Prostat kanseri olan erkekler, Parker ve arkadaşları tarafından Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği (ESMO) Kongresi 2019'da sunulan RADICALS-RT çalışmasının sonuçlarına göre, cerrahi sonrası radyoterapiden korunabilir. Çalışma, prostat kanseri ameliyatı sonrası radyoterapinin yararlarının yan etkilerden daha ağır basıp basmadığı konusunda uzun süredir devam eden bir soruyu yanıtlamaktadır.

RADICALS-RT adlı klinik araştırma, prostat kanserinde şimdiye kadarki en büyük ameliyat sonrası radyoterapi çalışmasıdır. Ameliyattan kısa süre sonra rutin olarak radyoterapi alan erkekler ile kanser tekrar ettiğinde radyoterapi alan erkekler arasında 5 yılda hastalık nüks (tekrar) oranında bir fark bulunmadı.

RADICALS-RT Klinik Çalışması

Çalışmaya İngiltere, Danimarka, Kanada ve İrlanda'dan prostat kanseri ameliyat olan 1.396 hasta dahil edildi. Erkekler rasgele ameliyat sonrası radyoterapiye veya sadece standart gözlem (aktif takip) yaklaşımına tahsis edildi; hastalık tekrarlanırsa radyoterapi bir seçenek olarak tutuldu.

  • Hastaların 5 yıllık ortanca takiplerinde progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım radyoterapi grubunda % 85, standart bakım grubunda % 88 bulundu.
  •  Ameliyatın 1. yılında idrar tutamama sıklığı, radyoterapi alan hastalarda % 5,3 ve standart bakımda % 2,7 idi ve bu fark istatistiki olarak anlamlı bulundu.
  • Genel sağkalım ve uzak metastazsız sağkalım verileri için daha uzun takip gereklidir.

Bu konuda bir başka çalışma olan ARTISTIC meta-analizinin sonuçları, ameliyat sonrası erken radyoterapi yerine gözlemi destekleyen RADICALS sonuçlarını doğruladı.

Sonuçlar, radyoterapinin, ameliyattan kısa bir süre sonra veya tekrarlayan hastalığı olanlarda daha sonra verilmiş olup olmadığına bakılmaksızın tüm erkeklere eşit derecede etkili olduğunu göstermektedir. Şu anda gözlemin, cerrahi sonrası standart yaklaşım olması gerektiği ve radyoterapinin ancak kanser tekrarladığı zaman kullanılması gerektiği konusunda güçlü bir kanıt oluşmuş durumdadır.

İyi haber, gelecekte pek çok erkeğin radyoterapinin yan etkilerinden kaçınacak olmasıdır. Bunlar arasında idrar kaçağı ve idrar yollarının daralması, idrara çıkmayı zorlaştırabilir. Her ikisi de tek başına ameliyattan sonra olası komplikasyonlardır, ancak radyoterapi de kullanıldığında risk artar.

3 farklı çalışmadan 2.151 hastayı kapsayan ARTISTIC meta-analizi, adjuvan radyoterapinin, kanser tekrarı sonrası kurtarma radyoterapisine kıyasla olaysız sağkalımı arttırdığına dair bir kanıt bulamadı.

Bazı hastalarda prostat kanseri için ameliyat sonrası radyoterapinin atlanabileceğini veya ertelenebileceğini öne süren ilk sonuçlar bunlardır. Bu, bu hastalar için tedavi süresini kısaltacaktır ve günümüzdeki radyoterapi teknik olarak karmaşık ve bu nedenle pahalı olduğundan kaynakların daha iyi kullanılmasına izin verecektir. Bununla birlikte, kurtarma radyoterapisi gerektiren hastaları belirlemek için sıkı takip gerekli olacaktır.