Kanserde mikroçip teknolojisi, ilaç keşfinden likit biyopsi ile kanser teşhisine kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Gelin, onkoloji için geliştirdiği akıllı mikroçipler ve likit biyopsi uygulamaları ile alanında dünyada söz sahibi Türk Bilim İnsanı Profesör Dr. Mehmet Toner'i tanıyalım.

2019 yılında ABD'nin en saygın kurumlarından National Academy of Medicine'a (Ulusal Tıp Akademisi) seçilen 100 üye arasında yer alan Prof. Dr. Mehmet Toner, 1958 yılında İstanbul'da doğdu.

1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra 1985 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programını ve 1989 yılında Harvard-MIT Sağlık bilimleri ve Teknoloji bölümünde Medikal Mühendisliği alanında doktora çalışmalarını tamamladı. Massachusetts Hastanesi ve Harvard Tıp Fakültesi'nde çeşitli akademik görevlerde çalıştıktan sonra 2002 yılında Harvard-MIT Sağlık Bilimleri ve Teknoloji Bölümü'nde Sağlık Bilimleri ve Teknolojisi Profesörü ünvanı aldı.

Profesör Dr. Mehmet Toner, Shriners Çocuk Hastanesinde Kıdemli Bilimsel Kadro üyesi olarak hizmet vermektedir. Tıpta Mühendislik Merkezi'nin kurucu ortağı ve Massachusetts Hastanesi'ndeki NIH BioMicroElectroMechanical Systems (BıoMEMS) Merkezi'nin kurucusudur. Ayrıca MGH'deki hekimler için Biyomedikal Mühendisliği Araştırma ve Eğitim Programı Direktörü'dür. Mehmet Toner, ulusal ve uluslararası mesleki komitelerin bir üyesidir ve Cryobiology, Cryo-Letters, Cell Preservation Technology, Annual Reviews in Biomedical Engineering, ve Nanomedicine gibi birçok bilimsel derginin yayın kurulunda yer almaktadır. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) Çalışma Bölümleri, Ulusal Bilim Vakfı (NSF) Kariyer Ödülü panelleri, NSF Nanoscience paneli, NIH Nanoteknoloji ve Doku Mühendisliği paneli dahil olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası panelde ve inceleme kurullarında görev yapmaktadır.

1994 yılında Amerikan Makine Mühendisleri Derneği (ASME) Biyomühendislikte YC Fung Fakültesi Ödülü'nü kazandı. 1995 yılında Whitaker Vakfı Özel Fırsat Ödülü'nü aldı. 1997'de Harvard ve MIT tarafından verilen John F ve Virginia B Taplin Fakülte Üyesi Ödülü'nü kazandı. 1998 yılında Prof. Dr. Mehmet Toner, Amerikan Tıbbi ve Biyoloji Mühendisliği Enstitüsü Üyesi olarak seçildi. Mehmet Toner, çoklu biyoteknoloji ve tıbbi cihaz şirketlerinin Bilimsel Danışma Kurulunda görev yapmaktadır ve birçok yeni başlangıç şirketinin bilimsel kurucusu olarak yer almıştır. Ayrıca kanser alanındaki çalışmalarıyla 2019 yılında 18. Vehbi Koç Ödülü'nü aldı.

Profesör Dr. Mehmet Toner tıbbın pek çok alanında multidisipliner yaklaşımlarıyla tanınmaktadır. Biyostablizasyon, düşük ısı biyolojisi, doku mühendisliği, yapay organlar, klinik tıp ve biyolojide mikrosistem mühendisliği gibi alanlarda çalışmalar gerçekleştirmektedir. Mehmet Toner, NIH, NSF, DARPA, Whitaker Foundation, National Textile Center ve pek çok endüstriyel şirketten araştırma desteği almaktadır. Mehmet Toner'in mentorluk yaptığı öğrencileri dünyadaki pek çok prestijli üniversitede ve şirkette çalışmaktadır. Bu üniversiteler ve şirketler arasında MIT, Harvard, UCSD, UC Irvıne, UC Davis, Rutgers U, University of Minnesota, Georgia Institute of Technology, University of Amsterdam, Keio University, University of Alberta, Amgen, Bristol-Myers, and BioLife bulunmaktadır.

Katkıda bulunduğu bilimsel makaleleri şimdiye kadar 45 binden fazla atıf alan Mehmet Toner Hocamızın 200'ün üzerinde bilimsel yayını ve 350 den fazla bilimsel sunumu bulunmaktadır. 

İlgili Konu:

- Hala bir mentorun yok mu? Mentorluk nedir?