PLASEBO ÇALIŞMALARI ÜZERİNE 2. RESMİ SIPS KONFERANSI'nda sunulan bir çalışma dikkatimi çekti. Çevrimiçi olarak mevcut olmayan Avustralya kaynaklı "Mindfullness temelli analjezide plasebo etkilerinin rolü" adlı bu çalışmanın detayları şu şekilde:

Çalışmanın amacı: Mindfulness (farkındalık meditasyonu) hem deneysel hem de klinik ortamlarda ağrıları azaltabilir, ancak duyarlılığa özgü ve plaseboya benzer beklenti etkilerinin bu olumlu etkilerden ne kadar sorumlu olduğu bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı: 1. plasebo etkilerinin bilinçli farkındalık aracılı analjeziye (ağrı kesme) katkıda bulunup bulunmadığını belirlemek; ve 2. farkındalık aracılı analjezi konusunda plaseboya karşı sorumlu olan bilişsel mekanizmaları tanımlayabilmektir.

Yöntemler: Odaklanmış dikkat farkındalığı eğitiminin (6 x 20 dk), sham (sahte) farkındalık ve no-tedavi (herhangi bir tedavi vermeme) uygulamalarının deneysel ısı ağrısı için çift kör bir randomize kontrollü çalışma ile etkilerini karşılaştırdık. Sham dikkatli olma talimatları, gerçek eğitimin "aktif bileşenlerinden" yoksundu, ancak diğer tüm bağlamsal faktörlerle eşleştirildi.

Bulgular: Hem gerçek hem de dikkatli farkındalık eğitimi, tedavi vermemeye oranla daha fazla ağrı toleransı sağlamıştır, fakat gerçek ve sahte eğitim arasında bir fark yoktu. Buna, tedaviye göre iki farkındalık grubunda artan beklenti, inanç ve ağrı ile ilgili bilişsel süreçler eşlik etti, ancak yine bu sonuçlar hakkında gerçek ve sahte eğitim arasında bir fark yoktu. Ağrının şiddeti, nasıl hissedildiği veya eşiği üzerinde hiçbir etkisi yoktu.

Sonuç: Bu bulgular, mindfulness (bilinçli farkındalık) eğitiminin - en azından odaklanmış dikkat içerenlerin - herhangi bir özel dikkatle ilgili mekanizmadan ziyade, plasebo etkisi yoluyla ağrı toleransının artmasına neden olabileceğini göstermektedir. Bu etkilerin potansiyel aracıları tartışılmalıdır.

Bu çalışmayı iki açıdan dikkat çekici buluyorum:

  1. Bir miktar fantezi, ustalık ve irade ile, beden / zihin terapilerinin klinik deneylerinde bile, sahte prosedürlerin tasarlanıp kullanabileceğini göstermektedir.
  2. Elde ettiği sonuçlar, eğer biri plasebo etkilerini kontrol ederse, bu tedavilerin bir plasebo terapisinden daha fazla olamayacağını kanıtlar.

Bunun klinik uygulama için ne gibi etkileri olabilir?

Mindfulness (bilinçli farkındalık) terapileri şu anda oldukça popülerdir. Bununla birlikte, etkisinin tamamen plaseboya dayanabileceği haberi, bu tedavi konusundaki coşkuyu yatıştırırsa şaşırtıcı olmaz. Birçok kişi sorabilir, hastalar yarar sağladığı sürece önemli mi, etki mekanizması önemsiz olsa bile?

Bilmek Önemli...

Yukarıdaki yazı, geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tedavilerin, dünya genelinde önde gelen ismi Prof. Dr. Edzard Enrst'in blog yazısından çevrilmiştir.

Mindfulness yaşadığın şu anda kendinde ve etrafında gerçekleşenleri olabildiğince oldukları gibi fark etmektir, an be an. Zihninden geçen düşünceleri görmek, yaşadığın duyguları, vücudundaki hisleri oldukları gibi algılamak ve normalde yaptığın gibi gerçekleşenleri isimlendirmediğin ve yargılamadığın için tepki vermeden onlarla kalabilmektir.