New England Tıp Dergisi’nde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, yüksek risk taşıyan multipl miyelom hastalarda lenalidomid (Revlimid®) ve deksametazon ile uygulanan erken tedavi, hastalığın ilerlemesini geciktiriyor ve yaşam süresini uzatıyor.

Son derece nadir görülen multipl miyelom, kemik iliğinin kanseridir. Sebebi, bağışıklık sisteminin bir parçası olan beyaz kan hücrelerinin bir türü olan plazma hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde büyümesidir. Plazma hücreleri, normalde bağışıklık sistemine ait immünglobülin veya antikorları üretirler. Plazma hücreleri, kontrolsüz bir şekilde çoğalıp aşırı miktarda tek tip immünglobülin ürettiğinde, diğer immünglobülinlerde tehlikeli bir azalma meydana gelir. Buda hastayı enfeksiyonlara karşı korunmasız hale getirir. Ayrıca, kemik iliğinde ve kemiklerde toplanan kanser hücreleri, kemik dokusuna zarar veren tümörler oluşturarak kemiklerin zayıflamasına ve kırıklara neden olabilir.

Multipl miyelom için uygulanan standart tedavi, belirtiler gelişene kadar hastanın gözlem altında tutulması işlemidir. Ancak bu tür bir yaklaşım, erken müdahaleden fayda sağlayabilecek yüksek risk altında olan hastalara pekte yardımcı olmaz.

New England Tıp Dergisi’nde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, yüksek risk taşıyan multipl miyelom hastalarda lenalidomid (Revlimid®) ve deksametazon ile uygulanan erken tedavi, hastalığın ilerlemesini geciktirmekte, yaşam süresini uzatmaktadır.

Hap olarak ağızdan alınan lenalidomid, kemik iliğinde meydana gelen kanserli miyelom hücrelerin gelişimini yavaşlatan veya durduran bir ilaçtır. Multipl miyelom hastalarda, deksametazon (kortizon) kombinasyonu ile kullanımı geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma ile onaylanmış ve sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Araştırmacılar, tedavi veya gözlem için başvuran yüksek risk multipl miyelom olan 119 hasta ile bir çalışma gerçekleştirmiştir. Tedavi grubundaki hastalara, 4 haftalık aralıklarla 9 kez, 1- 21 gün boyunca, günde 25 mg lenalidomid ve ilave olarak 1-4 ve 12-15 gün boyunca, günde 20 mg deksametazon verilmiştir. Sonrasında, 2 yıl boyunca her 28 günde bir 1-21 gün, günde 10 mg lenalidomid verilerek hastalar gözlem altında tutulmaya devam edilmiştir. Araştırmanın ilk hedef noktası, hastalığın ilerlemesini gözlemlemek; ikinci hedef noktası ise, tedaviye verdiği yanıt, toplam yaşam süresi ve güvenlik olmuştur.

Ortalama 40 aylık bir takip sonrasında, tedavi grubunda gözlem grubuna nazaran hastalığın ortalama ilerleme süresinin yavaşladığı gözlenmiştir. Öyle ki, gözlem grubunda olan hastalarda, kanserin ilerleme süresi ortalama 21 ay olarak tespit edilirken, tedavi grubunda takip süresi boyunca hiç ilerleme kaydedilmemiştir. Dahası, 3 yıllık yaşam süresi, tedavi grubunda olan hastalarda(%94), gözlem grubunda olan hastalara nazaran(%80) önemli ölçüde artış göstermiştir. Araştırmanın ilk aşamasında, tedavi grubu hastalarda %79 oranında kısmi veya olumlu yanıt alınarak başarı elde edilmiştir. Sonraki aşamada alınan kısmi veya olumlu yanıt ise, %90 oranındadır.

Sonuç olarak, tedavi iyi tolere edilmiştir. Bir hastada solunum yolu enfeksiyonuna rastlanmasına rağmen araştırmaya katılan hastaların genel toplamında tedaviye bağlı önemli bir yan etki kaydedilmemiştir.

Buna göre araştırma sonucunda edinilen veriler, yüksek risk mutipl miyelom taşıyan hastalarda erken uygulanan tedavinin, hastalığın ilerlemesini geciktirdiğini ve yaşam süresini uzattığını doğrular niteliktedir. Böylesine zor bir kanser türünde elde edilen olumlu sonuçlar, başarı olarak kabul edilmeli ve daha ileri araştırmalara öncü olmalıdır.