NBTXR3 kod adlı, nanopartikül yapısındaki deneysel bir ilaç ve ardından radyoterapi uygulamasının, ekstremite (kol-bacak) ve gövde duvarının yumuşak doku sarkomu olan hastalarda etkili ve güvenli bulunduğu, ESMO 2018'de sunulan bir faz 2-3 klinik araştırma ile gösterildi.

Radyoterapi ile aktive edilen NBTXR3 hafniyum oksit nanopartikülleri ile tedavi alan, tanı anında ameliyat edilemez ekstremite ve gövde duvarının lokal ileri yumuşak doku sarkomu olan hastaların tümörleri, tek başına radyoterapi ile tedavi edilen hastalardan belirgin bir şekilde daha fazla küçüldü.

Bu uluslararası, çok merkezli, randomize ve açık etiketli faz 2-3 klinik araştırma, Paris'teki Curie Enstitü'nde görevli Sarkom Cerrahisi Başkanı Sylvie Bonvalot tarafından sunuldu.

Çalışmanın detayları

NBTXR3-301 çalışmasına, 180 hasta alındı ve 176 hastanın sonuçları etkinlik analizleri için uygun bulundu. Hastalar neoadjuvan (ameliyat öncesi küçültücü) tedavi için rastgele iki kola ayrıldı, bir kola intratümöral (tümör içine) tek doz NBTXR3 enjeksiyonu ve ardından radyoterapi uygulanırken, diğer kola sadece radyoterapi uygulandı.

Her iki tedavi kolunun tümörleri de daha sonra ameliyat ile çıkarıldı ve hastalar yumuşak doku sarkomunun histolojik alt tipine göre tabakalandı. Farklı radyoterapi cihazları kullanılmakla birlikte, uygulanan radyoterapi dozu 25 fraksiyonda 2Gy ve toplamda 50 Gy idi.

Araştırmanın ölçmek istediği primer (ana) sonlanım noktası, patolojik tam yanıt oranı idi. Patolojik tam yanıt, küçültücü tedavi sonrası %5'ten daha az canlı kanser hücresi kalması olarak tanımlanmaktadır. İkincil sonlanım noktaları negatif cerrahi sınırlar (R0 rezeksiyon) ve nanopartikül ilacın güvenliğini içermekteydi.

Tek başına radyoterapiye göre, "NBTXR3 + radyoterapi" uygulaması patolojik tam yanıt oranını iki kat artırdı

  • Ameliyat öncesi NBTXR3 + radyoterapi ile tedavi edilenlerde görülen patolojik tam yanıt oranı, tek başına radyoterapi alanlara kıyasla iki kat fazla idi: % 16.1'e karşı % 7.9.
NBTXR3 nanopartikül lokal ileri yumusak doku sarkomu bonvalot 3 boyutlu topmografi

Yukarıdaki resim: sağ uyluk iç bölgede yumuşak doku sarkomu olan bir hastaya NBTXR3 nanopartikül uygulamasının, 3-boyutlu tomografisi.

  • Nanopartikül uygulanan grupta temiz cerrahi sınırlarla bir ameliyat (R0 rezeksiyon) gerçekleşme oranı % 77.0 iken % 64.0 idi.
  • Hastaların % 13.5'inde enjeksiyon bölgesi ağrısı vardı ve NBTXR3, % 7.9 hastada ciddi (3. ve 4. derece) akut bağışıklık reaksiyonu (alerji) ile ilişkiliydi. Bu yan etkilerin kısa süreli, yönetilebilir ve bazı durumlarda kendiliğinden çözüme kavuştuğu raporlandı.
  • Enjeksiyon bölgesi reaksiyonlarının dışında NBTXR3 + radyoterapi çok iyi tolere edildi ve tek başına radyoterapiyle benzer bir güvenlik profili gösterdi.

Sonuç olarak, bir nanopartikül ilaç olan NBTXR3, intratümöral olarak güvenle enjekte edilebilir ve radyoterapi ile aktive olabilir bulundu. Dahası, radyoterapinin etkinliğini artırıcı bir kanser tedavisi olarak, tümörde, tek başına radyoterapiden daha yüksek bir enerji birikimi sağlamakta ve artmış tümör hücresi ölümüne yol açmakta.

NBTXR3, mevcut tedaviler ile arzu edilen yanıtları elde etme oranının az ve tedavi seçeneklerinin sınırlı olduğu yumuşak doku sarkomlu hastalar için, nanoteknoloji gibi ileri bir teknik ile yeni ve umut verici bir seçenek sunmaktadır.

NBTXR3'in erken klinik çalışmalarının umut vermesi üzerine, bu nanopartikül şu anda nüks / metastatik baş-boyun kanseri, metastatik küçük hücreli olmayan akciğer kanseri, prostat kanseri, karaciğer kanseri ve rektum kanserinde, yani radyoterapinin kullanıldığı birçok kanserde denenmeye başlanmıştır.