Yineleyen mesane kanserinde yeni bir tedavi seçeneği olarak vinflunine Avrupa Birliği ülkelerinde kullanım onayı aldı. Mesane kanserinin de dahil olduğu ürotelyal kanserlerde, hastalık yinelediği (hastalığın tekrarlaması, nüks veya relaps olarak da adlandırılıyor) zaman nasıl bir tedavi uygulanacağı netlik kazanmamış ve uzun süredir biz onkologların üzerinde tartıştıkları bir konudur. Çünkü mevcut ilaçların nükseden ürotelyal kanserlerde katkısı yüz güldürücü değildir.

Ürotelyal kanserler, mesane (idrar torbası), üreterler (böbreklerden mesaneye idrarı taşıyan tüp şeklinde organlarımız) ve böbrek pelvisinin (böbrekte üretilen idrarın mesaneye taşınmadan önce biriktiği bölge) hücrelerinden köken alan kanser çeşididir. Ürotelyal kanserler denilince akla ilk olarak mesane kanseri gelmektedir; çünkü görülme oranları mesane, üreterler ve böbrek pelvisi için 50:3:1 şeklindedir.

Vinflunine üçüncü-jenerasyon bir antimikrotübilin inhibitörüdür ve şu an için sadece Avrupa Birliği ülkelerinde ürotelyal kanserlerin ikinci-basamak tedavisi için onaylıdır. Amacı ilacın etkinliği ve güvenliğini test etmek olan ve yazımıza konu olan çalışmaya, tekrarlayan ürotelyal kanserli 71 hasta dahil edilmiştir. En sık gözlenen yan etkiler kabızlık, halsizlik ve anemi olmuştur. Progresyonsuz sağkalım, yani hastalıkta ilerleme olmaksızın geçirilen ortanca süre, 6.2 olarak raporlanmıştır ki bu değer standart tedavilerin yaklaşık 2 katı kadardır. Genel sağkalım ise 11.9 ay olarak bulunmuştur. Ayrıca 2 hastada tam yanıt, 7 hastada parsiyel remisyon (hastalıkta kısmi gerileme) ve 22 hastada stabil hastalık gözlenmiştir.

Hemoglobin değerinin 10'dan düşük olması, ECOG performans skorunun (hastanın genel durumunu ifade eden bir hesaplama) 1'den büyük olması, hastalık gidişatının kötü olabileceğini öngören (kötü prognostik) bağımsız faktörler olarak belirlenmiştir.

Sonuç olarak Vinflunine, yineleyen ürotelyal kanserlerin tedavisi için etkili ve güvenli yeni bir tedavi seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Belirtmem gerekir ki, henüz ülkemizde kullanım onayı almamıştır, bu konudaki gelişmeleri ayrıca sizlerle paylaşıyor olacağım.