Mesane (idrar torbası) kanseri, yıllık tahmini 430,000 yeni vaka ile 2012 yılı verilerine göre dünyada 9. en sık görülen kanser türüdür. Mesane kanserinin son 30 yılına baktığımızda, özellikle mesane duvarının belli bir aşamasını aşmış, yani 2. evreden sonra mücadelesi güç olan bir kanser olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bugüne kadar verilen kemoterapilere bakıldığında sağkalımı uzatmış olsa da, mevcut sonuçlar tatminkar değildir. Özellikle ASCO 2015’ten itibaren immünoterapi ilaçlarının birçok kanser türünde faydalı olduğunun gösterilmesi sonrası, bu tedavilerin mesane kanserinde işe yarayıp yaramayacağını merakla bekliyorduk. Avrupa Kanser Kongresi ECC 2015’te sunulan çalışma hepimiz için umut verici bir sonuçtu. Bu çalışmada, PD-L1’e karşı geliştirilen bir monoklonal antikor olan Atezolizumab (MPDL3280A) etken maddeli immünoterapi ilacı kullanılmış ve mesane kanserinde %30’lara varan objektif yanıt ve %50’lere varan hastalık kontrol oranları elde edilmiş. Bu sonuç, bugüne kadar mesane kanseri için elde edilmiş en dikkat çekici verilerden biridir.

Özellikle PD-L1 dediğimiz, görevi bağışıklık sistemini frenlemek olan bir hücre zarı proteininin fazla tespit edildiği (over-ekspresyon) mesane kanserlerinde, yani PD-L1 pozitif tümörler, immünoterapinin başarısının çok daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

İmmünoterapilerin akciğer ve malign melanom tedavilerine yaptığı katkı kadar güçlü bir katkıyı mesane kanseri alanında da gerçekleştireceğini düşünüyoruz. Ön sonuçları sunulan bu çalışma ve benzeri çalışmaların artmasıyla, öyle tahmin ediyoruz ki 2016 yılında mesane kanseri tedavisi değişecektir.