Akdeniz diyetinin en sık tüketilen hayvansal gıdalarından biri olan balık, özellikle çocuklarda zekâ gelişimi ve ihtiyaçları olan uykunun kalitesi için büyük önem taşıyor. Pensilvanya Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada haftada en az bir gün balık yiyen çocukların, daha seyrek yiyen çocuklara göre zekâ (IQ) puanlarının yüksek olduğu bulunmuş.

Daha önce yapılan farklı araştırmalarda birçok balıkta bulunan omega-3 yağ asitleri ile zekâ gelişimi ve daha iyi uyku arasında bir ilişki bulunmuştu. Fakat doğrudan bir bağ olduğu net bildirilmemişti. Araştırmacıların burada özellikle incelediği ve değindikleri nokta ise takviye olarak omega-3 almak değil; gıdalardan yiyerek tüketilen omega 3 yağ asitleri.

Çin’de 9-11 yaşları arasında, %46’sı kız ve %54’ü erkek toplam 541 çocukla yapılan çalışmada; çocukların balık tüketme sıklıkları anket ile ölçülmüş. Çocuklar; “haftada bir”, “seyrek” ya da “asla” seçeneklerinden yalnız birini seçmişler. Ardından çocuklar için zekâ ölçeği - IQ testi ile Çin’de yapılmış. Daha sonra anne babalar uyku süresi ve gece uyanma veya gündüz uykusu sıklığı gibi konuların olduğu çocuk uyku alışkanlıkları anketinde uyku kalitesi hakkındaki soruları yanıtlamışlar. Son olarak, araştırmacılar ebeveyn eğitimi, meslek ve evlilik durumu gibi demografik bilgileri kontrol etmişler.

İlgili Konu:

Tüm bu verilerin puanları hesaplandıktan sonra; haftalık düzenli olarak balık tüketen çocukların IQ testleri, nadir balık yiyen veya hiç yemeyen çocuklarınkine kıyasla ortalama 4.8 puan daha yüksek çıkmıştır. Buna ek olarak, balık tüketiminin yüksek olduğu çocuklarda uyku kalitesinin de genel anlamda daha iyi olduğu ortaya çıkmıştır. Daha iyi uykunun; bilişsel fonksiyonlarla ve sosyal davranışlarla doğrudan ilişkili olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle araştırmacılar özellikle gelişim çağındaki çocukların balık tüketimine işaret etmektedirler.

Sağlıklı bir gıda olarak balık, faydaları ve gelişime olan katkılarıyla daha fazla tüketilmeli. Araştırmacılar, çocuklar 2 yaşından itibaren balık yemeye başlatılmasını öneriyor. Ailedeki alışkanlıklar çocukların gelişimini çok etkiler ve ileride tercih edecekleri beslenme tarzı küçük yaşlardaki kazandıkları alışkanlıklarla ilişkilidir.