Metastatik hormon reseptörü pozitif meme kanseri kür (tam şifa) elde edilemez olarak kabul edilir. Bazı hastalar, anastrozol gibi üçüncü kuşak bir aromataz inhibitörü sınıfından östrojen baskılayıcı tedavi ile yıllarca hastalık kontrolüne sahip olmasına rağmen, ortanca sağkalım 41.3 aydır. Seçici östrojen reseptör baskılayıcı bir ilaç olan fulvestrantın (Faslodex), anastrozol tedavisine eklenmesinin daha etkili olacağı, küçük çaplı klinik çalışmalarla gösterilmesi üzerine, S0226 adlı bu faz-3 klinik araştırma planlanmıştır. S0226'nın daha önce progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım sonuçları bildirilmişti: fulvestrant ve anastrozol kombinasyonu ile ortanca progresyonsuz sağkalım süresi 15 ay iken, sadece anastrozol ile 13.5 ay idi. Şimdi bu çalışmanın ortanca 7 yıllık bir takip süresinde güncellenmiş uzun dönem sonuçları 28 Mart 2019'da NEJM'de sunuldu.

Çalışmanın Detayları

Hastalar rastgele iki gruba ayrıldı; kontrol grubuna sadece anastrozol uygulanırken, deney grubuna fulvestrant artı anastrozol uygulandı. Alt grup analizi için hastalar ayrıca, daha önce adjuvan (koruyucu) tamoksifen kullanımına göre tabakalandırıldı.

  • Çalışmaya alınan 707 hastanın 694'ü analiz için uygun verilere sahipti.
  • Fulvestrant artı anatrazol (kombinasyon) tedavisi grubunda 349 kadın arasında 247 yaşam kaybı (% 71) ve tekli tedavi grubunda 345 kadında 261 yaşam kaybı (% 76) saptandı.
  • Ortanca genel sağkalım kombinasyon grubunda 49.8 ay, tekli tedavi kolunda 42 ay idi.
  • Tüm hasta grubu için, anastrazole fulvestrant eklenmesi, yaşam kaybı riskini %18 azalttı.
  • Alt grup analizinde; - daha önce tamoksifen almayan kadınlar arasında, kombinasyon tedavisi ortanca genel sağkalım, tek başına anastrozolden daha uzundu (sırasıyla 52.2 ay ve 40.3 ay), - daha önce tamoksifen alan kadınlar arasında, genel sağkalım iki grupta benzerdi (ortanca, 48.2 ay ve 43.5 ay).
  • Her iki grupta da ciddi (grad 3 ila 5) yan etki sıklığı benzerdi.
  • Anastrozol grubundaki hastaların yaklaşık %45'inin, daha sonra fulvestrant almasına izin verilmiştir (klinik araştırma terminolojisinde, buna "cross-over" denir).

Sonuç olarak, anastrozole fulvestrant ilavesi, anastrozol alan hastaların önemli bir kısmı sonradan fulvestranta geçmesine rağmen, yalnızca anastrozol grubu ile karşılaştırıldığında uzun vadeli sağkalımda anlamlı artış ile ilişkilendirilmiştir. Sonuçlar, daha önce hormon baskılama tedavisi almayan hastalarda yararın özellikle belirgin olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar önümüzdeki dönemde, fulvestranta, anastrozolle birlikte kullanılmak üzere metastatik hormon reseptör pozitif meme kanserinde FDA onayı getirebilir.