Nisan 2019'da ABD Atlanta'da gerçekleştirilen Amerikan Kanser Araştırmaları Birliği (AARC) 2019 Kongresi'nde oldukça dikkat çekici bazı araştırmaların erken sonuçları sunuldu. Bunlardan biri de tedavi seçenekleri oldukça sınırlı ve nadir kanserlerden olan yumuşak doku sarkomlarının tedavisi için bir çeşit hücresel immünoterapi olan CAR T uygulamasının faz-1 klinik araştırma sonuçları idi.

Aşağıdaki videoda, canlı kanser ilacı CAR-T hücre tedavisinin nasıl hazırlandığı ve uygulandığı görülebilir (Türkçe altyazı seçilebilir).

Bu klinik araştırma sonuçlarına göre, kemoterapi, HER2 proteinine yönelik kimerik antijen reseptörü (CAR) T hücreleri ile kombine edilerek uygulandığında, HER2-pozitif sarkomu olan çocuklarda ve yetişkinlerde hem etkili hem güvenli idi.

Tekrarlayan veya tedaviye dirençli sarkomu olan çocuklar ve yetişkinler sınırlı tedavi seçeneklerine sahiptir. Belli sarkom türlerinde, iyileştirici kurtarma rejimleri mevcuttur, ancak başarı şansı düşüktür ve tedaviler oldukça fazla yan etkiye sahip olabilir.

Hücrelerin büyüme ve çoğalmasında görevli HER2 reseptörü, yaygın bir sarkom tipi olan osteosarkomların (kemik kanseri) %40'ına kadar pozitif olabilir. Diğer sarkom türlerinin yüzde kaçının HER2 pozitif olduğu bilinmiyor. HER2 pozitifliği daha agresif tümör biyolojisi ilişkilidir ve önceki çalışmalar, HER2'ye yönelik tedavilerin HER2-pozitif sarkomlarda etkili olduğunu göstermiştir.

Genç araştırmacılardan ABD Houston Baylor Tıp Koleji'nden Dr. Shoba Navai şöyle diyor: "Grubumuz tarafından yapılan deneysel çalışmalar, HER2'ye yönelik CAR T hücrelerinin, anti-HER2 antikor ilaçlar olmasa bile sarkomlu hastalarda etkinliğe sahip olabileceğini öne sürdü."

Bu çalışmada ileri evre sarkomu olan ve önceden tedavi edilmiş hastalara, kemik iliğini baskılayan düşük doz kemoterapi (siklofosfamidli ya da siklofosfamidsiz fludarabin) sonrası üç doz HER2'ye yönelik CAR T hücre immünoterapisi uygulandı. Tedaviye yanıt verenler, kemoterapi olmadan ilave beş CAR T hücre tedavisi daha aldı.

Sonuçlar

• Dr. Navai'nin rapor ettiği veriler, yaşları 4 ile 54 arasında değişen 10 hastaya dayanmaktadır; hastalar, tedaviye dirençli, metastatik HER2-pozitif sarkoma sahip idi (5 osteosarkom, 3'ünde rabdomiyosarkom ve 1'inde Ewing sarkomu ve sinovyal sarkom).

• Vücuda serum şeklinde uygulandıktan sonra modifiye CAR T-hücrelerin çoğalmaya devam etmesi, iki hasta hariç hepsinde belgelendi. Medyan pik hücre çoğalması 7. günde yapıldı ve CAR T hücreleri uygulamadan 6 hafta sonra tüm hastalarda tespit edildi.

Hastaların ikisinde tam yanıt (tüm hastalık bulgularının kaybolması), dördünde stabil hastalık ve dördünde progresif (ilerleyici) hastalık gözlemlendi.

• Yan etkiler ılımlı idi ve fırsatçı enfeksiyon, akciğer veya kalp toksisitesi ve nörotoksisite gözlenmedi.

Yorum

Bu araştırma, sınırlı seçeneklere sahip sarkom gibi bir hastalıkta etkileyici ve umut verici sonuçlara sahip küçük bir faz I denemedir. Bu nedenle, solid (katı/organ) kanserlere sahip daha büyük hasta gruplarında, CAR T hücresel immünoterapiler, hızlı bir şekilde denenmeye başlanacaktır.

*

- CAR T hücre immünoterapisinin organ kanserlerinde kullanımında önemli gelişmeler