun seçimine göre kemoterapi (kapesitabin, eribulin, gemsitabin veya vinorelbin) verildi.

Çalışmaya dahil edilme kriterleri: kalıtsal BRCA mutasyonu tespit edilmesi (deleterious or suspected deleterious gBRCA mutation). Daha önce lokal ileri veya metastatik evre meme kanseri için en fazla 3 basamak kemoterapi almış olmak. Neoadjuvan, adjuvan ve / veya metastatik hastalıkları sırasında bir antrasiklin ve / veya bir taksanla tedavi almış olmak.

- İlgili konu: Ailesel, Kalıtsal ve Sporadik: Kanserde sıklıkla karıştırılan kavramlar

EMBRACA çalışmasının ölçmek istediği primer (ana) sonlanım noktası, progresyonsuz sağkalım (tedavi ile hastalığı kontrol altında tutma / ilerlemesiz sağkalım) süresi olarak belirlendi.

Çalışmanın en önemli sonucu olarak, talazoparib alanlarda tahmini ortanca ilerlemesiz sağkalım süresi 8.6 iken, kemoterapi kolunda bu süre 5.6 aydı. Talazoparibin, kanserin kötüleşme riskini, kemoterapiye oranla % 46 azalttığı bulundu.

Talazoparib tedavisi ile herhangi bir derecedeki en yaygın (≥% 20) yan etkiler, yorgunluk, anemi (kansızlık), bulantı, nötropeni, baş ağrısı, trombositopeni (kanama riski), kusma, alopesi (saç dökülmesi), ishal, iştah azalmasıdır. Reçeteleme bilgileri miyelodisplastik sendrom / akut miyeloid lösemi, miyelosupresyon (kemik iliği baskılanmasına bağlı anemi ve nötropeni) ve embriyo-fetal toksisite için uyarı ve önlemler içermektedir.

FDA ayrıca, talazoparib için uygun kalıtsal BRCA mutasyonlu meme kanserli hastaları belirlemek için BRACAnalysis CDx testini (Myriad Genetic Laboratories, Inc.) onayladı.

Önerilen talazoparib dozu, aç veya tok, günde 1 kez alınan 1 mg'lık kapsüldür.

Kanserde PARP inhibitörlerinin kullanımı

Daha önce 19 Ocak 2018'de, kalıtsal BRCA mutasyonu pozitif meme kanserinde bir başka PARP inhibitörü olan olaparib (Lynparza) FDA onayı almıştı. Talazoparib, olaparibden farklı olarak, sadece metastatik hastalıkta değil, lokal (bölgesel) ileri meme kanserinde de onay aldı. Ayrıca olaparib günde 2 kez alınırken, talazoparib günde 1 kez alınmaktadır. Tedavi etkinlikleri benzer olan bu iki ilacın bir başka farkı ise, talazoparibin biraz daha fazla kemik iliğini baskılıyor gözükmesidir.

Aşağıda, şimdiye kadar FDA onayı alan PARP inhibitörleri görülebilir:

1. Talazoparib (kutu adı Talzenna, firma Pfizer): 30 Ekim 2018'de lokal ileri ve metastatik gBRCAm meme kanserinde FDA onaylı

2. Niraparib (kutu adı Zejula, firma Tesaro): 27 Mart 2017'de tekrarlayan over kanseri tedavisinde FDA onaylı

3. Olaparib (kutu adı Lynparza, firma AstraZeneca): 19 Aralık 2014 ileri evre over kanseri; 17 Ağustos 2017 over kanseri idame tedavisinde tablet formu; 12 Ocak 2018 gBRCAm metastatik meme kanseri tedavisinde FDA onaylı

4. Rucaparib (kutu adı Rubraca, firma adı Clovis Oncology): 19 Aralık 2016 ileri evre over kanseri hızlandırılmış onay; 6 Ağustos 2018 tekrarlamış over kanseri idame tedavisinde FDA onaylı

5. Veliparib (firma AbbVie): henüz FDA onayı yok

PARP inhibitörleri nasıl çalışır?

Kanserli hücreler, normal hücrelere göre çok daha fazla ve hızlı bölündükleri için, daha fazla DNA hasarı yani mutasyon meydana gelir. DNA’da hasar meydana geldiği zaman, çeşitli hücre içi mekanizmalar devreye girerek ya hasarı onarılır ya da hasar onarılamayacak düzeyde ise hücre apoptoza gider. Hem PARP hem BRCA, DNA onarımında rol alır. Over kanserinde bir PARP inhibitörü olan niraparib kullanıldığında, kanserli hücre DNA’sını tamir etme yeteneğini kısmen kaybeder. Bu hücrelerde aynı zamanda BRCA mutasyonu da varsa, kanserli hücrelerin DNA’larını tamir etme ve ölümsüz olarak kalma yetenekleri çok daha azalır.

PARP inhibitörleri etki mekanizmasi over kanseri tedavisi brca mutasyonu olaparib