ABD’de mide reflüsünün ileri yaşlardaki bireylerde baş ve boyun kanseri riski oluşturup oluşturmadığını araştıran bulgular JAMA Otolaryngology: Head & Neck Surgery adlı dergide yayımlandı.

Baş boyun kanserleri, beyin tümörleri hariç, baş-boyun bölgesinde oluşan kanserlerdir. Bunlar, yüz ve saçlı deri, dudaklar, yanakların iç kısmı, diş eti, damak, dil, ağız tabanı, yutak (farinks), tükrük bezleri, tonsiller, sinüsler ve gırtlağın (larinks) kanserini kapsar.

Dünya’da her yıl yaklaşık 800.000 kişinin baş-boyun kanserlerine yakalandığı ve 360.000’inin bu kanserlere bağlı yaşamını kaybettiği hesaplanmaktadır.

Asit reflünün nedenleri, risk faktörleri ve olası kanser riskine dair yeni araştırmanın bilgilerine bu yazıda ulaşabilirsiniz.

Reflü Hastalığı Nedir?

Mide girişi ile yemek borusunun birleşme yerinde alt özofageal sfinkter adı verilen halkamsı bir anatomik yapı bulunur. Normalde yiyecekler yemek borusundan mideye geçtikten sonra bu geçit kapanır. Kapanmazsa, ya da çok sık açılırsa, mide asidi yemek borusuna doğru yükselebilir. Bu, göğüs ağrısı/yanması ve mide ekşimesi gibi şikayetlere yol açabilir. Reflü belirtileri haftada iki kereden fazla olursa gastroözofageal reflü olarak da bilinen asit reflü hastalığı gelişebilir.

Reflü Hastalığı Neden Olur?

Reflü hastalığı mide girişindeki anormalliğe bağlı oluşur. Normalde, diyafram kası asiti midemizde tutmaya yardımcı olur. Fakat bir hiatal (diyafram) fıtık olursa asit yemek borumuza yükselebilir ve reflü hastalığına bağlı belirti ve şikayetlere neden olabilir.

Mide Reflüsü Riskini Artıran Faktörler Nelerdir?

  • Büyük öğünler yiyip yemekten sonra hemen yatmak
  • Fazla kilolu veya obez olmak
  • Yatmadan önce atıştırma
  • Turunçgil, domates, çikolata, nane, sarımsak, soğan, baharatlı veya yağlı gıdalar gibi belirli yiyecekleri fazla tüketme
  • Alkol, gazlı içecekler, kahve veya çay gibi bazı içecekleri içmek
  • Sigara kullanımı
  • Hamile olmak
  • Aspirin, kas gevşeticiler veya bazı tansiyon ilaçlarının kullanımı

Obezite oranları yüksek olan ABD’de asit reflü hastalığının genel nüfusun yaklaşık %20’sini etkilediği varsayılmakta. Çalışmalarda özellikle obez yetişkin ve obez yaşlılarda bu duruma daha fazla eğilimli bulunmuştur.

Reflü Hastalığı Larinks (Gırtlak) Kanseri Riskini Artırabilir

Reflü hastalığı ile baş-boyun kanserleri arasındaki bağlantıyı araştıran önceki çalışmaların sonuçları çelişkiliydi.

Baş-boyun kanseri ve reflü arasındaki bağlantıyı araştıran bu yeni çalışmada 66 yaş ve üzerindeki baş-boyun kanseri teşhisi almış 13.850 kişinin verileri incelenmiştir.

3.418'i kadın olan bu hastalar; larinks (gırtlak), hipofarenks (alt yutak), orofarinks (yutak), bademcik, nazofarenks (geniz) ve paranazal sinüs kanseri olarak tanı almıştır. Bu kanserler içinde en sık larinks kanseri görülmüştür (hastaların %60'ından fazlası).

Çalışmanın sonucunda, mide reflüsü ile boğaz, bademcikler ve paranazal sinüs kanseri arasında güçlü bir ilişki olduğu ortaya konmuştur. Bunula birlikte reflü ile en güçlü ilişki larinks (gırtlak) kanseri arasında bulunmuştur.

Bu veriler, ABD’de mide reflüsü olup da; larinks, hipofarinks, orofarinks ve tonsil kanseri tanısı alacak kişilerde, reflüsü olmayanlara kıyasla kanser gelişme riskinin sırasıyla 3.47, 3.23, 2.88 ve 2.37 kat daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Çalışmanın bazı zayıf yanları vardır. Araştırma gözlemsel olduğu için net bir nedensel ilişki kurulmaz. Yani “mide reflüsü, baş-boyun kanserlerinin bir nedenidir” denilemez; “mide reflüsü, baş-boyun kanserlerinin riskini artırabilir” denilebilir. Bulguların doğrulanması için daha genç bir örneklem grubunun alınması ve geleceğe yönelik (prospektif) bir araştırma kapsamında takibe ihtiyaç vardır.