Ateş basmaları kanser tedavisi gören hastalarda sık görülen yan etkilerdendir. Daha çok kadın hastalarda görülmekle birlikte erkeklerde de görülebilir (örn. prostat kanseri tedavisi sırasında). En sık olarak da meme kanseri tedavisi gören kadınlarda görülmektedir. Damarsal yapının etkilenmesi sonucu oluşmakla birlikte, mekanizması komplekstir. Birçok hasta bu çok zorlayıcı olabilen durumu hastalığın veya tedavinin doğal seyri sanıp hekimine ifade etmemektedir. Oysaki ateş basmaları çözümsüz değildir; hormonal ilaçlar, hormonal olmayan ilaçlar ve tamamlayıcı tıp yöntemleri de dahil olmak üzere birçok tedavi seçeneği mevcuttur.

Ateş basmaları menopoza girmiş her 3 meme kanserli kadın hastanın 2’sinde görülmektedir. Aynı zamanda bu hastaların neredeyse yarısında gece terlemeleri de görülmektedir. Meme kanseri olmayan menopoza girmiş kadınlarda ise ateş basması görülme sıklığı %20’lerdedir.

- İlgili konu: Meme Kanseri Belirtileri, Evreleri ve Tedavisi

Ateş basmalarının tedavisi için kullanılan yöntemlerden biri de akupunkturdur. Akupunktur, oldukça etkili bir şekilde ateş basmalarını rahatlatabilir ve böylelikle yaşam kalitesini artırabilir.

Akupunkturun meme kanserli kadın hastalarda ateş basmaları üzerinde etkisi

Onkolojinin en saygın bilimsel yayınlarından biri olan Journal of Clinical Oncology’de Mart 2016’da yayımlanan bir çalışmada akupunkturun meme kanserli kadın hastalarda ateş basmaları üzerinde etkisi incelenmiştir.

Yazımızın konusu olan çalışmaya meme kanserli 190 kadın dahil edilmiştir. Bu hastaların ateş basmaları şikayeti için 105’ine iyi bir destekleyici bakım uygulanırken, 85’ine akupunktur ile birlikte iyi bir destekleyici bakım uygulanmıştır. 10 geleneksel akupunktur seansı sonrası hastalar birincil olarak ateş basması, ikincil olarak menopozal şikayetler ve yaşam kaliteleri yönünden ölçekler kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, iyi bir destekleyici bakıma ek olarak akupunktur uygulananlarda, ateş basması skorunun belirgin olarak daha düşük olduğu ve yaşam kalitesinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç

Sonuç olarak, alternatif ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını tamamen reddetmek yerine, bilimsel olarak faydası kanıtlanan, akupunktur gibi hastaların yaşam kalitesine olumlu katkıları olanları, klinik uygulamalara entegre etmek çok doğru bir yaklaşım olacaktır.