Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir. HER2 pozitif meme kanseri, tüm meme kanserlerinin %20’sini oluşturur. Geçmişte HER2 reseptörünün overekspresyonu (aşırı çoğalması), hastalığın sık tekrarlaması ve yaşam süresinde kısalmayla birlikteyken günümüzde kemoterapi ile birlikte HER2 reseptörünü baskılayan moleküler hedeflere yönelik akıllı ilaçların kullanılmasıyla birlikte, hastalık sonuçlarında belirgin iyileşme sağlanmaktadır.

HER2 hücrelerimizin zarında bulunan bir reseptördür ve epidermal büyüme faktör protein ailesinin bir üyesidir. Normal hücrelerde 20 bin HER2 reseptörü bulunurken meme kanserinin HER2 pozitif olan tipinde bu sayı 2 milyondur.

HER2'ye yönelik akıllı ilacımız olan Herceptin (etken madde adı trastuzumab), hem HER2 reseptörüne bağlanarak diğer reseptörlerle etkileşip hücre içine sinyal yollamasını engeller hem de kanser hücresini işaretliyerek vücudun bağışıklık hücrelerinin kanser hücresini tanıyıp yok etmesine yardımcı olur. Herceptin'in adjuvan (ameliyat sonrası koruyucu) tedavide kullanım süresi 1 yıldır.

Bu süreyi daha kısaltabilir miyiz sorusunun yanıtını arayan çalışmada 6 ay ile 12 ay trastuzumab kullanımı karşılaştırıldı. 4088 erken evre HER2 pozitif meme kanserli hasta değerlendirildi. Hastalar toplam 5 yıl takip edildi. Çalışmanın sonucunda 6 aylık herceptin kullanımının, 12 ay kullanım kadar etkili olduğu saptandı. Hastalıksız yaşam süresi 6 ay kullanımla 12 ay kullanım arasında sadece %0.4’lük bir fark saptandı. Ayrıca trastuzumab kullanımına bağlı gelişen kalp toksisitesi (yan etki) %4 oranında daha az gözlendi.

Hem kullanım süresinin kısalmasının hem de toksisitenin azalması nedeniyle merakla beklenen bu çalışmanın ayrıntıları Haziran ayında Amerikan Kanser Kongresi 2018’de (ASCO18) sunulacak. Sizler için bu çalışmanın ayrıntılarını ve dünyada kanser alanındaki öncü bilim adamlarının yorumlarıyla takip ediyor olacağız.