İlk kez, meme kanseri olan kadınların metastaz geliştirme oranını gösteren "güvenilir" bir veri bildirildi. Veriler, dünya çapında on binlerce kadını içeren 400’den fazla araştırmanın bir analizinden elde edildi. Tanı anında metastatik olmayıp, sonradan metastaz geliştirme için metastaz riskinin %6 ile %22 arasında olduğu ve genç kadınların daha yüksek riske sahip olduğu bulundu.

Meme kanseri tanısı alan, 50 yaş ve üzeri kadınlarda metastaz geliştirme riski %3,7 ile %28,6 arasında değişirken, 35 yaşından önce tanı alan kadınlarda bu risk daha yüksektir – %12,7 ile %38 arasında. Araştırmacılar bunun sebebinin, genç kadınların tümör biyolojisinin daha aktif/agresif olmasına veya erken yaşta meme taramaları daha az akla geldiği için, genç yaşta tanı alanların daha ileri evrede tanı almasından kaynaklanabileceğini düşünüyor.

- İlgili konu: Genç yaşta meme kanserine yakalanmak

Metastaz riski ayrıca tümör tipine göre değişir;

  • Luminal B kanserler için risk %4,2 ile %35,5 arasındadır
  • Luminal A tümörler için risk %2,3 ile %11,8 arasındadır
meme kanseri çeşitleri meme kanseri tedavisi

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’ndan Eileen Morgan, “Kanserin nüks (tekrar) etmesi ve hastalığın ilerlemesinin sayılara dökülmesi, tedavinin etkinliğini ve prognozu (hastalık gidişatını) değerlendirmek ve olanaklarımızı doğru ve zamanında kullanmak için önemlidir” dedi.

- İlgili konu: Hangi kanser ne oranda NÜKS (TEKRAR) eder?

Morgan ve ekip arkadaşları birçok çalışmadan elde edilen veriler ile yapılan analizin sonuçlarını, İleri Evre Meme Kanseri Altıncı Uluslararası Konsensüs Konferansı’nda sundular. Ayrıca bu bilgilerin şu ana kadar mevcut olmadığını, çünkü “kanser kayıtlarında rutin olarak bu verilerin toplanmadığını” da dikkat çektiler. ABD Ulusal Kanser Enstitüsü 48 yıl sonra bu bilgileri takip etmek adına bir proje başlatmıştır.

Metaztaz Oranlarını Bilmek Bize Ne Sunacak?

Bu bilgilerin, meme kanserli kadınların ne kadarının metastaz geliştirmeye devam ettiğine dair ilk güvenilir tahmini sağladığını tekrar vurgulayalım.

Bu bilgiler, elbette prognozunu (hastalık gidişatını) anlamak isteyen hastalar açısından önemlidir. Ancak ileri evre meme kanserini tedavi etmek ve önlemek adına olan çalışmalarımız için, hastalığın dünyadaki boyutunu anlamamıza yardımcı olmak adına halk sağlığı düzeyinde de hayati önem taşımaktadır. Farklı toplumlardaki / gruplardaki riskli grupları belirlememize ve modern tedavilerle hastalık seyrinin nasıl değiştiğini göstermemize yardımcı olacaktır. Ayrıca bu, kaynakların yerini belirlemek ve gelecekteki çalışmaları planlamak adına bir kilit nokta olduğu için kaliteli verileri gerçek zamanlı toplayabilmemizi ve analiz edebilmemizi sağlamak için hangi kaynakların gerekli olduğunu ve nerede olduklarını anlamamıza yardımcı olacaktır.

Ayrıca günümüzde, ileri evre meme kanserlerinde kullanılan ve oldukça etkili olan yeni nesil kanser ilaçlarının (CDK 4/6 inhibitörleri gibi), metastaz açısından yüksek riskli erken evrelerde denenmesi için de önemli bir motivasyon olacaktır bu çalışma.