Bugünlerde Chicago'da gerçekleştirilen, Dünya genelinde en önde gelen kanser toplantısı olan ASCO 2016 Kongresi'nde sunulan bir çalışma, metastatik (4. evre) mide kanseri tedavisi için umut olmuştur. Bu çalışmanın sonuçlarına göre IMAB362 isimli sınıfında ilk olan bir antikor, standart kemoterapi ile karşılaştırıldığında ortanca sağkalım süresini 8,4 aydan 13,2 aya çıkarabilmiştir.

Bu tedavide mide tümörlerinde yoğun bir şekilde bulunan claudin-18 (CLDN18.2) isimli protein hedef alınmıştır. Claudinler hücreler arası sıkı bağlantılarda (tight junctions) görev alan bir protein ailesidir. Tümörlerinde bu protein en yoğun şekilde saptanan hastalar, bu yeni tedaviden en fazla fayda gören hastalar olmuş.

European faz II FAST çalışmasının sonuçlarına göre, 4. evre mide kanserli hastaların yaklaşık yarısında CLDN18.2 isimli protein bol miktarda bulunmakta ve bu hastaların bu yeni hedefe yönelik antikor tedavisinden fayda görmeleri öngörülmektedir. Ek olarak bu proteinin sağlıklı mide dokularında bulunmadığı belirtilmiştir; böylelikle tedavi yan etkilerinin diğer hedefe yönelik akıllı diye tabir edilen ilaçlarda olduğu gibi oldukça az yaşanması öngörülmektedir.

Antikorlar hücre yüzeyinde bulunan CLDN18.2'yi hedef aldığında, çeşitli hücresel ve immün yanıtlar oluşarak antikor kaplı kanser hücreleri öldürülür. Bu hücresel süreçler antikor-bağımlı hücre-aracılıklı sitotoksisite ve komplement bağımlı sitotoksisite olarak bilinir.

FAST Çalışması

Mide kanseri dünya genelinde yıllık yaklaşık 1 milyon yeni hasta ile en sık görülen 5. kanser çeşididir. 4. evre mide kanserinin standart başlangıç tedavisi kemoterapidir. Tedaviye hedefe yönelik bir ilaç olan trastuzumab (Herceptin) eklenmesi fayda sağlamakla birlikte, Herceptin ancak HER2-pozitif tümörlerde kullanılan bir ilaçtır, ve mide kanserlerinin sadece %15 kadarından HER2-pozitiftir.

Çalışmaya ileri evre yani metastatik veya tekrarlamış mide ve gastro-özofageal bileşke kanserli 161 hasta dahil edilmiş. Bu hastaların tümör örneklerinde CLDN18.2 değerleri belli bir seviyenin üstünde imiş. Bu hastalar daha önce metastatik mide kanseri için herhangi bir tedavi almayan ve HER2-hedefli tedavi trastuzumab için de uygun olmayan hastalardan seçilmiş.

Hastalar 2 gruba ayrılmış;

  • bir gruba sadece standart kemoterapi olan epirubicin, oxaliplatin, ve capecitabine uygulanırken,
  • diğer gruba kemoterapi ile birlikte IMAB362 uygulanmış.

Çalışmanın Sonuçları

Tek başına kemoterapi ile karşılaştırıldığında IMAB362, hastalık progresyonuna (kötüleşme) kadar geçen ortanca süresiyi 4.8 aydan 7.9 aya, ve ortanca genel sağkalımı 8.4 aydan 13.2 aya uzatmıştır. CLDN18.2 seviyesi en yüksek olan hastalar için ise genel sağkalım süresi 16.7 ay iken, bu hasta grubunda sadece kemoterapi uygulandığında bu süre 9 ay olarak bulunmuştur.

Sonuç olarak immünoterapinin mide kanserinde işe yaradığını görmek heyecan vericidir. Ayrıca CKDN18.2 proteininin mide tümörü dışında başka tümörlerde de yaygın olarak bulunduğu keşfedilmiştir. Öyle görülüyor ki önümüzdeki dönemde bu hücre yüzey proteininin ve bu proteine etki edecek ilaçların adını sık duyacağız. Bununla birlikte bu yeni tedavinin rutin pratikte yerini almadığını, henüz bir ön sonuç olduğunu ve şu an için sadece ümit verici olduğunu belirtmemiz gerekir.