ABD Mayo Clinic Vasküler ve Girişimsel Radyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Rahmi Öklü'nün tıbbi malzeme geliştirici şirketi Obsidio, geliştirmiş oldukları embolizan (damar tıkayıcı)

Ayrıca Rahmi Öklü’nün Kurucusu ve Tıbbi Şefi olduğu şirket, Ulusal Bilim Vakfı (NSF) tarafından Faz I Küçük İşletme İnovasyon Araştırma (SBIR) hibesi de alabilecek. Bu şekilde araştırmanın kliniğe, hastalara ulaştırılması sağlanmış olacak.

Minimal invaziv girişimler modern tıbbın temel taşlarından biridir. Yakın geçmişte, karmaşık açık cerrahi yöntemler yerine genellikle daha iyi sonuçlara, daha düşük maliyetlere ve daha az komplikasyonlara sahip minimal invaziv yöntemlerin tercih dilmeye başlanmasıyla birlikte bu yöntemlerin kullanım alanları ve araştırmaları da yaygınlaşmıştır.

Kan damarları, minimal invaziv müdahalelere olanak sağlayan, vücuda ortak bir giriş yoludur. Damar içi bir yaklaşım hemen hemen tüm organlara erişimi mümkün kılabilmektedir.

Damar içi yaklaşım modeli aracılığı ile embolik (tıkayıcı) ajanlar damar içine biriktirilerek bu damarların tıkanması sağlanabilmektedir. Yani kısaca, embolizasyon olarak adlandırılan bu uygulama ile vücudun o kısmına giden kan akışı azaltılabilmektedir. Embolizasyon uygulaması pek çok yerde bizlere avantaj sağlamaktadır. Örneğin; bir tümörün hedef alınarak onu besleyen kan damarlarının engellenmesi işlemi, ani ölümcül kanamaların kontrolü, damarlar arasındaki anormal bağlantıların ortadan kaldırılması ve anevrizmaların tedavisi gibi çeşitli uygulamalar yapılabilmektedir.

İdeal bir embolik malzeme var mıdır?

Embolizasyonun bu denli geniş kullanım alanlarının getirdiği önemli sorulardan biri ise ideal bir embolik malzemenin olup olmamasıdır. İlk yıllarda kas parçaları, kan pıhtıları ve paslanmaz çelik peletlerin embolik ajanlar olarak kullanılmasıyla birlikte doğal maddelerin aslında embolizasyonda başarısız oldukları gözlemlenmiştir. Bunun sonucunda araştırmacılar ve doktorlar yeni embolik ajanlar oluşturma süreçlerine yönelmişlerdir. Günümüzde hala "her duruma uyan tek çözüm" bulunmamakta ve mevcut tüm malzemelerin avantajları olduğu gibi bazı eksik yönleri vardır.

İdeal bir embolik malzeme şunları içermelidir;

  1. Biyouyumluluk
  2. Ulaştırma kolaylığı
  3. Parçalanma / göç etme direnci
  4. Biyobozunurluk (uygulamaya bağlı olarak)
  5. Floroskopi, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), bilgisayarlı tomografi (BT) veya ultrason gibi ortak görüntüleme yöntemlerinde görünürlük ve izlenebilirlik
  6. Terapötik (örneğin, antikanser ilacı) dağıtım aracı olarak görev yapma kabiliyeti.

Müdahale edilecek damarların boyutları 1-2 cm çap ile 5-10 mikrometre çap aralığında değişkenlik gösterdiğinden, embolik ajan kritik bir öneme sahiptir. Tam bu noktada, Mayo Clinic, ABD’de çalışan Türk Doktor Prof. Dr. Rahmi Öklü ve ekibinin 2016 yılında geliştirdiği biyomateryal, embolik ajan konusunda önemli bir ihtiyacı hedef almıştır. Ekibin geliştirmiş olduğu bu biyomateryal, kan damarlarını kalıcı olarak tıkayan yüksek bir etkinlik derecesine sahiptir. Zamanla Obsidio'nun malzemesi doğal dokunun yerini alır ve ardında iltihaplanan yabancı madde bırakmaz.

Obsidio isimli şirket, jelatin ve silikat nanotanecik yapısındaki damar tıkayıcı malzemesinin, 21 Ağustos 2019'da risk sermayesi şirketi Good Growth Capital ile finansman turunu tamamladığını duyurmuştu. 6 Ağustos 2020 tarihinde ise Good Growth Capital, Faz 1 çalışmaları için Obsidio şirketine 3 milyon dolarlık bir destek sağlayacaklarını bildirdi. Buna ek olarak Ulusal Bilim Vakfı (NSF), Obsidio'yu Faz I Küçük İşletme İnovasyon Araştırma (SBIR) hibesi ile ödüllendirdi. Obsidio, elde ettiği geliri embolik hidrojel materyalinin klinik gelişimi için kullanmayı planlıyor.

Obsidio'nun embolizasyon materyalinin geniş bir kullanım aralığı bulunmaktadır. Çok çeşitli kateterler yoluyla enjekte edilebilir ve görüntüleme tekniklerinin çoğuyla uyumludur. Piyasada halihazırda bulunan embolik cihazlarla ilişkili maliyetleri de ortadan kaldırır. Bu teknoloji, ciddi ve tedavisi zor bir sorun olan embolizasyonu yönetmek için zarif bir çözüm sunmaktadır.

Sonuç olarak, yüzyıldan fazla bir süredir geliştirilmeye devam edilen embolik ajanların serüveninde bu gelişmeyi önemli bir kilometre taşı olarak görmekteyiz. Başarılı uygulamaları nedeniyle Türk Bilim İnsanı Rahmi Öklü ve ekibini tebrik ediyor, klinik testleri ve sonuçları heyecanla bekliyoruz. 

Rahmi Oklu kimdir? (kısa akademik CV)

Rahmi Oklu, ABD Mayo Clinic Vasküler ve Girişimsel Radyoloji Anabilim Dalı Profesörü, Başkanı ve Minimal İnvaziv Terapötikler Laboratuvarı Direktörüdür. Northwestern Üniversitesi'nde tıp fakültesini bitirdi, Yale Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesini ve Cambridge Üniversitesi'nden biyokimya doktora derecesini aldı. Cerrahi ve radyoloji eğitimini Columbia Üniversitesi NY Presbiteryen Hastanesi'nde tamamladı. Vasküler ve girişimsel radyoloji dalında Massachusetts Genel Hastanesi Harvard Tıp Fakültesi'nde çalıştı. Tıbbi cihazlar geliştirmek için hastadan ilham alan mühendisliğe odaklanan çalışmaları ile tanınmaktadır. Girişimsel radyoloji alanında dünyanın önde gelen isimlerindendir.

Aşağıda, Prof. Dr. Rahmi Öklü ve çoğu Türk hekimlerden oluşan ekibi

prof dr rahmi öklü ve ekibi