İntegratif Onkoloji Derneği’nin 12’inci Uluslararası Konferansı'nda sunulan araştırmaya göre, radyoterapi gören prostat kanserli hastalarda yoga fayda sağlayabilir.

İlk defa yapılan bu yeni çalışmada, radyoterapi gören prostat kanserli hastalar arasında yoğun yoga programına katılanların genel yaşam kalitesinin daya iyi ve sıklıkla yaşanan yan etkilerin (yorgunluk, sağlıksız cinsel yaşam, idrar kaçırma gibi) daha az olduğu görülmüştür.

Kansere bağlı ortaya çıkan yorgunluk, günlük hayatta yaşanan ve dinlenme ya da uyku ile geçen yorgunluktan farklıdır. Kanser veya kanser tedavisinden kaynaklı yorgunluk hastanın yaşam kalitesini ağrıdan bile daha fazla düşürür. Araştırmalar radyoterapi gören hastaların %60 - %90’ında bu belirtinin görüldüğünü göstermektedir. Buna ek olarak, tüm prostat kanserli hastaların %21-%85’inde ereksiyon sorunu tespit edilirken, %24’ünde idrar kaçırma sorunu görülmektedir.

Kanser hastalığı ve tedavisine bağlı yorgunluğun azaltılmasına, pelvik (kasık bölgesi) taban kasının güçlendirilmesine ve kan akışının artırılmasına yardımcı olmak için yapılan fizyolojik verilere dayalı çalışmada, yoganın yararları görülmüştür. Ayrıca elde edilen sonuçlar, yoganın ereksiyon bozukluğu ve idrar kaçırma sorunlarına da yardımcı olabileceğini göstermiştir. Meditasyon içeren bir fitnes grup aktivitesine katılmanın psikososyal fayda sağladığı, hastanın genel sağlık durumunu olumlu yönde desteklediği ve bunun da yaşam kalitesini artırdığı görülmüştür.

Yapılan diğer araştırmalarda, yoganın kanserli hastaların sağlığına ve yaşam kalitesine olumlu etkilerinin olduğu gösterilmiştir. Bununla beraber yoganın prostat kanserli hastalarda yan etkileri azaltmadaki rolüne yönelik yapılan çalışmalar yetersizdir. Bunun en büyük nedeni, böylesine holistik (bütünsel) bir egzersize katılmak konusunda erkeklerin pek istekli olmayacağı algısından kaynaklanmaktadır.

İstatistikler yoga katılımcılarının %72’sinin kadın olduğunu ve bu katılımcıların sadece % 18’inin 55 yaşın üzerinde olduğunu göstermektedir. Prostat kanseri teşhisi için ortalama yaş 66’dır. Tüm bu verilen rakamlara rağmen 6-9 haftalık sürelerde radyoterapi gören prostat kanserli hastalar için haftada 2 kere yoga yapmanın elverişli olduğu görülmüştür.

Yapılan bu çalışma kapsamında Mayıs 2013 - Haziran 2014 tarihleri arası 68 prostat kanserli hastanın 45’i (%66) haftada 2 kere 75 dakikalık yoga dersine katılmıştır. Yoga, hareket teorisinden ve kinesiyolojiden (kas bilimi) gelen düşünceleri birleştirme ve tüm vücuda iletilme amacıyla yapılır. Yoga yapan katılımcıların çoğu her ders sonunda ve yoga programı bittikten sonra kendilerini iyi hissettiklerini ifade etmişlerdir. Çoğu hastanın sonrasında evde rutin yoga egzersizleri yapmak istedikleri ve talep ettikleri kaydedilmiştir.

Yoganın etkisi; kansere bağlı yorgunluk, cinsel hayat ve ereksiyon problemleri, idrar kaçırma ve genel yaşam kalitesinin değerlendirildiği bir dizi soruya katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda ölçülmüştür. Hastalarda yorgunluk belirtisi tedavi süresince değişkenlik gösterirken, beklendiği gibi 4’üncü haftada artmıştır, ancak sonrasında gelişme göstererek normal seviyelerde seyretmiştir. Bunun yanında ereksiyon problemi, idrar kaçırma ve genel yaşam kalitesi sabit olarak kaydedilmiştir.

Halen araştırmacılar prostat kanserli hastalarda yoganın potansiyel faydaları ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Uygulanabilir çalışmanın tam sonuçlarının 2016 yılının başlarında yayınlanması beklenmektedir.