Özellikle uzun süredir sigara içen kişilerde, zararın geri dönüşsüz olacağı algısı yaygındır. Ancak mevcut kanıtlar, sigarayı bırakmanın her durumda faydalı olduğunu ve yaşam süresine katkıda bulunduğunu göstermektedir.

Aline F. Fares ve arkadaşlarının ASCO 2020 Sanal Kongresi'ne gönderdikleri çalışma özetine göre, akciğer kanseri tanısı almadan önceki 2 yıl içerisinde bile sigarayı bırakmak sağkalımı / hayatta kalma oranlarını artırabilir.

Sigarayı bırakmak için asla geç değildir

Çalışmada, Uluslararası Akciğer Kanseri Konsorsiyumu tarafından yürütülen 17 çalışmaya kayıtlı 34.649 akciğer kanseri tanılı hasta verisi kullanıldı.

Tanı anında hastaların % 41’i aktif olarak sigara içiyordu, % 41’u sigarayı bırakmış kişilerdi, % 18’i ise hiç sigara kullanmamışlardı.

Buna göre; herhangi bir nedenle ölüm riski, akciğer kanseri tanısı almadan 5 yıl önce sigarayı bırakmış kişilerde % 20 oranında azalmıştı. Tanıdan 2-5 yıl önce sigarayı bırakan hastalarda ölüm riskinde % 17 azalma olurken, tanıdan önceki 2 yıl içerisinde risk % 12 azalmıştı.

Analizlerde hasta cinsiyeti, hastalık evresi, histoloji ya da içilen paket yılına bakılmaksızın genel sağkalım avantajı belirgindi. Hatta yoğun sigara içen kişilerin “zararın dönüşü olmayacağı" görüşünün aksine; yoğun sigara içen kişilerde sigaranın bırakılması daha büyük bir genel sağkalım avantajı sağlıyordu (yoğun sigara içicisi olarak "30 yıl boyunda günde 1 paket" veya "15 yıl boyunca günde 2 paket" ve daha fazla sigara kullanan kişiler kastedilmektedir).

Ayrıca, hastalık teşhisinden 5 yıl ve daha öncesinde sigarayı bırakmış kişilerde akciğer kanserine özgü sağkalım % 15 oranında iyileşmişti. Son dönemde sigarayı bırakanlarda, akciğer kanserine özgü sağkalımda iyileşme yönünde kayda değer bir eğilim gözlenmemiştir. Genel sağkalım, hiç sigara içmeyen kişilerde, mevcut sigara içicilerine oranla daha yüksek bulundu.

Sonuç olarak; sigara kullanımının akciğer kanseri için en büyük risk faktörü olduğu açık bir gerçektir, bununla birlikte akciğer kanseri tanısından önce koşul ne olursa olsun sigarayı bırakmak, herhangi bir nedenle ölüm riskini azaltmaktadır ve bu oranlar özetle şu şekildedir:

  • Tanıdan 5 yıl ve öncesinde bırakanlarda: % 20
  • Tanıdan önceki 2-5 yıl aralığında bırakanlarda: % 17
  • Tanıdan önceki 2 yıl içerisinde bırakanlarda: % 12

Sonuçlar eşliğinde, sigarayı bırakmanın – hangi dönemde olursa olsun – avantaj sağladığı açıktır.