“Tamamlayıcı” ve “alternatif” terimleri genellikle aynı şeyi ifade ediyormuş gibi kullanılır. Ayrıca, Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi (TAT) ifadesi olarak da birleştirilmektedirler. Bir şeylerin tamamlayıcı ya da alternatif bir tedavi olup olmadığına karar vermek her zaman kolay değildir. Fakat önemli bir fark vardır.

Tamamlayıcı bir tedavi, onu mevcut kanıta dayalı tıbbi tedavinizin yanında kullanabileceğiniz anlamına gelir. Modern, kanıta dayalı tıbbi tedavilere konvansiyonel tedavi de denilmektedir. Tamamlayıcı tedavi, kendinizi daha iyi hissetmenize ve kanseriniz ve tedaviniz ile daha iyi baş etmenize yardımcı olabilir. Kullanmayı düşündüğünüz tamamlayıcı tedaviyi doktorunuzla görüşmeniz önemlidir.

Alternatif tedavi ise o hastalık için standart olan tıbbi tedavi yerine kullanılır. Tüm konvansiyonel kanser tedavileri, çalıştıklarını ispatlamak için bilim ve sağlık otoriteleri ve yasalarca titiz testlere tabi tutulurlar. Çoğu alternatif tedavi bu test yoluyla yapılmamıştır ve çalışmalarının bilimsel bir kanıtı yoktur. Bazı alternatif tedavi türleri tamamen güvenli olmayabilir ve zararlı yan etkilere neden olabilir.

Eğer TAT kullanmayı düşünüyorsanız;

Herhangi bir tamamlayıcı veya alternatif tedaviyi kullanmayı düşünüyorsanız, tedavinin güvenliği konusunda tavsiye almak için onkoloğunuz veya uzman hemşirenizle konuşmanız çok önemlidir. Ayrıca, tamamlayıcı veya alternatif terapistinize konvansiyonel kanser tedaviniz hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak da çok önemlidir. Bazı tedaviler etkileşime girebilir.

Tamamlayıcı tedaviler nelerdir?

Tamamlayıcı tedaviler, doktorunuz tarafından verilen geleneksel tıbbi tedavilerin yanında kullanılır. Kanserli kişilerin kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olabilir ve yaşam kalitesini artırabilir. Ayrıca, kanserin neden olduğu semptomlarla veya kanser tedavisinden kaynaklanan yan etkilerle daha iyi başa çıkmanıza yardımcı olabilirler.

İyi tamamlayıcı bir terapist, uyguladığı tedavinin kanserinizi tedavi edeceğini iddia etmez. Terapist, uygulamayı düşündüğü bir tedaviyi onkoloğunuzla tartışmaya her zaman açık ve teşvik edici olmalıdır.

Birçok farklı tipte tamamlayıcı tedavi vardır:

Birçok sağlık uzmanı, tamamlayıcı tedaviler kullanarak kanseri olan insanlara çok destek veriyor. Kanserin kendisine veya tedavisine bağlı ortaya çıkabilen ağrı, bulantı-kusma, halsizlik, stres, ateş basmaları, depresyon ile daha iyi baş etmeye yardımcıdırlar.

Ancak bazı sağlık uzmanları, hastalar için böyle terapiler kullanmaktan çekindiler. Bunun nedeni, birçok terapinin konvansiyonel tedavilerle aynı şekilde test edilmemesidir. Tamamlayıcı tedavilerin kanserli insanlar için ne kadar iyi çalıştığını görmek için bazı araştırma denemeleri yapılmıştır. Bazı denemeler halen devam etmektedir. Ancak tamamlayıcı terapileri kullanmanın en iyi yolu hakkında bilgimizi geliştirmemize yardımcı olmak için daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var.

Hangi alternatif terapiler vardır?

Tamamlayıcı tedavilerin aksine alternatif terapiler, konvansiyonel tıbbi tedavilerin yenine kullanılır. Kanserli hastaların alternatif terapiler denemek istemelerinin çeşitli nedenleri vardır. Bazı insanlar konvansiyonel tedaviye başlamayabilir ve bunun yerine alternatif bir tedavi seçebilirler. Bazı insanlar konvansiyonel kanser tedavisini durdurabilir ve alternatif bir terapiye geçebilir. Ayrıca kanser tedavisinde ikinci görüşün bilinmemesi ve hastaya bir seçenek olarak sunulmaması da alternatif tedavilere yönelişin sebeplerinden biridir.

Bazı alternatif terapistler, konvansiyonel medikal tedaviler bunu yapamamış olsa bile, kanserinizi tedavi edebildiklerini iddia edebilir. Veya bir terapist konvansiyonel kanser tedavilerinin zararlı olduğunu söyleyebilir. Güvenilir bir terapist bunu iddia etmez.

Alternatif tedavilerin kanseri tedavi edebildiğini gösteren hiçbir bilimsel veya tıbbi delil yoktur. Bazı alternatif terapiler güvensizdir ve zararlı yan etkilere neden olabilir veya konvansiyonel tıbbi tedavinizle etkileşebilirler. Ciddi yan etkilerin gelişme riskini artırabilir veya konvansiyonel tedavinin faydalı olmasını engelleyebilir.

