Prof. Dr. Mustafa ÖZDOĞAN
Prof. Dr. Mustafa Ozdogan Kimdir ?

Mesane Kanseri

Cetrelimab-erdafitinib ikilisi ileri evre mesane-idrar yolları kanserinde umut vaat ediyor

Cetrelimab-erdafitinib ikilisi ileri evre mesane-idrar yolları kanserinde umut vaat ediyor

Tümöründe FGFR değişiklikleri olan, sisplatine uygun olmayan ve daha önce tedavi almamış lokal ileri veya metastatik ürotelyal (mesane ve idrar yolu) kanser tedavisi için pan-FGFR ...

18.09.2021
Mesane kanseri ameliyat sonrası koruyucu tedavi olarak nivolumab FDA onayı aldı

Mesane kanseri ameliyat sonrası koruyucu tedavi olarak nivolumab FDA onayı aldı

19 Ağustos 2021'de FDA, önceki neoadjuvan kemoterapi, lenf nodu tutulumu veya PD-L1 durumundan bağımsız olarak, radikal ameliyat sonrası nüks (tekrar) riski yüksek olan ürotelyal (...

23.08.2021
Kasa yayılmış mesane kanserinde, mesanenin tamamını almadan tedavi

Kasa yayılmış mesane kanserinde, mesanenin tamamını almadan tedavi

Yeni bir çalışma, kas tabakasına yayılmış mesane kanserli hastaların büyük bir bölümünün mesanenin tamamen alındığı sistektomi ameliyatından kaçınabileceğini ve işlevsel bir mesane...

09.06.2021
Ürotelyal (mesane-idrar yolu) kanser için sacituzumab govitecan FDA onayı aldı

Ürotelyal (mesane-idrar yolu) kanser için sacituzumab govitecan FDA onayı aldı

13 Nisan 2021'de FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi), daha önce platin içeren bir kemoterapi ve immünoterapi sonrası kanseri kötüye gitmiş, lokal ileri veya metastatik evre ürotelyal (m...

13.04.2021
MSH6 mutasyonu nedir? Hangi kanserlerin riskini artırır?

MSH6 mutasyonu nedir? Hangi kanserlerin riskini artırır?

Kalıtsal MSH6 mutasyonu nedir? Taşıyıcıları için genel bilgi MSH6 ismi "MutS homolog 6"den gelir. Gen 2. kromozomda yer alır ve MSH6 gen proteini, DNA hasarının tamirinde önemli...

19.03.2021
İleri evre ürotelyal (mesane-idrar yolları) kanserde enfotrumab vedotin faz-III sonuçları

İleri evre ürotelyal (mesane-idrar yolları) kanserde enfotrumab vedotin faz-III sonuçları

Powles ve arkadaşları tarafından The New England Journal of Medicine'de bildirildiği üzere, faz III EV-301 çalışması, daha önce tedavi almış ileri evre ürotelyal (mesane ve idrar y...

04.03.2021
Mesane kanseri tedavisinde immünoterapi taşları yerinden oynattı

Mesane kanseri tedavisinde immünoterapi taşları yerinden oynattı

Kontrol noktası inhibitörü sınıfından yeni nesil bir immünoterapi olan nivolumab, kas tabakasına sirayet etmiş ürotelyal karsinom (mesane ve idrar yolu kanseri) için ameliyat geçir...

16.02.2021
İdrar yolu (mesane ve üreter) kanseri idame tedavisinde immünoterapi avelumab FDA onayı aldı

İdrar yolu (mesane ve üreter) kanseri idame tedavisinde immünoterapi avelumab FDA onayı aldı

Metastaz yapmış veya bölgesel olarak tümörü ilerlemiş ürotelyal (idrar yolu = üreterler ve mesane) kanseri olup, birinci basamak platin içeren kemoterapiye yanıt veren hastaların t...

02.07.2020
İmmünoterapi ve kemoterapi kombinasyonu, mesane kanseri tedavisinde yeni bir sayfa açtı

İmmünoterapi ve kemoterapi kombinasyonu, mesane kanseri tedavisinde yeni bir sayfa açtı

Mesane kanseri, üriner sistemin (idrar yolları) en sık görülen kanseridir. Hastaların %25’inde tanıda veya takipler sırasında metastaz (vücuda yayılım) gelişmiş haldedir. Bu şekild...

17.05.2020