Haziran 2017'de saygın tıp dergisi Annals of Oncology'de yayımlanan çalışmaya göre zencefil, kanserli hastalarda kemoterapiye bağlı bulantıyı önlemede etkili bulunmadı.

Bulantı, en sık yaşanan ve neredeyse kemoterapi ile özdeşleşen bir yan etkidir. Öteden beri toplumdaki hemen herkes tarafından bilinen bir kemoterapi yan etkisidir ve hastalar, tedavi sırasında bulantı yaşama endişesi duyarlar. Bazen sırf bu kaygı bile mide bulantısına neden olabilir ki, bu duruma beklenti bulantısı denir.

Koruyucu bulantı ilaçları (profilaktik antiemetikler) alınmazsa, kemoterapi tedavisinde %90'a varan oranlarda bulantı gelişir

Birçok kanserin tedavisinde yaygın kullanılan ve oldukça etkili kemoterapi ilaçları olan sisplatin ve adriamisin yoğun bulantıya neden olabilirken, az bulantı yapan ya da hiç bulantı yapmayan kemoterapi ilaçları da vardır. Bununla birlikte, kemoterapiye bağlı bulantı, üzerine çok sayıda çalışma yapılmış ve elimizde etkili ilaçların olduğu bir yan etkidir. Hatta kimi hastalar için anksiyete / kaygı giderici ilaçlar, kemoterapiye bağlı mide bulantısının önlenmesinde elimizdeki en etkili seçenek olabilmektedir.

Daha eski bilimsel araştırmalar, tamamlayıcı ve alternatif bir tıp ürünü olarak bilinen zencefilin, kemoterapiye bağlı bulantıda koruyucu bir etkisinin olduğunu düşündürmekteydi, fakat bu çalışma aksini söylüyor.

Çalışma

Çalışma kapsamında sisplatin kemoterapisi uygulanan 256 hasta değerlendirildi. 121 hastaya mide bulantısını önlemek için zencefil verilirken, 123'üne de plasebo (içinde aktif madde bulunmayan ilaç) verildi.

Hastaların %49'u akciğer kanseri, %35'i baş-boyun kanseri tanılı idi ve tüm hastalara en az 2 kür yüksek doz sisplatinli kemoterapi uygulandı.

Yoğun mide bulantısı nedeniyle, çalışma tamamlanmadan hastaların %39'unun çalışmadan ayrıldığı görüldü (her iki grupta benzer ayrılma oranları ile).

Çalışmanın sonucunda kemoterapiye bağlı mide bulantısını önlemede zencefil plaseboya üstün bulunmadı.

Bu araştırmaya katılan hasta sayısı çok fazla olmasa da net bir şekilde gösterilmiştir ki zencefil, cisplatin kemoterapisine bağlı bulantıyı önlemede etkili değildir... Kemoterapiye bağlı bulantıdan endişe eden hasta ve hasta yakınlarımız bilmelidir ki, artık elimizde çok sayıda etkili bulantı ilacı mevcuttur ve iyi organize olmuş onkoloji ekiplerince bu tedavi yan etkisi ile kolaylıkla baş edilebilmektedir.