Bazı alternatif terapiler çok akıllıca pazarlanmakta, böylece onlar hakkında okumakta olan insanlar çok iyi çalıştıklarını düşünmektedir. Fakat iddialar güçlü bilimsel deliller tarafından desteklenmemekte ve maalesef bazı insanlara sahte bir umut verilmektedir.

Alternatif kanser terapilerinin örnekleri arasında

TAT uygulamaları için kullanılan terimler

Tamamlayıcı veya alternatif terapileri tanımlamak için yaygın olarak kullanılan birkaç farklı terim vardır. Onlara aşina değilseniz, bu kafa karıştırıcı olabilir. Olarak tanımlanan terapileri görebilirsiniz

 • Konvansiyonel olmayan tedaviler
 • Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp
 • Entegratif (bütüncül) sağlık hizmeti veya tıp
 • Geleneksel tıp

Konvansiyonel olmayan terapiler

Bu genellikle doktorlar tarafından kanseri tedavi etmek için kullanılmayan tedaviler anlamına gelir. Başka bir deyişle, konvansiyonel tıbbın bir parçası olarak düşünülmeyen herhangi bir tedavi. Kanser tedavisinde çalışan sağlık uzmanları, tamamlayıcı terapiler ile alternatif terapiler arasındaki farkların farkındadır. Ve iki terim arasında bir ayrım yapmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorlar. Şimdi çoğu doktor ve hemşire terapileri, “konvansiyonel olmayan”dan çok tamamlayıcı ya da alternatif olarak tanımlıyor.

TAT (Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp)

TAT, yukarıda detaylarını anlattığımız hem tamamlayıcı hem de alternatif tıbbi tedavileri kapsayan bir terimdir.

Entegre sağlık hizmetleri veya Entegratif Onkoloji

Bu terimler genellikle konvansiyonel tıbbın ve tamamlayıcı terapilerin birlikte kullanılmasını tanımlamak için kullanılır. Entegre (integre) sağlık hizmeti terimi özellikle batılı toplumlarda sık kullanılmaktadır. Kanser tedavisinde, entegre tıp, genellikle aşağıdakilerden her birine erişebilmenizi sağlar:

 • Konvansiyonel tıbbi tedaviler
 • Masaj, refleksoloji, gevşeme, bitkisel ilaçlar ve akupunktur gibi tamamlayıcı tedavilerin farklı türleri
 • Danışma hizmetleri ve destek grupları
 • Kanseriniz ve tedavisi hakkında güncel bilgiler

Geleneksel tıp

Sağlık uzmanları genelde geleneksel tıp terimini belirli bir kültürde yüzyıllar boyu gelişen bir terapi ya da sağlık uygulaması demek için kullanırlar. Genellikle belirli bir inanç sistemi etrafında oluşur. Bu terim kafa karıştırıcı olabilir, çünkü dünyanın batı bölgesinde klasik tıp geleneksel bir tıp olarak kabul edilebilir. Fakat genellikle geleneksel tıp sözcüğünü bu şekilde kullanmıyoruz. Genellikle, dünyanın doğu kesiminde gelişmiş terapilere veya tedavilere atıfta bulunuruz.

 • Ayurvedik tıp
 • Geleneksel Çin Tıbbı

Konvansiyonel tıp hakkında detaylı bilgi

Konvansiyonel tıp, doktorunuzun kanseri tedavi etmek için genellikle kullanacağı modern tıp tedavileridir. Ortodoks tıbbi tedaviyi de duyabilirsiniz. En yaygın konvansiyonel kanser tedavileri arasında;

Konvansiyonel tedavinin amacı, tümörü ortadan kaldırarak veya küçülterek kanseri tedavi etmektir. Eğer kanser iyileştirilemiyorsa, amaç mümkün olduğunca onu kontrol etmek olabilir. Doktorunuz, tedavinizin sizin durumunuzda ne derece yardımcı olabileceğini sizinle görüşecektir. Geleneksel ilaç veya ilaçların neredeyse yarısı bitkilerden veya diğer doğal maddelerden üretilir. Konvansiyonel ilaçlar ciddi testlerden geçirilir ve kontrollü bir şekilde kullanılırlar. Tüm konvansiyonel kanser tedavileri, belirli kanser türleri için çalıştıklarını ispatlamak için klinik araştırmalarda iyice sınanmıştır.

Klinik denemeler şu amaçlarla yapılmaktadır;

 • Konvansiyonel tedavilerin etkinliğinden emin olmak,
 • Potansiyel yan etkileri ve ciddiyetini belirlemek
 • Kansere karşı bir tedavinin yararlarının tüm risklerden daha ağır olduğunu bize göstermek

Klinik araştırmalar hakkında daha fazla bilgiyi sitemizde bulabilirsiniz.

Sonuç olarak, yararlı olabileceği düşünülen tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemlerini bütünüyle reddetmek yerine, onları bilimsel olarak sorgulayıp, içlerinden özellikle hastaların yaşam kalitesine olumlu katkıları olanları, klinik uygulamalara entegre etmek en doğru yaklaşım olacaktır.